JRK | Zúčastnite sa s nami medzinárodnej konferencii BIOODPADY 2024 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zúčastnite sa s nami medzinárodnej konferencii BIOODPADY 2024

Všetky | 04.07.2024

Biologicky rozložiteľný odpad je cenná surovina, ktorej spoločnosť nevenuje pozornosť napriek tomu, že ukrýva obrovský potenciál. Už 25. a 26. septembra 2024 vám v Piešťanoch na úspešných slovenských, českých a zahraničných príkladoch z praxe ukážeme ako môžete pomocou bioodpadu splniť náročné európske ciele, zmierniť dopad na rozpočet a získať energetickú sebestačnosť.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Odborná, medzinárodná konferencia BIOODPADY 2024 je venovaná súčasným trendom moderného spôsobu manažmentu biologicky rozložiteľných odpadov. Stretnete sa s európskymi expertmi na odpadové hospodárstvo, ktorí sa s vami podelia o svoje know-how. Už teraz sa môžete tešiť na inšpiratívny program, diskusie s odborníkmi, workshopy a exkurziu v kompostárni. 

Príďte si vypočuť zaujímavé prezentácie a diskutovať s odborníkmi a kolegami na aktuálne témy v odpadovom hospodárstve. Už teraz sa môžete tešiť na témy: 

  • legislatívny rámec a možnosti nakladania s odpadmi a bioodpadmi,
  • environmentálny presah obehového hospodárstva,
  • ekonomický potenciál odpadového hospodárstva,
  • inšpiratívne príklady z domácej a zahraničnej praxe. 

PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ? 

Na konferenciu BIOODPADY 2024 sú pozvaní všetci záujemcovia ako aj zástupcovia verejných inštitúcií, miest, technických služieb a regiónov, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia v samospráve či odpadové hospodárstvo.


PROGRAM KONFERENCIE A PREZENTUJÚCI

 

Metódy zberu kuchynského odpadu

Marco Jűrgensen Ricci

ISWA tím líder pre biologicky rozložiteľné odpady, konzultant Altereko sas.

Expert v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie. Má 23-ročné skúsenosti s plánovaním a nakladaním s komunálnymi odpadmi v Európe alebo v Latinskej Amerike. Navrhoval a modernizoval systémy zberu v samosprávach s najlepšími výsledkami v Európe.

Príklad z praxe: Taliansko

Enzo Favoino

Vedúci technickej a vedeckej komisie v Zero Waste Europe, výskumný pracovník poľnohospodárskej školy v Monze v Taliansku.

Expert na európsku legislatívu v oblasti odpadov. Je expertom pre triedený zber odpadu a ich následnú recykláciu. Enzo Favoino je jedným zo zakladateľov Európskej kompostovacej esociácie (ECN) a koordinátorom pre Výskumné centrum pre nulový odpad v Taliansku.

Moderné technológie pre kompostárne

Bernhard Gamerith

Výkonný technický riaditeľ, Compost Systems GmbH, Rakúsko.

V oblasti odpadového hospodárstva pracuje už viac ako 15 rokov. Navrhol a realizoval viac ako 150 zariadení na kompostovanie a mechanisko-biologické spracovanie odpadu po celom svete od Európy, cez Afriku, po Áziu, Južnú Ameriku a Austráliu s množstvom vstupných materiálov až od 1000 ton za jeden deň.

Výhody združenia obcí v kontexte odpadového hospodárstva

Michal Bakyta

Projektový manažér, Ponitrianskeho združenia obcí (PZO).

Odborník s dlhodobými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na predchádzanie, vznik a zhodnocovanie komunálneho a triedeného odpadu. V minulosti pôsobil na Ministerstve životného prostredia SR, kde riadil sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva.

Zhodnotenie bioodpadu v priemyselnej kompostárni

Branislav Moňok

Predseda organizácie Priatelia Zeme – SPZ, Slovensko. Predseda asociácie KOMPAS.

Predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme zameraného na ochranu prírody a minimalizáciu znečisťovania životného prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Kvalita pôdy

Lucia Baľák

PedeVita o.z., Živá Záhrada s.r.o., Slovensko. Zakladajúci člen asociácie KOMPAS.

Odborníčka na zhodnotenie biologicky rozložiteľných materiálov a výrobu kompostu s vysokým obsahom prospešných húb a baktérií, ktoré podporujú vitalitu a imunitu mikrobiálneho systému v pôde.

Ekonomický potenciál odpadového hospodárstva v ČR

Martin Groh

Riaditeľ JRK Česká republika.

JRK už viac ako 10 rokov symbolizuje jedinečné spojenie špičkových produktov a technológií v segmente odpadového hospodárstva. Je dlhodobým partnerom stoviek slovenských samospráv, ktorým ponúka riešenia z pohľadu predchádzania, monitoringu, úpravy či energetického zhodnocovania odpadov.

Ekonomický potenciál odpadového hospodárstva v SK

Peter Majdan

Obchodný riaditeľ JRK Slovensko

JRK už viac ako 10 rokov symbolizuje jedinečné spojenie špičkových produktov a technológií v segmente odpadového hospodárstva. Je dlhodobým partnerom stoviek slovenských samospráv, ktorým ponúka riešenia z pohľadu predchádzania, monitoringu, úpravy či energetického zhodnocovania odpadov.

Kľúčové oblasti a strategické piliere v obehovom hospodárstve

Tomáš Murgaš

Riaditeľ JRK Slovensko.

JRK už viac ako 10 rokov symbolizuje jedinečné spojenie špičkových produktov a technológií v segmente odpadového hospodárstva. Je dlhodobým partnerom stoviek slovenských samospráv, ktorým ponúka riešenia z pohľadu predchádzania, monitoringu, úpravy či energetického zhodnocovania odpadov.

Ďalších prezentujúcich čoskoro doplníme. 

Organizátor JRK si vyhradzuje právo na zmenu programu.


SPRIEVODNÝ PROGRAM 

V druhý deň konferencie sme pre vás pripravili exkurziu do najmodernejšej kompostárne na Slovensku, ktorá zhodnotí cez 3300 ton bioodpadu ročne. Uvidíte, ako zariadenie funguje, aká technológia a technika je potrebná k prevádzke a dozviete sa, aké výhody vám vlastná kompostáreň prinesie.


VSTUPNÉ A UBYTOVANIE

V prípade neúčasti sa vstupné nevracia, prezentácie budú zaslané elektronicky. Je možné vyslať náhradníka.

Ubytovanie nie je súčasťou vstupného. V cene vstupného je zahrnutý vstup na konferenciu (a účasť na exkurzii), obed a občerstvenie počas podujatia, ochutnávka vína.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom JRK Slovensko, organizátora konferencie. Účastníci budú ubytovaní v mieste konania konferencie, a to v hoteli HOTEL PARK****, Piešťany. Cena pre ubytovaných účastníkov bude účtovaná spolu s účastníckym poplatkom v jednej faktúre. Ubytovanie zahŕňa raňajky, večeru a vstup do bazéna.


NEVÁHAJTE A REZERVUJTE SI MIESTO EŠTE DNES! 

Využite jedinečnú príležitosť čerpať zo skúseností tých najlepších. Zistite, aké výhody a prínos môžete získať efektívnym zberom alebo zhodnotením bioodpadu. Ak už teraz viete, že sa chcete zúčastniť, neváhajte a využite tlačidlo nižšie.

Po prihlásení na konferenciu vám zašleme zálohovú faktúru.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 919 215 570 alebo emailom na adresu . 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.