JRK | V Beluši sú s triedením kuchynského odpadu spokojní občania aj samospráva - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Beluši sú s triedením kuchynského odpadu spokojní občania aj samospráva

Príklady z praxe | 24.08.2023

Obec sa na zavedenie povinnosti zbierať kuchynský odpad začala pripravovať s predstihom. Kompostovanie v rodinných domoch už mali vyriešené, ostávalo 649 bytov, resp. domácností, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť podmienky na triedenie kuchynského bioodpadu. O zavádzaní zberu, osvete aj výsledkoch sme sa rozprávali s prednostom obecného úradu v Beluši, Mgr. Patrikom Štrbákom.

Nádoby na kuchynský odpad v Beluši

Napravte chyby a dosiahnite lepšie výsledky pri triedení kuchynského odpadu. Na čo si dať pozor ?

„Najskôr sme zadefinovali, do akých nádob budeme kuchynský odpad zbierať. Pre bytové domy sme zvolili 4 kusy 120 litrových a 33 kusov 240 litrových zberných nádob. Pred Vianocami 2020 domácnosti dostali informačné letáky o začatí triedenia. 28. decembra sme rozmiestnili tieto nádoby pred bytové domy,“ opisuje prípravy na zber K-BRKO prednosta.

Základom bolo informovať občanov a uľahčiť im triedenie

Obec pripravila občanov na zavedenie triedenia hneď od začiatku. Obec si dala za cieľ pohodlnú infraštruktúru a dôslednú informovanosť. Okrem letákov, občanov informovali prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a vlastných novín. Občania dostávali postupne informácie o tom, kde si kôš a celoročnú zásobu kompostovateľných vreciek na triedenie zadarmo prevziať a ako kuchynský odpad správne triediť.

vrecká na bioodpad

Kompostovateľné vrecká na bioodpad zabezpečia vysokú čistotu zberu

Prečo sú kompostovateľné vrecká dôležité? 

V Beluši do zberných nádob umiestňujú aj veľké 120 resp. 240 litrové vrecia. Triedenie kuchynského odpadu je jednoduché, nezapácha a celý zber je čistý a hygienický aj vďaka „poistke“ vo forme zabezpečenia čistoty vonkajších nádob. „Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu a významne sa znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.“

Čo patrí do zberného košíkačo nepatri do zberneho kosiku

Aké sú reakcie občanov?

„Za veľkú motiváciu na strane občanov považujeme pravidelné distribuovanie kompostovateľných vreciek, ktoré sme už od „štartovacej dávky“ rozdávali dvakrát. Obec ich zakúpila z prostriedkov z Environmentálneho fondu a občanom ich pravidelne ponúka.“

Spätná väzba od občanov bola hneď od samotného zavedenia zberu odpadu veľmi pozitívna. Obyvatelia bytových domoch často nemajú inú možnosť ako zhodnotiť odpad z kuchyne (nemajú záhradu, priestor na kompostovanie a pod.) a vďaka pohodlnej forme triedenia im takto v domácnosti zbytočne nič nezapácha. Obec doposiaľ nezaznamenala sťažnosti na zber BRKO. Týždenná intenzita zberu spolu s kompostovateľnými vreckami pre domácnosti a tiež kompostovateľné vrecká do 120 l a 240 l nádob zabezpečujú vysokú čistotu zberu.

Porovnanie košíka a vedierka na triedenie kuchynského odpadu

Počas letných horúčav sme porovnávali vlastnosti košíka a vedierka na triedenie kuchynských odpadov

Zistite ako dopadlo porovnanie hnedých nádob na kuchynský odpad

Aké sú výsledky?

Poctivá príprava a komunikácia smerom k občanom priniesla Beluši výborné výsledky. V porovnaní s rokom 2020 sa znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu o 50 ton. Ročná produkcia ZKO v roku 2021 bolo 902,34 ton – priemerný Belušan teda vytvoril 145,49 kg čo je v porovnaní so slovenským priemerom, 199,95 kg veľmi dobrý výsledok. Stále však máme čo zlepšovať.

Do zberu sa na začiatku zapojilo takmer 80 % domácností a vytriedili 51,56 ton – tj. 42,97 kg na zapojeného občana za rok. Obec patrí v tejto oblasti k lídrom na Slovensku.

produkcia ZKO na obyvateľa za rok

V Beluši zásadne znížili množstvo ZKO aj tým, že začali triediť kuchynský bioodpad

Za prvých 12 mesiacov, odkedy obec Beluša ako jedna z prvých samospráv na Slovensku zaviedla triedenie kuchynského odpadu z bytových domácností, získala obec od Environmentálneho fondu jednorazový finančný príspevok vo výške 4 852,29 € za 51,56 ton vyseparovaného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vďaka získanej dotácii bude opätovne podporený pohodlný a hygienický zber kuchynského odpadu pre obyvateľov a to formou nákupu kompostovateľných vreckách do zberných košíkov v domácnostiach a do 120 -240 litrových zberných nádob.

Obec v roku 2021 navyše začala so zberom použitého kuchynského oleja, ktorý si môžu občania vymeniť na zbernom dvore za nový olej alebo ocot. Za 12 mesiacov sa odovzdalo  1 195 litrov použitého oleja zo smaženia či vyprážania.

kuchynský odpad, Beluša

V Beluši dosahujú výborné výsledky v triedení BRKO na občana za rok

Urobili by ste pri zbere kuchynského odpadu niečo inak?

Systém je dobre nastavený a nemenili by sme nič. Je však potrebná neustála osveta a komunikácia smerom k občanom. Obec rozdáva 50 kusov kompostovateľných vreciek ročne čo niekedy nie je dostatočné. Najmä v letných mesiacoch, keď je bioodpadu viac a je vlhkejší, býva spotreba vreciek vysoká.

infraštruktúra pre triedenie kuchynského a zeleného bioodpadu

V Beluši obyvatelia rodinných domov kompostujú, a tí z bytoviek triedia kuchynský odpad do hnedých nádob

O benefitoch a dôležitosti triedenia bioodpadu obec informuje a diskutuje s občanmi pri každej príležitosti. Osvetu realizujú na obecných podujatiach, webovej stránke aj sociálnych sieťach. V Beluši sa snažia poukazovať na výhody, ktoré plynú z triedenia kuchynského odpadu. Okrem toho občanov informujú i dodatočnými infoletáčikmi, s praktickými radami. Na komunikáciu využívajú aj priestor v rozhodnutiach o poplatkoch za odpady a snažia sa zvýšiť povedomie a motiváciu občanov lepšie triediť odpady.

„Získané financie do obecného rozpočtu sú odmenou pre každého občana, ktorý poctivo triedi odpad, pretože vďaka príspevkom sa môžu zakúpiť potrebné veci pre ešte dôslednejšiu separáciu odpadu. Triediť sa teda skutočne oplatí, a to nielen z ekologického, ale aj z ekonomického hľadiska,“ uzatvára Štrbák.

Chcete vylepšiť triedenie kuchynského odpadu aj vo vašom meste? Naši regionálni manažéri vám s tým pomôžu. Dohodnite si stretnutie 

Letáky k zberu kuchynského odpadu v Beluši
Letáky k zberu kuchynského odpadu v Beluši

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.