JRK | Prečo by sme mali dať STOPku plastovým vreckám a taškám? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo by sme mali dať STOPku plastovým vreckám a taškám?

Rady a tipy | 20.01.2023

Naša planéta už niekoľko rokov zápasí s plastovými ostrovmi v oceánoch či kontamináciou pôdy. Pomôcť jej môžu malé zmeny už pri nákupe potravín.

Stop mikroplastom

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo naznačuje, že stav pôdy, ktorú využívame na pestovanie potravín je viac kontaminovaná plastom ako oceány (1). Toto znečistenie majú na svedomí najmä mikroplasty, ktoré sa dostávajú do polí aj prostredníctvom digestátu/kompostu. Tieto plasty pochádzajú z plastových vreciek a tašiek, ktoré domácnosti používajú na triedenie kuchynského odpadu.  

Prečo sú mikroplasty  pre pôdu zlé? Ak si myslíte, že kontaminujú len plody rastlín, mýlite sa. Mikroplasty v pôde môžu oneskoriť čas klíčenia niektorých rastlín, čo môže viesť k zníženiu prežitia alebo zvýšeniu volatility plodín. Zároveň majú negatívny vplyv aj na veľkosť a hmotnosť dážďoviek, ktoré pomáhajú farmárom pôdu prekypriť a zlepšiť jej štruktúru. V neposlednom rade sa na častice plastov môžu nadviazať aj kontaminanty, napríklad pesticídy alebo zvyšky liečiv. 

Analýza odpadu v Žiline

Analýza odpadu v Žiline: Plastové obaly a vrecká v kuchynskom odpade

Zachránia nás bioplasty?

Štúdia Spierlinga a iných uviedla, že bioplasty počas životného cyklu majú nižšie emisie skleníkových plynov ako tie, ktoré sú vyrobené z fosílnych surovín (2). Nahradením 66 % svetových konvenčných plastov bioplastmi by dokázalo zabrániť 241 – 316 megaton ekvivalentu CO2 za rok – približne 20 % globálnych emisií skleníkových plynov súvisí so životným cyklom plastov.  

Riešenie pokrokových krajín v EÚ 

Mikroténové vrecká sú už v niektorých európskych krajinách minulosťou. Nahradili ich kompostovateľnými vreckami, ktoré môžu domácnosti využiť pri triedení odpadu z kuchyne. V Taliansku sú v potravinách dostupné len také vrecká, ktoré sa spolu s bioodpadom rozložia. V krajine sú bežne dostupné len certifikované vrecká podľa normy EN 13432-2002 (rozložiteľné v priemyselnej kompostárni). Podobný systém funguje aj v Rakúsku. V obchodoch sú však dostupné hlavne vrecká cerifikované podľa normy EN 17427, to znamená, že sa rozložia aj v zásobníku na domáce kompostovanie.

Zdroj obrázka: Satori Ambience

Prečo by mali byť kompostovateľné vrecká a košíky súčasťou aj vašej kuchyne? 

Zdroje: 

  1. FAO, 2021: ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PLASTICS AND THEIR SUSTAINABILITY -A CALL FOR ACTION 
  2. BBIA Position Paper on Standards for Biodegradable, Compostable and Bio-based Plastics Spierling et al. (2018): Bio-based plastics -A review of environmental, social and economic impact assessments 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.