JRK | Využívajte vhodné nádoby - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Využívajte vhodné nádoby

Všetky | 20.03.2020

Pomôžeme vám pripraviť sa na zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu. Zároveň sa dozviete, ako zaviesť účinnú formu systému zberu a vyhnúť sa problémom.

V tomto príspevku vám poradíme, ako nádoby vybrať a aké by mali mať vlastnosti.

Začnite s triedením v kuchyni

Pohodlné triedenie pri zdroji – v kuchyni – bez plesní, zápachu a výluhov bioodpadu výrazne zvýši spokojnosť a participáciu zapojených domácností. Zvoľte preto nádoby, ktoré svojimi vlastnosťami zabránia týmto negatívnym prejavom.

Vrecká na biologicky rozložiteľný odpad

 • ideálna veľkosť pre domácnosti je 7 alebo 10 litrov,
 • vrecká sú kompostovateľné,
 • zvoľte certifikované vrecká – tie akceptujú aj priemyselné kompostárne,
 • zabezpečia kompletné prevetranie biologického materiálu,
 • odparovaním vody z bioodpadu sa zníži celková váha a objem odpadu – môžete dosiahnuť až 30 % zníženie objemu,
 • eliminujú sa nepríjemné pachy, rozmnožovanie vinných mušiek a iného hmyzu,
 • ich používaním zabezpečíte hygienický priebeh zberu, zníži sa tiež znečistenie nádob,
 • priemerná ročná spotreba je 100 vreciek (4 balenia),
 • dostupné sú aj vrecia s veľkým objemom (od 25-120 litrov).

Zobraziť ponuku nádob na efektívne triedenie 

Košíky na biologicky rozložiteľný odpad

 • ideálna veľkosť 7 a 10 litrov v kombinácii s kompostovateľnými vreckami,
 • dôkladný systém prevzdušňovania na stenách a veku košíka umožňuje dodatočné odvetranie bioodpadu,
 • ich použitím je redukovaná vlhkosť o 15 – 30 %,
 • predchádzajú vzniku hnilobných výluhov na dne nádoby,
 • zníženie neželaného zápachu, ktorý vzniká pri anaeróbnej aktivite baktérií,
 • niektoré z košíkov sú vybavené praktickými výstupkami na lepšie uchytenie vreciek,
 • špeciálne členité dno umožňuje ešte lepšie prúdenie vzduchu.

Zber odpadu spred domov a bytoviek

Vrecká s bioodpadom môžu domácnosti vyhadzovať do väčších zberných nádob, tak ako je to zvykom pri klasickom zbere komunálneho odpadu.  Môžu mať rôznu veľkosť, podľa intervalu zberu alebo charakteru miesta. Zber je realizovaný do 40 – 240 litrových nádob, minimálne raz za týždeň.  Veľmi účinné, pre motivovanie občanov a sledovanie výsledkov, je prepojenie triedeného zberu kuchynského odpadu s evidenciou odpadu. Ak zvolíte nádoby, ktorých súčasťou sú zabudované RFID čipy či RQ kódy, znížite tiež náklady na dodatočnú implementáciu evidencie, čas a chybovosť pri označovaní nádob. Tak ako v prípade košíkov aj tu platí, vyberajte nádoby, ktoré svojimi vlastnosťami podporujú čistotu a hygienický zber odpadu

Nádoby s menším objemom

 • sú k dispozícii s veľkosťou 20 až 40 litrov,
 • rôzne farebné varianty umožňujú zjednotiť triedenie všetkých druhov odpadov v domácnosti,
 • dvojité sklápacie veko s dotykovou klapkou umožňuje plnenie aj ak sú nádoby uložené na sebe,
 • súčasťou nádob môžu byť aj originálne RFID čipy a QR kódy, ktoré umožnia sledovať mieru triedenia a zavedenie modelu ,,plať za to, čo vyhodíš.“
 • sklopné madlo má blokovací mechanizmus, predídete neželanému otvoreniu nádoby,
 • hladký vnútorný povrch uľahčuje čistenie,
 • sú stabilné a je možné ich uložiť aj na seba,
 • vyrobené sú z recyklované materiálu, s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu,
 • nádoby sú vhodné nielen pre domácnosti, ale tiež pre školy, kancelárie a verejné priestory.

Väčšie nádoby 

 • veľkosti 120 – 360 litrov,
 • súčasťou nádoby je integrovaný RFID čip pre účely evidencie odpadu z domácností,
 • sú vyrobené z vysokotlakového polyetylénu (HDPE),
 • nádoba na bioodpad je vybavená mriežkou a prevzdušňovacími otvormi pre lepšie odparovanie vlhkosti,
 • nádoby sú navrhnuté tak, aby sa čo najviac znížila hlučnosť pri pohybe a vyprázdňovaní,
 • vyznačujú sa vysokou kvalitou a životnosťou viac ako 20 rokov,
 • v prípade použitia nádob na triedenie kuchynského odpadu vo väčších prevádzkach odporúčame využiť tiež kompostovateľné vrecia s objemom 120 – 240 litrov.

Pri zavádzaní triedeného zberu kuchynského odpadu sa vyhnite:

 • nesprávnemu nastaveniu systému – poradíme vám aké zvoliť nádoby, intervaly zberu a zberovú techniku,
 • zbytočným investíciám do neefektívneho systému,
 • nesúladu s legislatívou,
 • nespokojnosti občanov,
 • nízkej zapojenosti a tým pádom k nízkej miere triedenia,
 • neúčinnosti systému, ktorý bude mať za následok, že množstvo skládkovaného odpadu neklesá.

Viac o systéme zberu sa dozviete v článku _ TU

Vybrali ste si? Alebo ešte potrebujete poradiť?

Opýtajte sa regionálneho manažéra, ako by zber a triedenie kuchynského odpadu mohlo efektívne fungovať. Kontakt TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.