JRK | Pre menej odpadu

Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo máte na dosah.

Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo máte na dosah.

Pomôžeme vám zlepšiť odpadové hospodárstvo a zvýšiť mieru triedenia

Dlhodobo spolupracujeme so samosprávami na strategickom riešení odpadového hospodárstva. Od predchádzania vzniku odpadov, cez spravodlivý systém evidencie a profesionálne zhodnotenie bioodpadov, tvoríme udržateľnú budúcnosť.

Až 45 % obsahu nádob na odpad tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý nemusí končiť na skládke. Zvoľte tie správne kroky vďaka ktorým môžete výrazne znížiť skládkovanie, zvýšiť mieru triedenia, optimalizovať vynakladané financie a vytvoriť spravodlivejší systém pre ľudí. Nájdeme riešenie aj pre vás.

Zobraziť možnosti riešenia

So samosprávamipracujeme na spoločných cieľoch:

ZVÝŠENIE MIERY TRIEDENIA

Prinášame riešenia pre využitie bioodpadu a zásadné zlepšenie výsledkov.

SPOKOJNOSŤ OBČANOV

Naučíme občanov, že za zodpovedné správanie k odpadom budú spravodlivo odmenení.

RIADENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Pomáhame získať nevyhnutný prehľad pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva.

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

Odporučíme spôsoby, ako nevyhadzovať peniaze na skládku a optimalizovať hospodárenie.

KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pracujeme na obnovení a zachovaní kvality klímy a prírody pre ďalšie generácie.

MENEJ ODPADU NA SKLÁDKACH

Odkláňame bioodpad zo skládok a premieňame ho na zdroj živín.

Neďaleko od vás už naše riešenia fungujú

Inšpirujte sa, ako dosiahnuť skvelé výsledky.
Najlepšie vám poradí ten, kto vie čo sa u vás deje - náš regionálny manažér je aj vo vašom kraji.


Za všetko hovoria výsledky samospráv

52 000 tonbioodpadu vďaka kompostovaniu neskončilo na skládke.

Tisíce
948
705
672
521
244
163
98
27
0

občanov v pokrokových samosprávach využívajú spravodlivý systém odpadov ELWIS.

o 00 %menej komunálneho odpadu vzniklo v Košeci vďaka evidovaniu odpadov a spolupráci s občanmi.

Statisíce
78 564
21 117
9 528
3 258
1 764
878
504
45
0

domácností zlepšili nakladanie s odpadom, vďaka osvete a lepšiemu odpadovému hospodárstvu ich obce.

4 000 tonCO2 neuniklo do ovzdušia vďaka domácemu kompostovaniu.

Najnovšie články

Prejsť na všetky aktuality

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.