JRK | Prečo používať košíky na kuchynský BRKO? 7-dňový test nádob - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo používať košíky na kuchynský BRKO? 7-dňový test nádob

Všetky | 11.03.2023

Aké nádoby používate vo vašej samospráve na zber kuchynského odpadu? Mnohé samosprávy u nás aj v zahraničí majú výborné skúsenosti a výsledky vďaka používaniu prevetrávaných košíkov.

Zber kuchynského odpadu v Európe zaviedli mnohé krajiny ako napríklad Belgicko, Holandsko, Malta, Írsko a iné. Lídrom v triedení bioodpadov však stále ostáva Taliansko, ktoré začalo so zberom kuchynského odpadu v niektorých regiónoch už v roku 1993. Odvtedy sa do iniciatívy v krajine zapojili ďalšie mestá, ktoré začali vyzbieraný BRKO zhodnocovať v biometánových staniciach a premieňať ho na energiu či teplo. Vedľajší produkt digestát v kompostárni premenia na výživné hnojivo, ktoré aplikujú do pôdy, čím uzatvárajú kruh bioodpadu. 

Talianskym modelom sa dnes inšpirujú mnohé európske krajiny, ktoré by chceli dosiahnuť rovnaké výsledky ako Parma či Miláno v súčasnosti vyzbierajú v priemere 60 až 70 kg na obyvateľa za rok.  

distribucia košikov na kuchynský odpad

Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je dôležité zapojiť do zberu čo najviac obyvateľov. Ak budete pravidelne motivovať svojich občanov k triedeniu a nastavíte správnu infraštruktúru, môžete tým účinne znížiť aj náklady samosprávy na zber a zhodnotenie bioodpadu. Dôležitá je však aj čistota materiálu. Ak sa vo vyzbieranom odpade bude nachádzať veľké množstvo plastových vreciek, je potrebné ich v konečnom zariadení otvoriť a vyprázdniť. Spracovanie vás môže vyjsť drahšie.  

Čo všetko sa môže pokaziť pri zbere kuchynského odpadu?

Mnohé mestá na Slovensku, v Nórsku, Španielsku, Nemecku či v Rakúsku sa preto rozhodli do domácností distribuovať perforované košíky s kompostovateľnými vreckami na zber kuchynského odpadu priamo pri zdroji, doma v kuchyni. Prečo sa tak rozhodli? 

7-dňový test  

Najlepšie výsledky v zbere K-BRO (kuchynský biologicky rozložiteľný odpad) dosiahnete vtedy, keď bude váš systém pre občanov pohodlný. Donášková vzdialenosť priamo ovplyvňuje motiváciu občanov triediť kuchynský odpad. Čím bližšie sa nachádza nádoba, tým sa výrazne zvyšuje ochota zapojiť sa do zberu. Mnohé spomínané krajiny preto distribuovali košíky s kompostovateľnými vreckami do domácností a zaviedli systém door-to-door, t. j. zber od dverí k dverám. Prečo sa tak rozhodli ukážeme na 7dňovom teste. 

Testovacia vzorka obsahovala bežný bioodpad z kuchyne

Testovacia vzorka obsahovala bežný bioodpad z kuchyne

Testovacia vzorka obsahovala v oboch prípadoch šupky z ovocia či zeleniny, kávovú usadeninu, varené jedlo, pečivo, syr alebo odrezky mäsa. V rámci testu sme sledovali, ako sa menia vlastnosti bioodpadu v nádobách z hľadiska jeho konzistencie, hmotnosti a zápachu. Nádoby sa počas testovacích dní otvárali len pre účely váženia a zaznamenávania aktuálneho stavu.  Vzorku sme pred testom odvážili. Jej hmotnosť pred zahájením testu bola 0,66 kg. Bioodpad sa počas týchto dní nedopĺňal ani nepremiešaval. 

4 veci, ktoré ste o svojom košíku na BRKO určite nevedeli

Košík aj nádobu sme počas 7 dní vždy umiestnili mimo priameho slnka, treba však brať do úvahy, že náš test sme vykonali počas leta, kedy sa teplota pohybovala v rozmedzí 26 až 33 °C. 

Prvý deň 

Bioodpad v košíku začal javiť prvé známky presušovania šupky od zemiakov sa začínajú skrúcať, syr začína blednúť a kôrka z chleba stvrdla. V uzavretej nádobe sme počas prvých 24 hodín nezaznamenali takmer žiadnu výraznú, na prvý pohľad viditeľnú zmenu. Rozdiel sme iba cítili. V uzavretej nádobe sa vzduch zdal teplejší a vlhkejší, na vrchnáku sa dokonca objavili prvé kvapky vody.   

Prevetrávaný košík aj nádobu sme po prvom dni odvážili. Oproti predchádzajúcemu dňu klesla hmotnosť testovacej vzorky len minimálne. Bioodpadu v košíku s kompostovateľným vreckom vážil 0,63 kg, v uzavretom vedierku 0,65kg.  

