JRK | KUCHYNSKÝ ODPAD - Pre menej odpadu

Pohodlný a hygienický zber od dverí

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

Nevyhadzujte peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam

Rozhodujete sa ako zaviesť triedený zber BRKO? Správne nastavenie infraštruktúry je podstatné už na začiatku. Získate lepšie výsledky v miere triedenia a znížite skládkovanie. Pohodlný systém zvýši zapojenosť občanov a zlepší čistotu vytriedeného odpadu na ďalšie zhodnotenie.

Začnite s odpadom, ktorého je najviac. Zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľného a oddeleného kuchynského odpadu sa zásadne zlepšia výsledky.

Adresný systém zberu od dverí (tzv. door to door) je veľmi účinné kombinovať s elektronickou evidenciou odpadu. Zvýši sa pohodlie a motivácia občanov k lepšiemu triedeniu.

Zbierajte a evidujte odpad od dverí 

Samosprávy, v ktorých občania môžu triediť všetky druhy odpadu, čo najbližšie pri mieste kde vzniká, dosahujú výrazne lepšie výsledky. Donášková vzdialenosť zásadne ovplyvňuje úroveň triedenia. Do triedenia priamo pri zdroji sa zapojí  priemerne 98 % domácností. Pri vzdialenosti 100 metrov je to len 41 %, a pri stojisku vzdialenom 200 metrov je ochotných triediť len 12 % domácností.

V prípade triedenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) donášková vzdialenosť a systém zberu výrazne zlepšia výsledky. Čím je infraštruktúra bližšia a adresnejšia k producentovi, tým menej komunálneho odpadu tvoria. Zvyšuje sa čistota odpadu a celková spokojnosť v komunite.

Prepracovaný systém zberu triedeného BRKO a kuchynského odpadu priamo od dverí umožní dosiahnuť výsledky nad 60 %. Veľmi účinným sa ukazuje prepojenie s elektronickou evidenciou odpadov. Občania sú motivovaní a odmenení za zodpovedné správania, pretože ,,platia za to, čo vyhodia.“ Adresnosť riešenia navyše umožňuje identifikovať konkrétne nedostatky a prijať opatrenia na správnom mieste. Samospráva účinne komunikuje s konkrétnou domácnosťou a pracuje na zlepšení jej návykov.

 

Triedenie pri zdroji:

 • vybavíme domácnosti certifikovanými vreckami na bioodpad a priedušnými košíkmi
 • ich používanie zabraňuje vzniku hnilobných procesov, zápachu a výluhov
 • naplnené vrecká sa zbierajú do väčšej zbernej nádoby (ako je zvykom pri komunálnom odpade)

Pohodlný a hygienický zber:

 • efektívne je zaviesť oddelený zber kuchynského a zeleného BRKO
 • použitie kompostovateľných vreciek zvyšuje čistou v nádobách a zberných autách
 • častý odber v menších objemoch zabezpečuje hygienickú manipuláciu s odpadom

Prepojenie s evidenciou odpadu:

 • všetky zberné nádoby sú označené RFID čipom alebo QR kódom s identifikovaním konkrétneho producenta
 • evidencia umožní vyhodnotiť zapojenosť domácností do zberu
 • platia za to čo vyhodia, resp. môžu získať odmenu či úľavu z poplatku za odpad

Vysoká frekvencia zberu:

 • triedený BRKO je odvážaný z každej domácnosti minimálne jeden krát za týždeň
 • pohodlný a rýchly zber aj z úzkych mestských ulíc zabezpečujú menšie zberové vozidlá
 • následne sa odpad presunie do väčších vozidiel a odváža na zhodnotenie

Intenzívna komunikácia s občanmi:

 • domácnosti dostávajú komplexné informácie o fungovaní systému pred spustením
 • adresnosť zberu umožňuje lepšiu komunikáciu a vzdelávanie konkrétnych producentov
 • samospráva môže prijať motivačné či reštriktívne opatrenia na zlepšenie výsledkov triedenia BRKO

Zhodnotenie odpadu:

 • kvalita zberového procesu od dverí zabezpečuje vysokú čistotu materiálu
 • certifikované vrecká akceptujú aj priemyselné kompostárne
 • zvolená infraštruktúra výrazne zvýši kvalitu kompostovacieho proces a výsledného produkt – kompostu

Gravitačné zámky

Gravitačný zámok bezpečne uzamkne smetné nádoby proti nepovolenému používaniu.

Zobraziť viac

Nádoba na bioodpad

Unikátna mikrobiálna úprava nádoby zabezpečí maximálny komfort a hygienický zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie s RFID čipom

Efektívnejší zber a triedenie odpadu dosiahnete aj vďaka moderným nádobám, ktorých integrovanou súčasťou je príprava na elektronickú evidenciu vo forme RFID čipov.

Zobraziť viac

Papierove vrecka na bioodpad

Certifikované papierové vrecká na bioodpad. Ich spracovanie akceptuje priemyselná kompostáreň aj bioplynová stanica.

Mám záujem

Vrecká na bioodpad

Eliminujte pachy a znížte váhu bioodpadu až o 30 %. Certifikované vrecká na bioodpad zvýšia čistotu zberu a je možné ich spracovať aj v priemyselnej kompostárni.

PL - Kompostovacie vrecká- 10_2022

Antimikrobiálna úprava URBA nádob

Maximálne hygienické a pohodlné triedenie bioodpadu od dverí zabezpečíte vďaka špeciálnej úprave nádob na triedenie.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie odpadu 40 litrov

Nádoby na triedenie odpadu URBA SET sú vyrobené z odolného recyklovaného materiálu s výbornou stabilitou. Sú vhodné do interiérov aj exteriérov.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie odpadu 20-25 litrov

Praktické nádoby na triedenie odpadu v interiéroch. Ideálne pre zavedenie efektívneho systému triedeného zberu všetkých druhov odpadov
priamo od dverí domácností.

PL - URBA nádoby 20-25

Nádoby na triedenie odpadu 20-30 litrov

Nádoby na triedenie odpadu URBA umožňujú praktické triedenie kuchynského odpadu priamo z domácnosti.

Zobraziť viac

Kôš na bioodpad s ANTICOVID úpravou

Zbierajte biologický odpad z kuchyne do kompostovacieho košíka. Priedušné otvory umožňujú odparenie vlhkosti. Zamedzujú rýchlemu nástupu hnilobných procesov a  zápachu. Patentovaná ochrana povrchu eliminuje priľnutiu baktérií a vírusov na povrchu nádoby.

 

Zobraziť viac

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.