JRK | Úvod - Pre menej odpadu

Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo máte na dosah.

Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo máte na dosah.

ELWIS konferencia je opäť tu

Systém ELWIS sa stal dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva slovenských miest a obcí už niekoľko rokov. Práve preto sme pre vás pripravili ďalší ročník ELWIS konferencie, kde sa opäť budeme venovať rôznym príkladom z praxe.
O svoje skúsenosti sa s vami podelia zástupcovia samospráv, ktorí vďaka evidencii ELWIS dosiahli výborné výsledky.

Súčasťou programu bude aj zahraničný hosť, zástupca spoločnosti Contarina, Marco Mattiello, ktorý prezradí aj to, aké opatrenia v zahraničí realizovali, aby dosiahli v mestách takmer 90 % mieru triedenia.

Rezervujte si miesto
ELWIS konferencia 2023

So samosprávamipracujeme na spoločných cieľoch:

ZVÝŠENIE MIERY TRIEDENIA

Prinášame riešenia pre využitie bioodpadu a zásadné zlepšenie výsledkov.

SPOKOJNOSŤ OBČANOV

Naučíme občanov, že za zodpovedné správanie k odpadom budú spravodlivo odmenení.

RIADENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Pomáhame získať nevyhnutný prehľad pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva.

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

Odporučíme spôsoby, ako nevyhadzovať peniaze na skládku a optimalizovať hospodárenie.

KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pracujeme na obnovení a zachovaní kvality klímy a prírody pre ďalšie generácie.

MENEJ ODPADU NA SKLÁDKACH

Odkláňame bioodpad zo skládok a premieňame ho na zdroj živín.

Neďaleko od vás už naše riešenia fungujú

Inšpirujte sa, ako dosiahnuť skvelé výsledky.
Najlepšie vám poradí ten, kto vie čo sa u vás deje - náš regionálny manažér je aj vo vašom kraji.


Za všetko hovoria výsledky samospráv

60 000 tonbioodpadu vďaka kompostovaniu neskončilo na skládke.

Tisíce
948
705
672
521
244
163
98
27
0

občanov v pokrokových samosprávach využívajú spravodlivý systém odpadov ELWIS.

o 00 %menej komunálneho odpadu vzniklo v Košeci vďaka evidovaniu odpadov a spolupráci s občanmi.

Statisíce
105 564
78 117
23 528
8 258
1 764
878
504
45
0

domácností zlepšili nakladanie s odpadom, vďaka osvete a lepšiemu odpadovému hospodárstvu ich obce.

4 000 tonCO2 neuniklo do ovzdušia vďaka domácemu kompostovaniu.

Najnovšie články

Prejsť na všetky aktuality

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.