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Druhý deň 

Počas ďalšieho kontrolného dňa začal bioodpad plesnivieť. V košíku sme po bližšom skúmaní našli len jednu pleseň vo zvyškoch z odšťavovača, ktorá bola veľká približne 0,5 cm. Po otvorení sme v ňom však našli prvé mušky. V uzavretej nádobe bolo plesní viac. Nachádzali sa nielen na zvyškoch z odšťavovača, ale aj vo vajíčku, varenom jedle či syre. Oproti predchádzajúcemu dňu začalo vedierko po otvorení zapáchať, košík bol stále bez zápachu a výluhov.  

Hmotnosť bioodpadu v košíku klesla výraznejšie na 0,57 kg. Testovacia vzorka vo vedierku vážila 0,64 kg. 

Pouzivanie kosika na zber kuchynského odpadu a uzavretej nadoby - vzorka bioodpadu

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Tretí deň 

Bioodpad v košíku sa oproti predchádzajúcemu dňu takmer vôbec nezmenil. V nádobe sa naopak pleseň nielenže rozšírila, ale aj zväčšila. Na základe talianskeho modelu door-to-door by boli v tento deň košíky vyzbierané a vrecká vyhodené.  

Na Slovensku by ste mali taktiež v tento deň bioodpad vyniesť do hnedých nádob v stojiskách. Zabránime tak tomu, že sa kompostovateľné vrecko pri manipulácii prederaví. Bioodpad vám tak nevytečie a nebude zapáchať. Nádobu by ste taktiež mali vyprázdniť. V prípade, že používate uzavreté vedierko, je potrebné ho vždy po vyprázdnení poriadne vyčistiť. 

Košík aj nádobu sme opäť odvážili. Bioodpad v košíku mal hmotnosť  0,5 kg, v nádobe 0,63 kg. 

Pouzivanie kosika na zber kuchynského odpadu a uzavretej nadoby

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Piaty deň 

Vo vedierku sme opäť zaznamenali výrazný nárast plesní. Nielenže sa nachádzala na nových miestach, zväčšila sa aj veľkosť tých, ktoré sme objavili predtým. Okrem toho sa aj niekoľkonásobne zvýšila vlhkosť v nádobe. Vedierko sme našli veľmi zarosené, zápach bol však mierny. V prípade košíka došlo k pozitívnejším zmenám – bioodpad bol opäť suchší, no nachádzalo sa v ňom mnoho mušiek. Zápach sme taktiež neevidovali a hmotnosť oproti vedierku výrazne kleslá. 

Po odvážení sme zistili, že hmotnosť bioodpadu v košíku je 0,47 kg a v nádobe 0,63 kg. 

Pouzivanie kosika na zber kuchynského odpadu a uzavretej nadoby

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Siedmy deň 

Kontrola v posledný deň ukázala výrazné zmeny v oboch testovacích vzorkách. Kompostovateľné vrecko sa po týždni začalo rozpadať. V spodnej časti nádoby sa nachádzal výluh a v okolí košíka šíril nepríjemný zápach. Vo vedierku sme našli veľa plesní, kondenzovanej vody a zápach bol taktiež výrazný. 

Pouzivanie kosika na zber kuchynského odpadu a uzavretej nadoby

Používanie košíka na zber kuchynského odpadu a uzavretej nádoby

Čo sme zistili? 

Kompostovateľné vrecká spolu s košíkom redukujú hmotnosť bioodpadu.  Na základe každodenných vážení v priebehu 7 dní sme zistili, že hmotnosť bioodpadu v košíku od prvého váženia (0,66 kg) klesla o 34,85 % (0,44 kg), v nádobe o 6 % (0,62kg). Vývoj hmotnosti ilustruje graf. Ak by obyvatelia vo vašej obci zbierali kuchynský odpad do uzavretej nádoby, vyzbieraný materiál by bol ťažší a vy zbytočne zaplatíte viac za zhodenie materiálu. 

Košik zber kuchynského odpadu

Používaním košíka znížite aj vlhkosť kuchynského odpadu. Viete tiež zabrániť neželanému zápachu a plesniam. Pri zbere K-BRO by ste mali košík po naplnení 3. deň vyprázdniť a bioodpad vyhodiť. Nielenže tým zabránite tomu, aby sa vaše vrecko rozpadlo, ľahšie ho aj zaviažete a vyhodíte. Samosprávy, ktoré zaviedli tento systém zberu, vyvážajú kuchynský odpad dvakrát až trikrát do týždňa. Stojiská sú vďaka tomu nielen bez zápachu, ale nevytvárajú sa ani žiadne výluhy a nádoby sú tak stále čisté. 

Výhody používania košíka spočívajú aj v jeho údržbe. V uzavretej nádobe ostávajú často po vysypaní prilepené zvyšky jedla, ktoré musíte dodatočne vybrať a celé vedierko poriadne vyčistiť. Váš košík je vďaka kompostovateľnému vrecku stále čistý.

Zvýšte komfort zberu kuchynského odpadu prostredníctvom nádob na triedenie a správnej infraštruktúry, radi vám s tým pomôžeme. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.