JRK | Moderné riešenie pre kuchynský odpad už funguje v Čadci - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Moderné riešenie pre kuchynský odpad už funguje v Čadci

Príklady z praxe | 18.05.2020

Koncom apríla v mestskej kompostárni v Čadci spustili inovatívne hygienizačné zariadenie – CSC kontajner. Mestu poslúži pri kompostovaní kuchynského odpadu, ktorý začali zbierať z domácností.

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

V kontajneri sa zmes kuchynského a zeleného bioodpadu zahreje na 70 °C po dobu aspoň 60 minúť, vďaka čomu prebehne tzv. hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu. Tento proces je nevyhnutný na zničenie všetkých choroboplodných zárodkov. Následne sa z obsahu kontajnera vytvorí kompostovacia zakládka, v ktorej prebieha kompostovací proces a dozrievanie kompostu.

V Čadci začali s triedením kuchynského odpadu z domácností

CSC kontajner je umiestnený v priestoroch mestskej kompostárne, ktorú prevádzkuje Mestský podnik služieb Čadca. Mesto postupne zavádza triedenie a zber kuchynského odpadu z bytových domov od občanov.

Každá domácnosť triedi odpad už pri zdroji – v kuchyni – do špeciálnych nádob. Ich obsah potom, tak ako pri bežnom odpade, vysypú do zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad. V meste je zatiaľ rozmiestnených takmer tristo nádob na bioodpad. Zber prebieha raz za týždeň. Počas letného obdobia plánujú zvýšiť frekvenciu a zbierať dvakrát týždenne.

koše na bioodpad, zber kuchynského odpadu, košík na bioodpad

Vybavenie pre zber kuchynského odpadu

Kuchynský odpad premieňajú na kompost

Vytriedený kuchynský odpad zbierajú malým zberovým autom. Zber je rýchlejší a znižujú sa aj náklady na prevádzku alebo čistenie vozidiel.

kompostárni sa kuchynský odpad zmieša so zeleným odpadom (napr. štiepka, seno, tráva) z úpravy verejnej zelene. Bioodpad zo záhrad môžu na kompostárni odovzdať aj obyvatelia mesta. Zmes premiešavajú prekopávačom kompostu, aby zabezpečili čo najlepšie premiešanie oboch typov odpadov a vytvorili homogénnu zmes.

kompostovanie, CSC kontajner, prekopávač kompostu

Zelený a kuchynský odpad sa najskôr premieša

Chcete vytvoriť kompostáreň aj vo vašom meste? Prečítajte si o kompostárňach viac alebo sa poraďte s našimi regionálnymi manažérmi vo vašom kraji.

Keďže kuchynský odpad obsahuje okrem rastlinného odpadu aj živočíšny (mäsové, mliečne výroby, varené jedlo a pod.), nie je možné ho hneď kompostovať. Je potrebné ho hygienizovať.

hygienizácia, CSC kontajner, kompostovanie, kuchynský odpad

Proces hygienizácie je možné sledovať v mobilnom telefóne

Preto sa pripravená zmes bioodpadu umiestni do hygienizačného kontajnera. Zariadenie je automatizované. Po uzatvorení kontajnera sa teplota materiálu zvyšuje vďaka prirodzenému kompostovaciemu procesu a prevzdušňovaním obsahu kontajnera pomocou ventilátora. Pre hygienizovanie  je nevyhnutné, aby dosiahol teplotu najmenej 70 °C, po dobu minimálne 60 minút. Priebeh celého procesu môžu neustále kontrolovať, riadiť a sledovať prostredníctvom prepojenej aplikácie v počítači, tablete alebo smart telefóne. Namerané hodnoty a vývoj spracovania odpadu je znázornený aj graficky. Navyše dáta o celej prevádzke je možné exportovať a ďalej s nimi pracovať. Zároveň slúžia ako doklad o zhygienizovaní kuchynského odpadu.

Zhygienizovaný materiál sa potom vysype na vonkajšiu kompostovaciu zakládku, kde prebieha kompostovací proces.

CSC kontajner, hygienizácia bioodpadu, Čadca, kuchynský odpad

Vkladanie materiálu do CSC kontajnera

Zistiť viac o CSC kontajneri

Hygienizačný kontajner pre kompostáreň

Výhodou CSC kontajnera je jednoduchá manipulácia a mobilita. Mesto, obec alebo iný prevádzkovateľ kompostárne ho môže využiť na rôznych miestach, či viacerých kompostárňach. Jeho prenos zabezpečia pohodlne, prostredníctvom hákového nosiča.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby bol ekologický nielen výsledok jeho činnosti, ale aj celá prevádzka. Má nízku spotrebu elektrickej energie, činnosť je neustále monitorovaná prostredníctvom aplikácie. Vďaka minimu mechanických častí, robustnosti a jednoduchosti zariadenia je prípadný servis a údržba veľmi jednoduchá a nevyžaduje vysoké investície. Prevádzkové, servisné a hlavne obstarávacie náklady sú tak neporovnateľné s inými dostupnými fermentačnými zariadeniami.

Čadci začali so zberom kuchynského odpadu z domácnosti len nedávno. Kompostáreň na spracovanie zeleného odpadu z verejných plôch a od občanov funguje už dlhšie. Mesto si začalo plniť svoju povinnosť ešte pred rokom 2021, aby bol systém zberu kuchynský odpadov čo najlepšie pripravený a funkčný.

Pripravte sa na povinnosť zbierať kuchynský odpad

Hotový kompost využijú na starostlivosť o mestskú zeleň a vyživenie zelených verejných plôch. Prírodné hnojivo, ktoré bolo kedysi odpadom, budú môcť využiť aj občania vo svojich záhradách. V Čadci takto pracujú na znížení množstva skládkovaného odpadu. Zvyšujú svoju mieru triedenia, optimalizujú náklady na odpad, ktorý končí na skládkach a využívajú biologicky rozložiteľný odpad ako zdroj. Vďaka tomu môžu modernizovať svoje odpadové hospodárstvo, zlepšiť kvalitu životného prostredia a optimalizovať poplatky za odpady pre občanov.

Prestaňte vyhadzovať peniaze na skládky. Premeňte bioodpad na zdroj.

Naši regionálni manažéri sú pripravení pomôcť aj vašej samospráve

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.