JRK | Kuchynský BRKO a kompostárne Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

Ako neplytvať potravinami ?

Bioodpad, ktorý končí na skládkach to nie je len tráva či šupky z ovocia. Čoraz viac sa stretávame s vyhodeným jedlom, ktoré sa nestihlo spotrebovať alebo dokonca nebolo vôbec rozbalené. Ako neplytvať jedlom a potravinami vám, aj vďaka OZ Free Food, poradíme v tomto článku.

Čítať viac

Ako zabezpečiť plynulú distribúciu vreciek po zavedení zberu BRKO

V predchádzajúcom článku sme sa venovali prvotnej distribúcii vreciek na bioodpad do domácností. Aké sú možnosti na ďalšiu distribúciu po minutí štartovacej zásoby sa dozviete v pokračovaní článku.

Čítať viac

Ako rozdávať vrecká občanom pred začiatkom zberu

Ak ste sa rozhodli pre zber kuchynského odpadu do prevetrávaných košíkov, ich nevyhnutnou súčasťou by mali byť aj vrecká. Ako zabezpečiť efektívnu distribúciu a to, aby občania používali správne vrecká?

Čítať viac

V Beluši zvyšujú mieru triedenia hneď po zavedení systému

Šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji začala so zberom kuchynského odpadu. Priemer posledných zvozov ukazuje, že množstvo zmesového komunálneho odpadu výrazne klesá.

Čítať viac

Do akej nádoby zbierať kuchynský odpad podľa vyhlášky?

Začali ste už so zberom kuchynského odpadu, alebo sa ešte len pripravujete na splnenie tejto povinnosti? Poradíme vám, prečo na nádobe záleží a ako zaviesť systém správne.

Čítať viac

Čo všetko sa môže pokaziť pri zbere kuchynského odpadu?

Zber kuchynského odpadu je realitou. Niekoľko samospráv s ním už začalo, ďalšie sa ešte pripravujú. V prvom polroku 2021 ešte môžu mestá a obce, ktoré kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností nezbierajú deklarovať, že sa naň pripravujú. Od júla však už musí ísť naostro. Ako to urobiť tak, aby nebol predražený a zároveň pomohol znížiť množstvo ZKO a ešte aj vyhovoval občanom? Čítajte ďalej…

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.