JRK | Referencie - Pre menej odpadu

Inšpiratívne príklady zo slovenských miest a obcí

Presvedčte sa, že naše riešenia fungujú.

Spolupráce s organizáciami

OZ Priatelia Zeme – SPZ

Za Priateľov Zeme – SPZ môžem povedať, že pri svojej práci dodržiavame prísne etické princípy, ktoré uplatňujeme aj pri spolupráci s podnikateľskými subjektami. Spolupráca s JRK Slovensko tieto princípy spĺňa. Oceňujeme ich profesionalitu, konštruktívny prístup, otvorenosť a flexibilitu. Sú firma, ktorá rozmýšľa pri svojom podnikaní nie len o finančných tokoch, ale aj o životnom prostredí. To si vážime. S firmou JRK Slovensko spolupracujeme veľmi radi.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spolupracuje s firmou JRK od roku 2016. Vďaka tejto spolupráci sa uskutočnilo mnoho úspešných aktivít, ktoré prispeli k užšiemu prepojeniu vysokoškolského vzdelávania s praxou. Študenti sa každoročne zúčastňujú kvantitatívnych analýz zmesového komunálneho odpadu priamo vo vybraných obciach, absolvujú odbornú prax vo firme a v roku 2018 boli úspešne obhájené dve bakalárske a dve diplomové práce, ktorých témy navrhli zástupcovia firmy a zároveň poskytovali autorom cenné konzultácie.