JRK | MODERNÉ ZBERNÉ DVORY A RE-USE CENTRÁ - Pre menej odpadu

MODERNÉ ZBERNÉ DVORY A RE-USE CENTRÁ

Poradíme vám, ako vybudovať alebo modernizovať zberný dvor tak, aby fungoval efektívne a s kvalitným vybavením.

Zobraziť produktový list

Zberný dvor je kľúčovým nástrojom fungujúceho odpadového hospodárstva

Digitalizácia odpadov, logická dispozícia a kvalitný sortiment sú základnými piliermi moderného zberného dvora. Znížte množstvo zmesového komunálneho odpadu, predchádzajte čiernym skládkam a udržujte stojiská čisté. Motivujte občanov zodpovedne pristupovať k odpadom a vybudujte im zberný dvor, ktorý budú radi navštevovať.

Pomôžeme vám navrhnúť moderný zberný dvor inšpirovaný najnovšími riešeniami zo sveta. Vieme presne, čo by mál ideálny zberný dvor obsahovať a pripravíme ho na mieru vašim potrebám. S nami vyberiete vhodné vybavenie, ktoré bude kvalitné a funkčné.

Digitalizácia a evidencia toku odpadov  

Prehľadná správa odpadov na zbernom dvore je základom moderného odpadového hospodárstva. Náš evidenčný systém vám pomôže evidovať pôvodcu, druh a hmotnosť dovezeného odpadu. V prehľadnej aplikácii získate všetky merateľné údaje, ktoré vám pomôžu s efektívnou prevádzkou zberného dvora.  

 • Monitorovanie návštevníkov vám umožní sprístupniť zberný dvor len občanom s oprávnením na vstup a riadiť funkciu závor. 
 • Prepojenie evidencie s mostovou alebo plošinovou váhou vám umožní automaticky priradiť hmotnosť zváženého odpadu na odpadové konto občana a podnikateľské subjekty. 
 • Získate prehľad o všetkých odpadových tokoch na zbernom dvore. 
 • Zautomatizovaním systému minimalizujete chyby a sprehľadníte administratívu. 
 • Implementovaním terminálov môžu občania zaevidovať odpad a zrýchliť prevádzku a obslužnosť na zbernom dvore. 

vizualizácia zberného dvora od JRK

Evidenčný systém od JRK Slovensko je jedinečný nástroj, ktorý vyvíjame na základe skúseností z terénu. Naša evidencia odzrkadľuje reálne potreby samospráv, zberových spoločností a pomáha im systematicky zlepšovať stav odpadového hospodárstva. 

 

Podpora opätovného použitia  

Pri hľadaní účinných nástrojov na znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu sa nemusíte zameriavať len na jeho vytriedenie v domácnostiach. Vybudovaním moderného zberného dvora s re-use centrom/pointom môžete svojim občanom poskytnúť príležitosť, ako predchádzať vzniku odpadu, ktorý by v opačnom prípade skončil na skládkach 

 • Vyčlenením alebo vybudovaním priestoru pre opätovné použitie znižujete množstvo objemného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu v zmesovom komunálnom odpade. 
 • Na Slovensku v priemere vytvoríme až 134-tisíc ton odpadu z nábytku. Z toho viac ako 8 % odpadu občania odložia ku kontajnerom alebo priamo vyhodia do zmesového komunálneho odpadu. Vybudovaním stanovíšť pre opätovné použitie vytvoríte občanom priestor, kde môžu vytvorený odpad odovzdať, čím môže samospráva minimalizovať náklady na jeho odstránenie zo sídlisk.   

 

Uloženie odpadu 

Hlavným účelom zberného dvora je občanom poskytnúť priestor, kde môžu zaniesť a správne vytriediť špecifické druhy odpadu. Moderné zberné dvory od JRK Slovensko okrem rôznorodého vybavenia – nádob a kontajnerov navrhnuté tak, aby ponúkali maximálny komfort a motivovali občanov triediť. 

 • Vyvýšené plochy uľahčujú vyloženie odpadu priamo z vozidla do veľkoobjemových kontajnerov. 
 • Logická dispozícia a rozmiestnenie nádob či kontajnerov umožňujú bezpečnú premávku na zbernom dvore a rýchle odovzdanie odpadu. 
 • Kvalitným vybavením vám pomôžeme triediť špecifické druhy odpadu s ohľadom na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. 

