JRK | Riešenia - Pre menej odpadu

Riešenia pre menej odpadu

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

čítať viac

ELWIS – ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU

Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

čítať viac

PROFESIONÁLNE KOMPOSTÁRNE

Pripravte sa na zmeny v odpadovej legislatíve a povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Využite biologicky rozložiteľný odpad a vytvorte kvalitný kompost za krátky čas. Poskytujeme profesionálny prístup k vybaveniu a riadeniu kompostárne. Zvýšite prevádzkovú a finančnú efektívnosť a vyrobíte kvalitný kompost.

čítať viac

ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí polovicu objemu nádob vyvážaných na skládky. Znížte množstvo produkovaného odpadu a navyše zlepší mieru triedenia. Vybavíme vás kvalitnými kompostérmi a naučíme občanov ako vyrobiť kvalitný kompost.

čítať viac

TRIEDENIE ODPADU

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

čítať viac

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

čítať viac

OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ

Či už ste veľké mesto alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, aby boli čo najúspešnejšie a obyvatelia ich akceptovali. Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú stratégiu.

čítať viac

Každé vytriedené vrecko pomôže bojovať proti klimatickým zmenám!

Potrebujete ďalšie kompostovateľné vrecká na triedenie kuchynského odpadu? Pripravili sme pre vás zoznam predajní, kde ich nájdete.

čítať viac

ELWIS KONFERENCIA

Združenie 49 samospráv s viac ako 557 tisíc obyvateľmi dosahuje mieru triedenia 89,80 %.

Ako to dosiahli? Aj to a oveľa viac sa dozviete na druhej ELWIS konferencii.

Rezervujte si miesto už dnes!

čítať viac