JRK | O nás - Pre menej odpadu

Sme tu pre menej odpadu

Sme tu pre menej odpadu

Naša misia

Traja absolventi vysokej školy sa rozhodli pracovať v oblasti, ktorá má pozitívny ekologický dopad. Založili si vlastné podnikanie, ktoré pomáha riešiť tieto aktuálne problémy v oblasti životného prostredia. Ich firma dnes pôsobí na Slovensku a v Českej republike. V synergii spájajú tri piliere udržateľného podnikania – prepojenie biznisu, ekológie a spoločensky zodpovedného dopadu.

Spoločnosť JRK vznikla v roku 2010, s poslaním zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia. Od začiatku kladieme dôraz predovšetkým na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami a s jednotlivcami. Vďaka tomu spoločne prispievame k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Veríme, že kroky, ktoré robíme DNES, prispievajú k pozitívnej zmene a zlepšujú odpadové hospodárstvo. Všetky naše produkty a služby prispievajú k znižovaniu množstva odpadov či jednorazových produktov. Dávame príležitosť ľuďom na trhu práce, ktorí chcú pracovať na niečom, čo im dáva zmysel a významným spôsobom participovať na rozvoji spoločnosti.

Sme dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov a technológií, SMART systémov a informačných kampaní pre stovky samospráv. V roku 2016 sme získali prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma za zodpovedný prístup k podnikaniu a firemnej filantropii.

Od roku 2018 sme v slovenských samosprávach úspešne implementovali elektronickú evidenciu odpadu ELWIS, ktorá sa stala manažérskym nástrojom na riadenie odpadového hospodárstva pre mestá, obce, zberné dvory či zberové spoločnosti a umožní samospráve aj občanom získať transparentný prehľad o produkcii odpadu.

Za systém ELWIS sme v roku 2020 opäť získali ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma. Obec Košeca, ktorá bola jedna z prvých, ktorá systém implementovala, získala v roku 2019 ocenenie v roku 2019 Úradnícky čin rok. Obec sa navyše prebojovala aj medzi najlepšie európske projekty a v kategórii „Digitalizácia“ vyhrala prestížne ocenenie The Innovation in Politics Awards 2020. Ďalší spokojní zákazníci a ocenenia na seba nenechali dlho čakať. V roku 2021 sme za SMART systém ELWIS získali ocenenie ATLAS, ktoré vyhlasovala Nadácia VÚB Banky. Uspeli sme v Európskej cene za podporu podnikania 2021, a stali sme sa  Národný víťaz v kategórii Podpora udržateľnej transformácie. Vo finále sme sa umiestnili v prvej trojke najlepších európskych projektov.

 

Neustále hľadáme
inovácie

Rešpektujeme ľudí
a prírodu

Máme maximálne
nasadenie

Sme a vážime si
úprimnosť

Naše záväzky sú
prvoradé

Vážime si a oceňujeme prácu

Naša cesta

2010

2016

2018

2020

2014

2015

2017

2019

2021

2025

Mojmír Jiřikovský

Nina Oravcová

Marián Kobolka

Tomáš Murgaš

Peter Majdan

Pavel Sládeček

Imrich Tatiersky

Denisa Jelčová

Vojtěch Nozar

Hana Valešová

Robin Liška

Mojmír Jiřikovský

Nina Oravcová

Marián Kobolka

Peter Majdan

Martin Foltán

Mario Vrbovský

Andrea Hrušovská

Lukáš Šimor

Tomáš Valko

Petra Vargová

Zákaznícka a technická podpora ELWIS

Martina Huňačková

Miroslav Hastík

Lenka Mařáková

Lukáš Farkaš

Naši partneri