JRK | TRIEDENIE ODPADU - Pre menej odpadu

Zvýšte komfort zberu odpadu

TRIEDENIE ODPADU

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

Zvýšte čistotu a množstvo triedeného odpadu

Najlepšie výsledky dosahujú samosprávy, v ktorých majú občania pohodlné vybavenie na triedenie, nemusia s odpadom chodiť k ďalekým stojiskám. Zároveň majú ľahko dostupné informácie ako správne triediť a aký je prínos ich snahy po ekonomickej aj environmentálnej stránke.

Investujte do kvalitnej infraštruktúry. Odmenou bude lepšie triedenie a spokojní občania.

Čím väčšiu vzdialenosť musí občan prejsť s odpadom, tým je jeho ochota triediť nižšia. Ak chcete zvýšiť mieru triedenia, znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu a získať aj vyššiu kvalitu vytriedeného odpadu, zberné nádoby by mali byť čo najbližšie "k prahu dverí" domácnosti.

Zber odpadu od dverí sa v mnohých európskych samosprávach pomohol dosiahnuť mieru triedenia viac ako 80 %. Odklon od veľkokapacitných kontajnerov či vzdialených zberných miest k adresnému triedeniu odpadu od dverí umožňuje samosprávam znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu, zvýšiť úroveň a čistotu triedenia a dokonca aj odmeniť občanov za zodpovedné správanie.

Vzdialenosť rozhoduje

Triedenie odpadu od dverí pomohol mestám, ako Parma v Talianku, znížiť náklady na odpadové hospodárstvo, dosiahnuť mieru triedenia až 81 % a zvýšiť záujem občanov o témy životného prostredia. Triedený odpad je vyvážaný vo vyššej frekvencii. Súčasťou systému je tiež hygienický zber kuchynského odpadu od dverí. Všetky triedené zložky sú zbierané vo vyššej frekvencii, občania sa nestretávajú s preplnenými kontajnermi či stojiskami. To všetko má za následok, že množstvo zmesového komunálneho odpadu radikálne pokleslo – samospráva môže zvoliť menšie zberné nádoby alebo znížiť frekvenciu jeho zberu. Vďaka tomu ušetrí nemalé prostriedky za skládkovanie.

Bez kvalitných informácií a motivácie občanov to nepôjde

Pri zmene systému triedenia odpadu z kontajnerových stojísk na zber od dverí je veľmi dôležitá dôsledná príprava a komunikácia s občanmi. Musia mať dostatok informácií, ako sa systém zmení a hlavne čo im prinesie. Benefitom za zlepšenie triedenia odpadov pre občanov, či už finančný alebo morálny, môže samospráva zaviesť len ak má dostatok vstupných dát a pozná správanie ľudí. Preto by mala ísť zmena systému zberu ruka v ruke so zavedením evidencie odpadu ELWIS. Vďaka tomu môže mesto alebo obec adresne pracovať k konkrétnymi domácnosťami na zlepšovaní ich triedenia prípadne zaviesť motivačné odmeny alebo poplatky za odpad na základe úrovne triedenia alebo zapojenia do systému.

Súčasťou smart riešení môžu byť  nádoby s vopred inštalovanými RFID čipmi a QR kódmi. Ušetríte čas, ktorý je potrebný pre označenie starých nádob. Súčasťou dodania sú aj osvetové aktivity pre zvýšenie záujmu a zapojenia domácností do systému.

 

Zberné ostrovčeky pre doplnenie celého systému

Zber od dverí môže narážať na komplikácie v prípade nerezidentov alebo občanov, ktorí nestihnú vytriedený odpad vyložiť alebo ho majú viac. V takomto prípade môžete využiť zberné ostrovčeky. Sú výborným nástrojom na zvýšenie úrovne vytriedeného odpadu v mestách s vyššou mierou turistického ruchu či študentské mestá.

