JRK | Riešenia - Pre menej odpadu

Riešenia pre menej odpadu

ZHODNOTENIE BIOODPADU SUCHOU FERMENTÁCIOU

Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje dlhodobo obnoviteľný zdroj energie. Prečo je dôležité sústrediť sa na surovinu, v ktorej sme doteraz neodhalili všetok skrytý potenciál? Začnite odpady riešiť komplexne. Zistite, čo všetko vám zhodnotením vlastného bioodpadu pomocou suchej fermentácie pomôžeme získať, aké benefity vám prevádzka zariadenia prinesie.

čítať viac

MODERNÉ ZBERNÉ DVORY A RE-USE CENTRÁ

Poradíme vám, ako vybudovať alebo modernizovať zberný dvor tak, aby fungoval efektívne a s kvalitným vybavením.

čítať viac

KOMPOSTÁRNE

Prinášame unikátne spojenie technológie na riadenie procesu a profesionálnu kompostovaciu techniku, ktorá vám uľahčí prácu. Pomôžeme vám vybudovať kompostáreň a nastaviť jej fungovanie tak, aby pracovala maximálne efektívne a výsledným produktom bol kompost s vysokou mikrobiálnou kvalitou.

čítať viac

ELWIS – ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU

Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

čítať viac

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

čítať viac

TRIEDENIE ODPADU

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

čítať viac

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

čítať viac

ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí polovicu objemu nádob vyvážaných na skládky. Znížte množstvo produkovaného odpadu a navyše zlepší mieru triedenia. Vybavíme vás kvalitnými kompostérmi a naučíme občanov ako vyrobiť kvalitný kompost.

čítať viac

OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ

Či už ste veľké mesto alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, aby boli čo najúspešnejšie a obyvatelia ich akceptovali. Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú stratégiu.

čítať viac

JRK PARTNERSTVO

zahrňuje kompletnú starostlivosť o odpadové hospodárstvo v mestách a v regiónoch. Spolupráca medzi JRK Slovensko a samosprávou stojí na troch pilieroch: DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI, PREDCHÁDZANÍ VZNIKU ODPADU a MAXIMALIZÁCIU ÚROVNE TRIEDENIA. Súčinnosť s mestami a regiónmi zahrňuje riešenia od evidenčného systému ELWIS, cez vzdelávanie občanov a marketingové kampane až po dodávateľskú činnosť.