JRK | Dotácia na odpadové hospodárstvo: viac ako 23,6 miliónov pre obce a mestá - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Dotácia na odpadové hospodárstvo: viac ako 23,6 miliónov pre obce a mestá

29.1.2024 sa otvorila 9. výzva Program Slovensko: Triedený zber komunálnych odpadov zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívnenie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov. Podajte si žiadosť včas aj vy a získajte financie na projekty, ktoré motivujú obyvateľov zodpovedne pristupovať k odpadom. Obráťte sa na odborníkov z JRK, pomôžeme vám so žiadosťou, naplánovaním akčných krokov a prevedieme vás celým procesom realizácie až do úspešného konca.

Vizualizácia moderného zberného dvora.

Dokedy bude prebiehať príjem žiadostí? 

Od 29.1.2024 do 31.05.2024. Pre zvýšenie úspešnosti odporúčame žiadosť poslať čo najskôr.

 

Kto môže požiadať o dotáciu? 

Každý z uvedených subjektov môže požiadať o dotáciu v rôznom rozsahu, vrátane výstavby nového alebo modernizácie už existujúceho zberného dvora, nákup vybavenia či techniky. 

 • Obec. 
 • Združenie obcí. 
 • Príspevková organizácia obce. 
 • Rozpočtová organizácia obce. 
 • Právnická osoba oprávnená na podnikanie (podľa § 2. ods. 2 Obchodného zákonníka v 100% vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom). 
 • Nezisková organizácia (poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí). 
 • Združenie právnických osôb (ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí). 

 

Kto mi s dotáciou pomôže a koľko to bude stáť? 

Obráťte sa na nás a nezáväzne vyplňte náš formulár. Zanalyzujeme vašu situáciu a nájdeme vhodné riešenie. Ušetríte čas a predovšetkým až 92 % výdavkov na moderný zberný dvor, ktorým budú vaši obyvatelia motivovaní lepšie triediť a predchádzať vzniku odpadu.  

Ako je koncipovaná nová výzva? 

Finančné prostriedky sú alokované do dvoch skupín podľa regiónov – menej rozvinutý región a viac rozvinutý región (Bratislavský kraj).  

Aktuálna výzva Program Slovensko: Triedený zber komunálnych odpadov prináša obciam v Bratislavskom kraji 3 290 708 eur zo zdrojov EÚ. Zvyšným obciam spadajúcim do menej rozvinutého regiónu bude prerozdelených 20 380 292 eur. 

 

Na čo môžete dotáciu využiť? 

 1. Výstavba nových zberných dvorov (vrátane nákupu pozemku, prípravnej a projektovej dokumentácie, váh, digitalizácie, vybavenia a techniky). 
 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov (vrátane rozšírenia zberného dvora, implementácie váh, digitalizácie, nového vybavenia a techniky).  
 3. Nákup hnuteľných vecí (vrátane strojov, techniky a náradia, výpočtovej techniky, nádob a kontajnerov, kamerového systému a iného).  

 

Bannér: moderné zberné dvory

 

Koľko vám dotácia ušetrí? 

Výška spolufinancovania závisí od regiónu, v ktorom sa vaša obec nachádza: 

 • Obciam a mestám z viac rozvinutého regiónu mimo okresu Bratislava (Malacky, Pezinok a Senec) dotácia ušetrí 92% výdavkov.   
 • Žiadateľom v rámci hlavného mesta Bratislava z viac rozvinutého regiónu (mestské časti I až V) dotácia ušetrí 85% výdavkov.   
 • Samosprávam v rámci menej rozvinutého regiónu dotácia ušetrí 92% výdavkov. 

 

O akú výšku dotácie môžete požiadať? 

Maximálna výška oprávnených výdavkov bez DPH sa odvíja od počtu obyvateľov samosprávy a finančného limitu stanoveného na jedného obyvateľa vo výške 200 eur (bez DPH) príslušného záujmového územia. Zároveň platí, že maximálna výška dotácie bez DPH nesmie prekročiť nasledujúce stanovené limity: 

dotácia na zberné dvory

*COPV: celkové oprávnené priame výdavky

 

Aké sú oprávnené náklady? 

 • Elektronický systém evidencie odpadu. 
 • Identifikačný a evidenčný kiosk. 
 • Terminály, závory/rampy a semafory za účelom regulácie prístupov a aktivít užívateľov.  
 • Váhy. 
 • Zberné nádoby a skladovacie kontajnery pre oprávnené druhy KO. 
 • Nákup techniky a strojov (hákové nosiče kontajnerov, kolesové nakladače, traktory a iné). 
 • Obytné kontajnery/zázemie pre obsluhu. 
 • Prípravné a projektové dokumentácie, vypracovanie znaleckého posudku. 
 • Rekonštrukčné práce existujúcich a výstavba nových zberných dvorov. 
 • Nákup stavieb a pozemkov (na ktorých sa bude projekt realizovať). 
 • Kamerové systémy zvyšujúce bezpečnosť na zbernom dvore. 

 

Ako môže vyzerať aj váš nový zberný dvor? Prečítajte si o novom riešení a inšpirujte sa aké vybavenie, technológia či software môžeme implementovať aj na váš nový či stávajúci zberný dvor. 

 

Aké sú podmienky na získanie dotácie? 

 • Pri rekonštrukcii a výstavbe nového zberného dvora musí žiadateľ o dotáciu vyčleniť alebo vybudovať priestor pre opätovné použitie. Predchádzanie vzniku odpadu je jedným z našich poslaní. Dôležitou súčasťou moderných zberných dvorov od JRK Slovensko sú okrem kvalitného vybavenia aj re-use centrá či re-use pointy. Elektronickou evidenciu vám pomôžeme s ich prevádzkou a k jej používaniu podnietime aj občanov.  
 • Obce a mestá, ktoré v súčasnosti vlastnia a prevádzkujú zberný dvor, sú oprávnenými žiadateľmi v prípade modernizácie, digitalizácie alebo jeho rozšírenia. 

 

Nezáväzne vyplňte náš formulár a preberieme vaše možnosti.


Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.