Technika 

Efektívne nakladanie s vyzbieranými odpadmi či samotnými kontajnermi vám pomôžeme zabezpečiť vhodnou technikou – hákovými nosičmi kontajnerov, čelnými nakladačmi alebo traktormi s vlečkou. V rámci nášho širokého portfólia produktov vám pomôžeme s výberom kompatibilnej techniky, ktorá zvýši efektivitu a funkčnosť vášho zberného dvora.  

 

Príslušenstvo 

Moderný a plne vybavený zberný dvor sa neobíde bez príslušenstva, ktoré zvyšuje bezpečnosť a energetickú nezávislosť. Implementovaním kamerového systému získate ako prevádzkovateľ zberného dvora prehľad o dianí na zbernom dvore a ochránite ho aj mimo prevádzkových hodín. Zelenými strechami podporujete biodiverzitu a životné prostredie. Inštalácia zariadení na báze solárnej energie vám naopak pomôže získať vyššiu energetickú nezávislosť a zníženie nákladov spojených s prevádzkou. 

 

Uvažujete nad výstavbou, modernizáciou zberného dvora alebo nad kúpou novej techniky či zariadenia? Obráťte sa na nás a získajte konzultáciu vhodného riešenia pre vaše zberné dvory a odpadové hospodárstvo. Pomôžeme vám s návrhom, vybavením od váh, závor až po moderný evidenčný systém. 

 

Nezáväzne vyplňte náš formulár a preberieme vaše možnosti.


Podpora opätovného použitia

Súčasťou moderného odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. Vybudovaním alebo vymedzením priestoru pre opätovné použitie môžu nepotrebné, ale stále funkčné veci dostať druhú šancu. Predmety môžu poslúžiť iným, ktorí ušetria finančné prostriedky na nákup nového vybavenia do domácnosti. Re-use centrá a modulárne re-use pointy zároveň plnia osvetovú funkciu. Ich vybudovaním motivujete občanov správne odovzdať predmety, zvyšujete ich zodpovedný prístup k odpadom, ktorý môžu aplikovať pri triedení priamo v domácnosti.

 

Čo je re-use centrum a re-use point? 

Výstavbou komplexného re-use centra alebo zriadením modulárnych re-use pointov poskytnete občanom možnosť bezplatne priniesť na jednej strane nepotrebné, na druhej strane zachovalé či nové veci. V duchu “najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne” môžu občania odovzdané predmety za malý poplatok vyzdvihnúť a “zachrániť” pred vyhodením na skládku.   

 

Evidencia predmetov 

Pre efektívnu prevádzku každého zariadenia je dôležitý kompletný prehľad o aktuálne ponúkanom sortimente. Pre tieto účely sme vyvinuli systém, ktorý vám pomôže malé i veľké predmety zaevidovať. Porcelán, náradie, športové príslušenstvo či nábytok sú označené QR kódom a priradené s popisom a fotkou do modulu, ktorý je pod správou obce či mesta a s prístupom pre občanov

 

Prínos pre mesto 

 • Označením odovzdaných predmetov QR kódom a ich zaevidovaním do systému môžete sledovať kapacitu a vyťaženosť re-use centra. 
 • Evidencia vám umožňuje sledovať stav predmetov (k dispozícii, rezervované, predané), nastaviť kategorizáciu a vložiť popis alebo fotodokumentáciu. 

Prínos pre občana 

 • Aktuálna ponuka odovzdaných predmetov je nepretržite občanom k dispozícii formou online katalógu na webovej stránke. 
 • Možnosť filtrovania a kategorizácie produktov na webovej stránke. 
 • Online rezervačný systém z pohodlia domova. 

Uvažujete nad výstavbou alebo modernizáciou zberného dvora? Nezabudnite na vybudovanie či vyčlenenie priestoru pre opätovné použitie. Vďaka nášmu modulu pre re-use centrá bude jeho prevádzka nielen efektívna, ale aj jednoduchá. Vyplňte formulár a odborníci vás budú kontaktovať ohľadom nezáväznej konzultácie.

 

Nezáväzne vyplňte náš formulár a preberieme vaše možnosti.


ODPADY RIEŠIME KOMPLEXNE Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.