JRK | Exkurzia v Taliansku: Návšteva zariadení spoločnosti Contarina SpA - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Exkurzia v Taliansku: Návšteva zariadení spoločnosti Contarina SpA

Všetky | 05.04.2024

Navštívte nášho partnera Contarina SpA s najúspešnejším systémom v Európe a inšpirujte sa s JRK ako optimalizovať a digitalizovať odpadové hospodárstvo vo vašom meste, regióne či vo zvozovej spoločnosti.

Pozývame vás na exkurziu do talianskej zberovej spoločnosti Contarina SpA v provincii Treviso, ktorá dosiahla v 49 samosprávach takmer 90 % mieru vytriedenia. Zavedením adresného systému a neustálym vzdelávaním občanov o odpadoch vyprodukujú obyvatelia len 40 kg zmesového komunálneho odpadu ročne.  

Príďte sa v praxi presvedčiť, ako systém funguje. Zúčastnite sa osobne zberu zmesového komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu “od dverí k dverám”. Navštívte moderný, digitalizovaný zberný dvor a ďalšie zariadenia, napríklad na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. A v neposlednom rade, využite možnosť priamej diskusie s vedením spoločnosti Contarina SpA a načerpajte ich skúsenosti z prevádzky zariadenia inšpirovaného paradigmou odpadového hospodárstva. 

Dôležité informácie 

 • Termín exkurzie: 4. – 6. júna 2024  
 • Cena exkurzie*: 550 eur s DPH/osoba 
 • Spôsob dopravy: autobusom z Bratislavy  

*Cena exkurzie pokrýva ubytovanie, stravu a prepravu počas celej exkurzie. 

V rámci exkurzie nie je zabezpečené cestovné poistenie. 

Na čo sa môžete tešiť? 

 • Účasť pri zbere odpadu od dverí k dverám (zmesový komunálny a kuchynský odpad) v uliciach mesta Treviso.  
 • Návšteva triediacej (MBÚ) linky spoločnosti (sklo, plast, hliník, papier, lepenka). 
 • Návšteva moderného zberného dvora.  
 • Exkurzia v priemyselnej kompostárni a v zariadení na energetické zhodnotenie vyzbieraného bioodpadu.
 • Ubytovanie v prémiovom hoteli pri jazere. 

Dokedy sa môžete prihlásiť? 

V prípade záujmu nás kontaktujte pre viac informácií. Počet miest je obmedzený, odporúčame sa registrovať čo najskôr. 

Tlačítko

O spoločnosti Contarina SpA 

Talianska zberová spoločnosť Contarina SpA je európskym lídrom v triedení, zbere, úprave a zhodnocovaní odpadov. Medzi jej denné ciele patrí permanentné zvyšovanie úrovne vytriedenia odpadov, optimalizovanie nákladov a znižovanie environmentálnej stopy. 

Úspech systému je založený na množstvovom zbere, ktorý je pohodlný, adresný a motivačný. Občania platia len toľko, koľko odpadu vyhodili (model PAYT). Contarina SpA sa svojimi úspechmi stala jedným z najviac vyzdvihovaných príkladov úspešného odpadového hospodárstva. Jej model zberu a manažment odpadov sa stal inšpiráciou pre mnohé európske mestá, ktoré v súčasnosti zavádzajú podobné princípy pre zefektívnenie aktuálneho stavu.  

kontaktná osoba

Využite príležitosť osobne čerpať skúsenosti od lídra v odpadovom hospodárstve v Európe. Príďte sa inšpirovať najmodernejšími technológiami zo sveta. Spolu so spoločnosťou Contarina SpA vám ich nielen predstavíme, ale pomôžeme aj podobné princípy zaviesť do praxe.  

Tlačítko

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.