JRK | O nás - Pre menej odpadu

Sme tu pre menej odpadu

Sme tu pre menej odpadu

Naša misia

Traja absolventi vysokej školy sa rozhodli pracovať v oblasti, ktorá má pozitívny ekologický dopad. Založili si vlastné podnikanie, ktoré pomáha riešiť tieto aktuálne problémy v oblasti životného prostredia. Ich firma dnes pôsobí na Slovensku a v Českej republike. V synergii spájajú tri piliere udržateľného podnikania – prepojenie biznisu, ekológie a spoločensky zodpovedného dopadu.

Spoločnosť JRK vznikla v roku 2010, s poslaním zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia. Od začiatku kladieme dôraz predovšetkým na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami a s jednotlivcami. Vďaka tomu spoločne prispievame k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Veríme, že kroky, ktoré robíme DNES, prispievajú k pozitívnej zmene a zlepšujú odpadové hospodárstvo. Všetky naše produkty a služby prispievajú k znižovaniu množstva odpadov či jednorazových produktov. Dávame príležitosť ľuďom na trhu práce, ktorí chcú pracovať na niečom, čo im dáva zmysel a významným spôsobom participovať na rozvoji spoločnosti.

Sme dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov a technológií, SMART systémov a informačných kampaní pre stovky samospráv. V roku 2016 sme získali prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma za zodpovedný prístup k podnikaniu a firemnej filantropii.

Neustále hľadáme
inovácie

Rešpektujeme ľudí
a prírodu

Máme maximálne
nasadenie

Sme a vážime si
úprimnosť

Naše záväzky sú
prvoradé

Vážime si a oceňujeme prácu

Naša cesta

2010

2016

2018

2020

2014

2015

2017

2019

2021

2025

Marián Kobolka

Nina Oravcová

Mojmír Jiřikovský

Veronika Smažáková

Martina Gaislová

Marián Kobolka

Nina Oravcová

Mojmír Jiřikovský

Petra Vargová

Tibor Molnár

Marek Duranský

Veronika Smažáková

Paulína Hrončeková

Vladimír Petráš

Peter Majdan

Lukáš Farkaš

Lenka Mařáková

Zuzana Mezencev Jančíková

Radoslav Velk

Martin Foltán

Michal Repta

Andrea Hrušovská

Naši partneri