JRK | Čo všetko sa môže pokaziť pri zbere kuchynského odpadu? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čo všetko sa môže pokaziť pri zbere kuchynského odpadu?

Všetky | 30.09.2022

Zber kuchynského odpadu je už viac ako rok realitou. Ste spokojní s tým, aké výsledky dosahuje vaša samospráva? Teraz je ideálny čas na úpravu systému tak, aby fungoval, bol pohodlný pre občanov a prinášal výsledky. Ako to urobiť tak, aby nebol predražený a zároveň pomohol znížiť množstvo ZKO a ešte aj vyhovoval občanom? Čítajte ďalej…

Ako nastaviť/opraviť triedenie kuchynského odpadu správne?

Zamerať by ste sa mali na:

  • zníženie množstva skládkovaného odpadu,
  • vysokú mieru spokojnosti a zapojenia občanov,
  • zvýšenie množstva vytriedeného kuchynského BRKO.

Na týchto troch pilieroch môžete postaviť úspešný projekt – nevyhadzovať už peniaze za niečo, čo nefunguje, alebo dokonca spôsobuje nespokojnosť občanov. Výsledkom bude menej  skládkovaného odpadu. Ak upravíte systém tak, aby bolo triedenie pohodlné, pre občanov sa stane prirodzené. Dôležité je vzdelávať ich a vysvetľovať im dôležitosť triedenie kuchynského odpadu. 

zberne nádoby pre bioodpad v obciach

Jednoduchý manuál ako by to vo vašej samospráve mohlo úspešne fungovať

Ak u vás niečo nefunguje, inšpirujte sa, ako to napraviť

Prepojte vaše ciele pri zavedení triedenia BRKO z domácností s užívateľskou jednoduchosťou. Ak systém nebude zrozumiteľný a pohodlný, môžete mať najmodernejšiu technológiu, no občania triediť nebudú. Čo ich môže odradiť?

S odpadom netreba chodiť ďaleko…

ako zbierať brko

Umiestnite nádoby na triedenie čo najbližšie k občanom

Človek je tvor lenivý a na nové veci si zvyká o to ťažšie, ak narúšajú jeho komfort. Väčšina občanov nechce a nebude chodiť s vytriedeným bioodpadom cez polovicu obce či sídliska. Nádoba na BRKO by mala byť najďalej tam, kde je aj kontajner na ZKO. Občan má už vytvorený návyk. Vrecko hodí len do nádoby inej farby. Upravte preto donáškové vzdialenosti a vymeňte veľké kontajnery za menšie zberné nádoby.

Vyšší level: Časom môžete znížiť frekvenciu odvozu ZKO a/alebo zmenšiť nádoby na ZKO, keďže občania začnú triediť viac a objem odpadu smerujúceho na skládky výrazne poklesne.

Stojiská bez zápachu a hlodavcov…

Letné horúčavy preverili odolnosť mnohých obyvateľov, ktorí majú na stojiskách veľké kontajnery na triedenie kuchynského odpadu. Špina, zápach, hmyz či dokonca potkany… Aj to je realita mnohých stojísk.  Občania ich často po prvej skúsenosti z diaľky obchádzajú, nie aby sa ich ešte pravidelne dotýkali a používali. A je to pochopiteľné. Okrem zápachu v nich môžu nájsť hmyz, hlodavce a množstvo baktérií.

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na BRKO z domácností podľa vyhlášky 348/2020 Z. z.

Vymeňte tieto zapáchajúce „strašiaky“ za  menšie zberné nádoby (120 či 240 litrov), s prevetrávanými stenami, odtokovou mriežkou. Zvoz odpadu by mal byť však tiež vo vyššej intenzite – aspoň raz za 7 dní.

