JRK | Pre menej odpadu

Najnovšie články

V Starej Haliči sa faktúry za zmesový komunálny odpad otvárajú s nadšením

Stará Halič, malá obec v okrese Lučenec, začala s evidenciou odpadu len na začiatku roka 2020. Prvé výsledky však na seba nenechali dlho čakať. Miera triedenia odpadov medziročne narástla o 25% a produkcia komunálneho odpadu klesla o viac ako 60%.

Čítať viac

Rozhovor: Košeca začala občanov odmeňovať za zodpovedný prístup k odpadu

Košeca už eviduje odpad viac ako rok. Vďaka ich podnetom sme systém ELWIS výrazne vylepšili. Košeca je dobrým príkladom a od zavedenia evidencie odpadu sa jej fungovaním v praxi bolo inšpirovať mnoho predstaviteľov slovenských samospráv. Ako hodnotia používanie a prínosy systému sme sa opýtali starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa a špecialistu pre odpadové hospodárstvo Mareka Kurinca.

Čítať viac

Prečo nespaľovať bioodpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je cenným zdrojom živín pre pôdu, rastliny a v neposlednom rade aj zdravie ľudí. Stále sa však stretávame s tým, že končí na skládkach alebo v spaľovniach. Takéto plytvanie je navyše drahé a má závažné dopady na životné prostredie.

Čítať viac

Prehľad o odpade už budú mať aj v Trakoviciach

Poriadok v nádobách s odpadom, lepšie triedenie a riadenie odpadového hospodárstva na základe reálnych podkladov. Aj to sú dôvody, prečo obec Trakovice v máji začala s elektronickou evidenciou odpadu ELWIS.

Čítať viac

Unikátna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad

S triedením a zberom kuchynského odpadu sú často spojené obavy zo zápachu, výluhov či iných negatívnych prejavov. Je pravda, že bioodpad zapácha, hnije či láka škodcov. Je však len vtedy, ak je zbieraný nesprávnym spôsobom.

Čítať viac

Úsporné zariadenie na hygienizáciu odpadu – CSC kontajner

Vytriedený kuchynský odpad často obsahuje mäsové a mliečne výrobky či varenú stravu. Takýto odpad nie je možné ihneď kompostovať. Vyzbieraný odpad musí prejsť tzv. procesom hygienizácie. V článku sa dozviete, ako vybrať zariadenie, ktoré vám s tým pomôže a jeho prevádzka je ekonomicky efektívna.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.