JRK | Kuchynský BRKO a kompostárne Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

Prečo má úprava odpadu pred skládkovaním zmysel?

Najťažším záväzkom, pred ktorým stojíme, je zníženie skládkovania na hranicu maximálne 10 % do roku 2035 a dosiahnutie recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 65 %.

Čítať viac

Patrí kompost na skládku?

Odpoveď je jednoznačná, kvalitný kompost z priemyselnej kompostárne určite nie. No poznáme aj produkt, ktorý po skompostovaní na skládke urobí viac osohu, akoby na nej skončili len nespracovaný bioodpad.

Čítať viac
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Hygienizačný kontajner v Čadci úspešne funguje viac ako rok

V Čadci, ako v jednej z mála slovenských samospráv, triedia kuchynský odpad v bytových domoch už viac ako rok. Navyše ho zhodnocujú v novej mestskej kompostárni, v ktorej využívajú hygienizačný kontajner.

Čítať viac

Ako neplytvať potravinami ?

Bioodpad, ktorý končí na skládkach to nie je len tráva či šupky z ovocia. Čoraz viac sa stretávame s vyhodeným jedlom, ktoré sa nestihlo spotrebovať alebo dokonca nebolo vôbec rozbalené. Ako neplytvať jedlom a potravinami vám, aj vďaka OZ Free Food, poradíme v tomto článku.

Čítať viac

Ako zabezpečiť plynulú distribúciu vreciek po zavedení zberu BRKO

V predchádzajúcom článku sme sa venovali prvotnej distribúcii vreciek na bioodpad do domácností. Aké sú možnosti na ďalšiu distribúciu po minutí štartovacej zásoby sa dozviete v pokračovaní článku.

Čítať viac

Ako rozdávať vrecká občanom pred začiatkom zberu

Ak ste sa rozhodli pre zber kuchynského odpadu do prevetrávaných košíkov, ich nevyhnutnou súčasťou by mali byť aj vrecká. Ako zabezpečiť efektívnu distribúciu a to, aby občania používali správne vrecká?

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.