JRK | TRIEDENIE ODPADU - Pre menej odpadu

Zvýšte komfort zberu odpadu

TRIEDENIE ODPADU

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

Zvýšte čistotu a množstvo triedeného odpadu

Najlepšie výsledky dosahujú samosprávy, v ktorých majú občania pohodlné vybavenie na triedenie, nemusia s odpadom chodiť k ďalekým stojiskám. Zároveň majú ľahko dostupné informácie ako správne triediť a aký je prínos ich snahy po ekonomickej aj environmentálnej stránke.

Investujte do kvalitnej infraštruktúry. Odmenou bude lepšie triedenie a spokojní občania.

Čím väčšiu vzdialenosť musí občan prejsť s odpadom, tým je jeho ochota triediť nižšia. Ak chcete zvýšiť mieru triedenia, znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu a získať aj vyššiu kvalitu vytriedeného odpadu, zberné nádoby by mali byť čo najbližšie "k prahu dverí" domácnosti.

Zber odpadu od dverí sa v mnohých európskych samosprávach pomohol dosiahnuť mieru triedenia viac ako 80 %. Odklon od veľkokapacitných kontajnerov či vzdialených zberných miest k adresnému triedeniu odpadu od dverí umožňuje samosprávam znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu, zvýšiť úroveň a čistotu triedenia a dokonca aj odmeniť občanov za zodpovedné správanie.

Vzdialenosť rozhoduje

Triedenie odpadu od dverí pomohol mestám, ako Parma v Talianku, znížiť náklady na odpadové hospodárstvo, dosiahnuť mieru triedenia až 81 % a zvýšiť záujem občanov o témy životného prostredia. Triedený odpad je vyvážaný vo vyššej frekvencii. Súčasťou systému je tiež hygienický zber kuchynského odpadu od dverí. Všetky triedené zložky sú zbierané vo vyššej frekvencii, občania sa nestretávajú s preplnenými kontajnermi či stojiskami. To všetko má za následok, že množstvo zmesového komunálneho odpadu radikálne pokleslo – samospráva môže zvoliť menšie zberné nádoby alebo znížiť frekvenciu jeho zberu. Vďaka tomu ušetrí nemalé prostriedky za skládkovanie.

Bez kvalitných informácií a motivácie občanov to nepôjde

Pri zmene systému triedenia odpadu z kontajnerových stojísk na zber od dverí je veľmi dôležitá dôsledná príprava a komunikácia s občanmi. Musia mať dostatok informácií, ako sa systém zmení a hlavne čo im prinesie. Benefitom za zlepšenie triedenia odpadov pre občanov, či už finančný alebo morálny, môže samospráva zaviesť len ak má dostatok vstupných dát a pozná správanie ľudí. Preto by mala ísť zmena systému zberu ruka v ruke so zavedením evidencie odpadu ELWIS. Vďaka tomu môže mesto alebo obec adresne pracovať k konkrétnymi domácnosťami na zlepšovaní ich triedenia prípadne zaviesť motivačné odmeny alebo poplatky za odpad na základe úrovne triedenia alebo zapojenia do systému.

Súčasťou smart riešení môžu byť  nádoby s vopred inštalovanými RFID čipmi a QR kódmi. Ušetríte čas, ktorý je potrebný pre označenie starých nádob. Súčasťou dodania sú aj osvetové aktivity pre zvýšenie záujmu a zapojenia domácností do systému.

 

Zberné ostrovčeky pre doplnenie celého systému

Zber od dverí môže narážať na komplikácie v prípade nerezidentov alebo občanov, ktorí nestihnú vytriedený odpad vyložiť alebo ho majú viac. V takomto prípade môžete využiť zberné ostrovčeky. Sú výborným nástrojom na zvýšenie úrovne vytriedeného odpadu v mestách s vyššou mierou turistického ruchu či študentské mestá.

Zberné ostrovčeky umožňujú občanom odovzdať zmesový komunálny odpad a ďalšie tri druhy triedeného odpadu. Prístup k triedeniu majú rezidenti na základe identifikátora, ktorý je prepojený so systémom evidencie odpadu a vytriedený odpad je tak zahrnutý do celkovej štatistiky domácnosti. Nerezidenti – samospráva si môže určiť, akým spôsobom bude realizovaná úhrada za odovzdaný ZKO na takomto zbernom mieste.

Integrovaný kamerový systém zabezpečí zvýšenú čistotu v okolí ostrovčekov a automatizovaný systém monitoruje vyťaženosť celého systému. Jeho výhodou je aj dizajn, ktorý je možné využiť na dodatočné osvetové aktivity smerom k občanom.

Manipulácia s odpadom je jednoduchá, nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, odpad môže byť odvážaný rovnakými zberovými vozidlami, ako doteraz.

URBA nádoby 20-25l

 • objem: 20l, 23l, 25l
 • farba: modrá, žltá, zelená, oranžová, hnedá, čierna
 • uzamykateľný mechanizmus
 • jednoduchá manipulácia a nenáročnosť na priestor
 • možnosť zavesenia na kuchynskú linku
 • možnosť pridanie certifikovaných aditív proti baktériám
Zobraziť viac

URBA nádoby na 40l a 45l

 • objem: 40l, 45l
 • farby: modrá, žltá, zelená, oranžová, hnedá, čierna
 • stohovateľné
 • jednoduchá manipulácia a nenáročnosť na priestor
 • uzamykací mechanizmus
 • možnosť pridania certifikovaných aditív proti baktériám
Zobraziť viac

Antimikrobiálna úprava nádob

 • hygienickejší zber
 • zníženie pachov
 • nie je potrebné chemické čistenie
Zobraziť viac

Nádoby na triedenie s RFID čipom

 • odolné nádoby s integrovaným čipom
Zobraziť viac

Nádoba na odpad s vymeniteľným klipom

 • vymeniteľný klip
 • farby klipu: modrá, žltá, zelená, hnedá
Zobraziť viac

1100l nádoby

 • objem: 1100l
 • materiál: kov, plast
 • farba plastových nádob: modrá, zelená, žltá, čierna
 • vhodné pre menšie druhy odpadu a obalové materiály
 • možnosť dokúpenia gravitačného zámku
Zobraziť viac

Gravitačné zámky

 • otváranie kľúčom
 • pre nádoby s objemom 80-1100l
 • možnosť objednania ako príslušenstvo k nádobe
 • možnosť výroby väčšie počtu kľúčov
Zobraziť viac
Kontajner na textil

Kontajner na textil

 • objem: 1,75-2m3
 • typ vhodenia: štandartný, s deliacov priečkou, skĺzavý
 • vhodné na triedenie textilu a šatstva
Mám záujem

Nádoby na tuky a oleje

 • objem: 240l
 • kruhový otvor s rozetou pre jednoduché používanie
 • vhodné na triedenie použitých olejov a tukov
Mám záujem

Zvony

 • objem: 1500-2700l
 • osvedčený spôsob zberu triedeného odpadu zo skla
 • vonkajší povrch vykazuje vysokú odolnosť voči poveternostným a chemickým vplyvom
Mám záujem

Zberný ostrovček

Umožnite návštevníkom vašej samosprávy a občanom triediť odpad v maximálnej možnej miere prostredníctvom zberných ostrovčekov dostupných kedykoľvek budú potrebovať.

Zobraziť viac

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť riešenie pre zníženie odpadu, lepšie triedenie či kompostovanie vo vašej samospráve.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.