Inšpirujte sa príkladmi slovenských miest a obcí, ktoré zlepšujú svoje odpadové hospodárstvo.

Spolupráce na ceste pre menej odpadu


OZ Priatelia Zeme – SPZ

Za Priateľov Zeme – SPZ môžem povedať, že pri svojej práci dodržiavame prísne etické princípy, ktoré uplatňujeme aj pri spolupráci s podnikateľskými subjektami. Spolupráca s JRK Slovensko tieto princípy spĺňa. Oceňujeme ich profesionalitu, konštruktívny prístup, otvorenosť a flexibilitu. Sú firma, ktorá rozmýšľa pri svojom podnikaní nie len o finančných tokoch, ale aj o životnom prostredí. To si vážime. S firmou JRK Slovensko spolupracujeme veľmi radi.

Branislav Moňok, podpredseda organizácie Priatelia Zeme SPZ

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spolupracuje s firmou JRK od roku 2016. Vďaka tejto spolupráci sa uskutočnilo mnoho úspešných aktivít, ktoré prispeli k užšiemu prepojeniu vysokoškolského vzdelávania s praxou.

Študenti sa každoročne zúčastňujú kvantitatívnych analýz zmesového komunálneho odpadu priamo vo vybraných obciach, absolvujú odbornú prax  vo firme a v roku 2018 boli úspešne obhájené dve bakalárske a dve diplomové práce, ktorých témy navrhli zástupcovia firmy a zároveň poskytovali autorom cenné konzultácie.

Ing. Anna Báreková, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

Materskej školy Švantnerova 1, Bratislava

Vďaka spolupráci s JRK sa uskutočnilo mnoho úspešných aktivít u nás v materskej škole, ktoré prispeli k užšiemu prepojeniu edukácie s praxou.

S firmou spolupracujeme veľmi radi, pre ich otvorenosť a konštruktívny prístup. Materská škola Švantnerova 1, Bratislava je od roku 2015 profilovaná vychovávať deti a rodičovskú verejnosť smerom k environmentálnemu uvedomelému spôsobu života a na princípe hromadenia životných skúseností smerujeme k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Dostali sme veľa cenných rád a podnetov, ktoré vychádzali z praxe a prispeli k ľahšiemu zavedeniu do reálneho života v materskej škole.  ĎAKUJEME .

PaedDr. Gabriela Strýčková, riaditeľka MŠ Švantnerova 1, Bratislava

Obec Rakovice

Oceňujem aj kvalitnú spoluprácu so spoločnosťou JRK Slovensko a OZ Priatelia Zeme, vďaka ktorým rozbehnutie systému kompostovania v záhradných kompostéroch veľmi dobre zafungovalo. Keďže mám rád nové veci a spolupráca so spoločnosťou JRK sa osvedčila, v októbri minulého roku (2017) sme sa rozhodli vyskúšať modernú formu evidovania odpadov.

Dušan Daloš, Starosta obce Rakovice

Obec Sírnik 

Z pohľadu obce oceňujeme prístup a starostlivosť spoločnosti JRK Slovensko a to, že súčasťou dodávky kompostérov je aj osveta pre obyvateľov, ktorá je pri domácom kompostovaní veľmi dôležitá. Obyvatelia obce sa na prednáške o kompostovaní dozvedeli prečo a ako správne kompostovať a zároveň sa mohli dozvedieť aj odpovede na svoje otázky.

Viktor Kalán, starosta obce Sírnik

Obec Kynceľová

Mala som šťastie, že som sa stretla s ľuďmi zo spoločnosti JRK Slovensko. Určite sme nechceli nakupovať kompostéry z obchodných reťazcov. V takom prípade nie je vždy zabezpečená kvalita služieb a žiadna z nich ani neponúka servis, aký sme dostali my. Referencie sme mali aj z obce Selce z nášho mikroregiónu. Preto som nemala obavy ani o kvalite. Navyše som dostala veľa cenných rád a podnetov, ktoré vychádzali z praxe. Veľmi užitočné bolo, že pred odovzdaním kompostérov sme  zorganizovali prednášku pre obyvateľov, na ktorej bola vysvetlená dôležitosť správneho kompostovania. Boli nadšení, pretože to boli skutočne praktické rady, nielen naštudované informácie napríklad z internetu.

Ing. Martina Kubišová PhD., starostka obce Kynceľová,

Zavrieť video