JRK | Čas spomienok na zosnulých či ďalší sviatok odpadu? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čas spomienok na zosnulých či ďalší sviatok odpadu?

Rady a tipy | 26.10.2022

Každý rok si pripomíname našich blízkych, zapaľujeme im sviečky a zdobíme hroby. Pre životné prostredie sú však tieto sviatky veľkou záťažou. Ako si uctiť pamiatku zosnulých ekologicky?

odpad na cintorínoch

Cintoríny sú miestom, kde sa každoročne kopí množstvo nerecyklovateľného odpadu. Na Slovensku máme zvyk počas týchto sviatkov hroby prezdobovať. V kontajneroch preto zbytočne končí veľa umelohmotných vencov alebo kytíc, plastové kahance so zvyškami vosku či elektroodpad – LED sviečky. Tento odpad však nie je súčasťou cintorínov len počas Sviatku všetkých svätých, ale aj počas roka.  

O tom, že nedávame pozor na to, čo prinášame na hroby sme sa presvedčili aj mi počas analýzy odpadu, v bratislavskom cintoríne. Vo vzorke sme našli viac ako 50 % bioodpadu, ktorý pravidelne končí vo veľkokapacitnom kontajneri, odkiaľ putuje do spaľovne alebo na skládku. 

Bioodpad si jednoznačne zaslúži samostatné nádoby alebo priamo kompostéry na cintoríne. Pretože je ohromným zdrojom živín a aplikáciou na pôdu zlepšuje jej kvalitu,“ vysvetľuje Martina Gaislová, riaditeľka JRK Slovensko. Krátko pred a po Sviatku všetkých svätých je tohto odpadu v nádobách viac. Miera návštevnosti na cintorínoch je v tomto období aj o 200 % vyššia, ako počas roka.  

kompostovanie na cintoríne

Kompostéry na cintoríne v Lúčnici nad Žitavou

Za tento odpad je zodpovedná samospráva, neriešiť situáciu na cintorínoch môže byť pre mestá a obce finančne náročné. Ak neviete, ako dosiahnuť lepšie výsledky, poradíme vám.

Pomôžeme vám zorganizovať na vašom cintoríne analýzu a navrhneme všetky opatrenia a riešenia, aby sa vo vašich kontajneroch či nádobách skončilo menej zmesového komunálneho odpadu.  

Inšpirácie pre menej odpadu 

Všetci si chceme uctiť pamiatku zosnulých, ako sa však správať ekologicky? Na trhu je mnoho prírodných alternatív, ktorými môžete nahradiť umelohmotné dekorácie. Namiesto nich môžete použiť živé kvety v kvetináči. Čo sa týka vencov, vyberte tie, ktoré sú vyrobené z ľahko rozoberateľných materiálov ako sú konáre, slama či lístie. Najlepšie také, ktoré nie sú zviazané drôtmi.  

Ekologické alternatívy dekorácii od CEEV Živica

Ak chcete na hrobe zapáliť sviečku skúste tie, ktoré sú vyrobené z rastlinného alebo včelieho vosku. Klasické plastové kahance sa nedajú recyklovať, vymeňte ich radšej za sklenené alebo môžete zvoliť lampáše. 

Menej je niekedy viac. Nemusíte sa predháňať s ostatnými, kto prinesie viac ozdôb. Postačí, ak si pamiatku zosnulého uctíte len jednou sviečkou či vencom. Tichá spomienka či modlitba má väčšiu hodnotu ako preplnené pomníky. Skúsme zmeniť zaužívané zvyky a nezaťažujme životné prostredie.

Chcete aj na vašom cintoríne produkovať menej komunálneho odpadu? Radi vám s tým pomôžeme  

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.