Triedenie začína v kuchyni, vysoký komfort musí byť zabezpečený už tam

Stelo EVO JRK

Kuchyňa nie je stojisko. To čo platí v prípade nádob na zber odpadu z ulice, platí oveľa viac priamo v domácnosti. Nie je  jedno, do čoho sa kuchynský odpad zbiera. Ak je to nádoba bez veka, veľmi rýchlo bude kuchyňa plná vínnych mušiek. Ak zvolíte plastové nádoby bez vetrania, mušiek sa na chvíľu zbavíte, no vysypanie zhnitej masy do zbernej nádoby bude nechutné. Nehovoriac o potrebe následného umývania nádoby. Kto by to však chcel robiť vo vlastnej kuchyni či kúpeľni? Po jednom či dvoch pokusoch bude používateľ natoľko znechutený, že s tým skončí.

Prevetrávané košíky s kompostovateľnými vreckami umožnia, aby sa bioodpad prirodzene vysušoval. Takto dokáže stratiť až 30 % vlhkosti. V košíku a kuchyni nič nezapácha a nehnije a dokonca sa zníži aj objem a hmotnosť bioodpadu, takže do vonkajšej zbernej nádoby sa zmestí viac vreciek.

Z igelitového vrecka kompost nebude…

košíky a vrecká na bioodpad

Vonkajšie aj kuchynské nádoby bez použitia zberných vreciek treba umývať či dezinfikovať. Znížiť náklady na vodu, dezinfekciu a čas môžete zbieraním BRKO do kompostovateľných vriec. Nemôžu však byť hocijaké. Rozdiel medzi obyčajným plastovým „sáčkom“ a vreckom na bioodpad je zásadný.

Okrem vyššie spomenutej priedušnosti (odparovanie vlhkosti, minimalizácia tvorby hnilobných procesov), je používanie vhodných vriec dôležité aj z pohľadu spracovania vytriedeného odpadu. Plastové vrecká s bioodpadom spôsobujú problémy bioplynovým staniciam aj kompostárniam. Kto už by chcel hnojiť svoju záhradu kompostom plným mikroplastov?

Vyberte si vrecká s označením OK-Compost, ktoré akceptujú aj priemyselné kompostárne a bioplynové stanice a rozložia sa bez zvyškov mikroplastov. Ak nedokážete zabezpečiť ich pravidelnú zásobu pre občanov, odporučte im, aby používali len takto označené vrecia, alebo im dajte vedieť, kde si ich môžu kúpiť sami.

Pozrite sa na zavedenie zberu kuchynského odpadu z pohľadu seba, ako občana. Nikdy nevyhoviete všetkým. Je len na vás, či zabezpečíte spokojnosť, pohodlie a jednoduchosť pri zbere, alebo si občan po prvom vytriedenom vreci povie: ,,už nikdy viac.“ Rozdiel je v tom, že ak zvíťazí druhá možnosť, bude to pre vás zbytočne drahé.

Osveta rozdaním letákov iba začína…

komunikačná kampaň, BRKO

Občania musia vedieť, prečo košík a vrecko a čo z toho budú mať…

Ukážte občanom, že zber a triedenie kuchynského BRKO je dôležitá téma. Na začiatku nezapojíte všetkých. Len ak o tom budú počúvať dlhodobo, budú sa postupne zapájať. Zamerajte sa na rôzne komunikačné kanály a na všetky vekové skupiny. To, že je triedenie kuchynského odpadu nová súčasť ich života na nich musí „vyskočiť aj z chladničky.“ Pomôžeme vám s komunikačnou a vzdelávacou kampaňou, pripravíme rôzne informačné materiály a aktivity, tak aby sme zapojili všetkých – od školákov až po dôchodcov. Veď predsa bioodpad produkuje každá domácnosť, dokonca aj tá zero waste. Spoločne im vďaka osvete s prepojením na evidenciu odpadu môžeme ukázať aký ekonomický úžitok to pre nich môže mať a prečo je to dôležité aj pre životné prostredie a boj s klimatickou krízou.

Zbierajte kuchynský odpad pohodlne a účinne. Naši regionálni manažéri vám s tým pomôžu

aktualizácia článku z 1.2.2021

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.