Zberné ostrovčeky umožňujú občanom odovzdať zmesový komunálny odpad a ďalšie tri druhy triedeného odpadu. Prístup k triedeniu majú rezidenti na základe identifikátora, ktorý je prepojený so systémom evidencie odpadu a vytriedený odpad je tak zahrnutý do celkovej štatistiky domácnosti. Nerezidenti – samospráva si môže určiť, akým spôsobom bude realizovaná úhrada za odovzdaný ZKO na takomto zbernom mieste.

Integrovaný kamerový systém zabezpečí zvýšenú čistotu v okolí ostrovčekov a automatizovaný systém monitoruje vyťaženosť celého systému. Jeho výhodou je aj dizajn, ktorý je možné využiť na dodatočné osvetové aktivity smerom k občanom.

Manipulácia s odpadom je jednoduchá, nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, odpad môže byť odvážaný rovnakými zberovými vozidlami, ako doteraz.

Zberný ostrovček

Umožnite návštevníkom vašej samosprávy a občanom triediť odpad v maximálnej možnej miere prostredníctvom zberných ostrovčekov dostupných kedykoľvek budú potrebovať.

Zobraziť viac

Klip na nádoby

Identifikačný klip na nádoby uľahčí označovanie nádob s rôznym druhom odpadu.

Zobraziť viac

Nádoba na odpad s gravitačným zámkom

Gravitačný zámok na nádobe umožní bezpčené uzamknutie a ochranu pred neoprávneným používaním.

 

Zobraziť viac

Nádoba na odpad s vymeniteľným klipom

Certifikovaná nádoba na zber a triedenie odpadu s vymeniteľným klipom na jednoduché označenie druhu odpadu. S objemom 120 alebo 240 litrov.

Zobraziť viac

Nádoba na odpad – štandard

Odolná nádoba na zber a triedenie odpadu s objemom 120 alebo 240 litrov.

Zobraziť viac

Nádoba na bioodpad

Unikátna mikrobiálna úprava nádoby zabezpečí maximálny komfort a hygienický zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie s RFID čipom

Efektívnejší zber a triedenie odpadu dosiahnete aj vďaka moderným nádobám, ktorých integrovanou súčasťou je príprava na elektronickú evidenciu vo forme RFID čipov.

Zobraziť viac

Papierove vrecka na bioodpad

Certifikované papierové vrecká na bioodpad. Ich spracovanie akceptuje priemyselná kompostáreň aj bioplynová stanica.

Mám záujem

Vrecká na bioodpad

Eliminujte pachy a znížte váhu bioodpadu až o 30 %. Certifikované vrecká na bioodpad zvýšia čistotu zberu a je možné ich spracovať aj v priemyselnej kompostárni.

PL - Kompostovacie vrecká- 10_2022

Antimikrobiálna úprava URBA nádob

Maximálne hygienické a pohodlné triedenie bioodpadu od dverí zabezpečíte vďaka špeciálnej úprave nádob na triedenie.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie odpadu 40 litrov

Nádoby na triedenie odpadu URBA SET sú vyrobené z odolného recyklovaného materiálu s výbornou stabilitou. Sú vhodné do interiérov aj exteriérov.

Zobraziť viac

Nádoby na triedenie odpadu 20-25 litrov

Praktické nádoby na triedenie odpadu v interiéroch. Ideálne pre zavedenie efektívneho systému triedeného zberu všetkých druhov odpadov
priamo od dverí domácností.

PL - URBA nádoby 20-25

Nádoby na triedenie odpadu 20-30 litrov

Nádoby na triedenie odpadu URBA umožňujú praktické triedenie kuchynského odpadu priamo z domácnosti.

Zobraziť viac

Kôš na bioodpad s ANTICOVID úpravou

Zbierajte biologický odpad z kuchyne do kompostovacieho košíka. Priedušné otvory umožňujú odparenie vlhkosti. Zamedzujú rýchlemu nástupu hnilobných procesov a  zápachu. Patentovaná ochrana povrchu eliminuje priľnutiu baktérií a vírusov na povrchu nádoby.

 

Zobraziť viac

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť riešenie pre zníženie odpadu, lepšie triedenie či kompostovanie vo vašej samospráve.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.