JRK | Všetky Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

Nová kolegyna Andrea

Vítame novú regionálnu manažérku pre Banskobystrický kraj

Aj keď je Slovensko malou krajinou v srdci Európy, počet obcí, ktoré potrebujú pomôcť s triedením bioodpadu je stále veľa. Z toho dôvodu sa náš JRK tím rozrástol o novú kolegyňu Ing. Andreu Hrušovskú, ktorá nie v oblasti odpadového hospodárstva žiadnym nováčikom. Už v minulosti pracovala v enviro-sfére pre spoločnosť, ktorá zabezpečuje nakladanie s nebezpečnými odpadmi a poskytovala environmentálne poradenstvo vo viacerých oblastiach.

Čítať viac
Andreé v projekte zero waste

Jednoduchá výzva radikálne znížila množstvo odpadu. Ako je to možné?

V najchudobnejšom regióne vo Francúzsku, kde je až 46% obyvateľov nezamestnaných, nie sú veľké možnosti, ako bojovať s odpadom. Obce v oblasti Roubaix zároveň nedokážu spracovať vytriedený odpad tak, aby znížili množstvo odpadu recyklovaním. Sú ešte nejaké možnosti ako nezväčšovať skládky s odpadom?

Čítať viac

Prečo má úprava odpadu pred skládkovaním zmysel?

Najťažším záväzkom, pred ktorým stojíme, je zníženie skládkovania na hranicu maximálne 10 % do roku 2035 a dosiahnutie recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 65 %.

Čítať viac

Patrí kompost na skládku?

Odpoveď je jednoznačná, kvalitný kompost z priemyselnej kompostárne určite nie. No poznáme aj produkt, ktorý po skompostovaní na skládke urobí viac osohu, akoby na nej skončili len nespracovaný bioodpad.

Čítať viac

ELWIS tím má novú posilu

Počet obcí, ktoré využívajú náš systém ELWIS rastie, a preto je prirodzené, že aj náš tím ELWIS potrebuje nové posily. Jednou z nich je naša nová kolegyňa Lucia Šinská, ktorá bude pomáhať mestám a obciam moderne evidovať odpady.

Čítať viac
JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad

Bioodpad v Pontevedre dostal druhú šancu

Pontevedra, provincia na severozápade Španielska, mala ešte pred niekoľkými rokmi veľmi veľké problémy s nevyužitým bioodpadom. Aj keď je táto provincia jedna z najväčších v krajine, napriek nízkemu počtu obyvateľov (len 2% populácie) vyprodukovala v priemere až 348 kg zmesového odpadu na občana ročne.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.