JRK | Riešenia - Pre menej odpadu

Riešenia pre menej odpadu

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

čítať viac

ELWIS – ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU

Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

čítať viac

PROFESIONÁLNE KOMPOSTÁRNE

Pripravte sa na zmeny v odpadovej legislatíve a povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Využite biologicky rozložiteľný odpad a vytvorte kvalitný kompost za krátky čas. Poskytujeme profesionálny prístup k vybaveniu a riadeniu kompostárne. Zvýšite prevádzkovú a finančnú efektívnosť a vyrobíte kvalitný kompost.

čítať viac

ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí polovicu objemu nádob vyvážaných na skládky. Znížte množstvo produkovaného odpadu a navyše zlepší mieru triedenia. Vybavíme vás kvalitnými kompostérmi a naučíme občanov ako vyrobiť kvalitný kompost.

čítať viac

TRIEDENIE ODPADU

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

čítať viac

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

čítať viac

OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ

Či už ste veľké mesto alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, aby boli čo najúspešnejšie a obyvatelia ich akceptovali. Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú stratégiu.

čítať viac

Každé vytriedené vrecko pomôže bojovať proti klimatickým zmenám!

Potrebujete ďalšie kompostovateľné vrecká na triedenie kuchynského odpadu? Pripravili sme pre vás zoznam predajní, kde ich nájdete.

čítať viac

ZHODNOTENIE BIOODPADU V BIOPLYNOVEJ STANICI

Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje dlhodobo obnoviteľný zdroj energie. Prečo je dôležité sústrediť sa na surovinu, v ktorej sme doteraz neodhalili všetok skrytý potenciál? Zistite, čo všetko vám zhodnotením vlastného bioodpadu v bioplynovej stanici pomôžeme získať, aké benefity vám prevádzka zariadenia prinesie a začnite odpady riešiť komplexne.

čítať viac

KONFERENCIA BIOODPADY 2023

Pozývame Vás na prvý ročník JRK konferencie, kde sa dozviete ako efektívne nastaviť zber biologicky rozložiteľného odpadu a naplno využiť jeho potenciál pre ďalšie zhodnocovanie.

Príďte sa inšpirovať ako ešte viac zlepšiť zavedený systém zvýšenou motiváciou občanov. Odhaľte, aké benefity vám môže priniesť spracovanie bioodpadu vo vlastnej réžii. Využite odpad ako zdroj a dosiahnite tak vlastnú, nielen, energetickú sebestačnosť.

Využite jedinečnú možnosť čerpať zo skúseností tých najlepších zo Slovenska a zahraničia.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
- Dátum konferencie: 18. - 19. októbra 2023
- Miesto: Hotel Horizont Rezort****, Stará Lesná
- Vstupné: podľa zvoleného balíčka

Neváhajte a rezervujte si miesto ešte dnes!
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom záväzného formulára, ktorý nájdete nižšie.

čítať viac

JRK PARTNERSTVO

zahrňuje kompletnú starostlivosť o odpadové hospodárstvo v mestách a v regiónoch. Spolupráca medzi JRK Slovensko a samosprávou stojí na troch pilieroch: DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI, PREDCHÁDZANÍ VZNIKU ODPADU a MAXIMALIZÁCIU ÚROVNE TRIEDENIA. Súčinnosť s mestami a regiónmi zahrňuje riešenia od evidenčného systému ELWIS, cez vzdelávanie občanov a marketingové kampane až po dodávateľskú činnosť.