JRK | ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU - Pre menej odpadu

spravodlivý a prehľadný systém

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU

Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. Digitalizáciou odpadového hospodárstva odstránite anonymitu, urýchlite a zjednodušíte administratívu a získate efektívny nástroj na motivovanie občanov.

SMART RIEŠENIE PRE SAMOSPRÁVY

ELWIS je inovatívne a edukatívne riešenie pre celé Slovensko, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentný systém. Moderný systém monitoruje nakladanie s odpadom. Mesto, obec, či zberová spoločnosť získa prehľad o reálnych množstvách produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a subjektov v samospráve.

Evidencia umožní odstrániť anonymitu a spravodlivo odmeniť občanov za zodpovedný prístup k odpadu. Spoluprácu samosprávy s občanmi považujeme za kľúčovú pri dosiahnutí spokojnosti na všetkých stranách.

Ku každej samospráve preto vždy pristupujeme individuálne. Poskytujeme konzultácie, dôsledný servis a inovujeme systém na základe ich podnetov.

Kombinácia kvalitného hardvérového vybavenia a originálneho softvérového riešenia umožní jednoduchú evidenciu, prehľadné spracovanie a vyhodnocovanie zozbieraných informácií.

Konečne môžete mať odpadové hospodárstvo pod kontrolou.

Lepšie výsledky vďaka evidenčnému systému ELWIS 

zvýšenie miery triedenia

Adresné triedenie odpadu

Každá nádoba či vrece na triedený odpad je označené. Presne viete, kto, ako a aký odpad triedi.

efektívne riadenie

Prehľadný a praktický systém

Získané údaje vyhodnocujete v prehľadnej aplikácii.

spokojní občania

Spokojnosť občanov

Podľa výsledkov ich môžete motivovať  k zlepšeniu a odmeniť za dobré výsledky.

menej odpadu na skládkach

Menej odpadu na skládkach

Vyvážať sa budú už len naozaj naplnené nádoby.

šetrenie financií

Úspora peňazí

Znížite náklady na vývoz odpadu, zlepšíte mieru triedenia a ozdravíte financie.

kvalitnejšie životné prostredie

Kvalitnejšie životné prostredie

Každý chce mať pekné a čisté prostredie. Vďaka evidencii urobíte ďalší krok k jeho zachovaniu.

 

Nadpis 2

Podnadpis 2

Popis 2

Text 2

Nadpis 3

Podnadpis 3

Popis 3

Text 3

Krok za krokom k evidencii odpadu

Úvodná konzultácia a predstavenie systému:

 • zhodnotíme stav odpadového hospodárstva,
 • riešenie prispôsobujeme individuálnym potrebám,
 • oboznámime s projektom zastupiteľstvo a občanov.

Analýza vstupných dát:

 • vstupné údaje zo samosprávy implementujeme do systému,
 • v tomto kroku môže prebehnúť fyzická analýza odpadu,
 • pripravíme všetky podklady na spustenie projektu.

Inštalácia systému:

 • dodáme zariadenia a vybavenie na označenie nádob či vriec (inštalácia snímacích zariadení, RFID čipy a QR kódy),
 • naučíme vás, ako evidovať odpad v teréne,
 • pripravíme komunikačný balíček pre občanov.

Zbieranie informácií:

 • evidenčné zariadenia prepojíme s prehľadnou počítačovou aplikáciou,
 • naskenované  dáta pri zbere odpadu sa automaticky prenesú a uložia,
 • výsledky z každej domácnosti máte k dispozícii ihneď po zbere.

Spolupráca a motivovanie občanov:

 • pomôžeme vám s informovaním občanov,
 • ukážeme im, ako to bude fungovať a čo im systém prinesie,
 • naučíme ich, že za zodpovedné správanie budú spravodlivo odmenení.

Vyhodnotenie výsledkov a spravodlivá odmena:

 • v prehľadnej aplikácii získate informácie o vývoji odpadu z každej domácnosti,
 • naučíme vás, ako výsledky vyhodnotiť a využívať,
 • pomôžeme s implementáciou motivačného systému pre občanov.

Dlhodobá spolupráca a poradenstvo:

 • systém zlepšujeme a upravujeme,
 • poskytujeme  konzultácie k jeho fungovaniu  alebo návrhom na úpravy,
 • ELWIS je možné prepojiť s ďalšími riešeniami pre menej odpadu.

Software pre samosprávy

 • modul evidencia odpadu z domácností
 • modul evidencia odpadu na zbernom dvore
 • modul evidencia odpadu pre technické služby
 • modul pre občana
Mám záujem

Automatický evidenčný systém

 • zariadenie na automatické evidovanie nádob na zberovom vozidle priamo pri ich vyprázdnení
 • predchádzanie chybám spôsobených manuálnou činnosťou
 • jednoduchá manipulácia
Zobraziť viac

Hardware

 • mobilné terminály
 • fixné snímače
 • príslušenstvo (batérie, kabely, retraktory, držiaky)
Mám záujem

Spotrebný materiál

 • QR kódy (karbónové pásky a etikety)
 • RFID čipy
 • príslušenstvo (magnetické tabule, odpadové karty na zberný dvor pre fyzické i právnické osoby)
Mám záujem

Komunikácia s občanmi

 • informovanie občanov o systéme a jeho prínosoch
 • zvýšenie motivácie a zapojenosti zo strany občanov
 • použitie online a offline nástrojov
 • pútavé grafické spracovanie
Mám záujem

Poďme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

skenování čárkového kódu

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.

skenování čárkového kódu