JRK | Úsporný fermentor na hygienizáciu odpadu - CSC kontajner - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Úsporný fermentor na hygienizáciu odpadu – CSC kontajner

Všetky | 22.02.2020

Vytriedený kuchynský odpad často obsahuje mäsové a mliečne výrobky či varenú stravu. Takýto odpad nie je možné ihneď kompostovať. Vyzbieraný odpad musí prejsť tzv. procesom hygienizácie. V článku sa dozviete, ako vybrať zariadenie, ktoré vám s tým pomôže a jeho prevádzka je ekonomicky efektívna.

Kompostáreň, ktorá zhodnocuje kuchynské odpady musí byť vybavená zariadením, ktoré hygienizuje, teda neutralizuje patogénne látky. Ak by sa odpad len uložil na zakládky, rýchlo by podliehal hnilobným procesom, vznikali by nebezpečné výluhy či baktérie. O zápachu či prilákaní rôznych živočíchov nehovoriac.

Preto je okrem vybavenia domácností vhodnými košíkmi na bioodpad a kvalitnými nádobami na zber odpadu dôležitá aj koncová technológia v kompostárni. Existuje viacero zariadení, ktoré umožňujú hygienizáciu bioodpadu. Jedným z nich je aj inovatívny fermentor – hygienizačný CSC kontajner.

triedený zber kuchynského odpadu, triedenie BRKO, kompostovanie

Pre triedenie kuchynského odpadu je dôležité už na začiatku vytvoriť efektívny systém

Zobraziť ponuku vybavenia pre zber kuchynského odpadu

CSC kontajner vyvinula rakúska spoločnosť Compost Systems. Všetky zariadenia pre kompostárne navrhujú tak, aby bola práca s nimi efektívna a zároveň praktická a jednoduchá. Inovatívne zariadenie umožňuje hygienizovať biologicky rozložiteľné odpady, vrátane kuchynských, reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov. Nemenej dôležitou vlastnosťou tohto zariadenia je jeho veľmi nízka spotreba elektrickej energie.

Výhody CSC kontajnera:

 • fermentačné zariadenie pre spracovanie kuchynského BRKO,
 • jednoduchá manipulácia a rýchla mobilita prostredníctvom hákového nosiča,
 • príkon zariadenia je 70 W – veľmi nízka spotreba elektrickej energie
 • aktívny prevzdušňovací systém umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu, urýchľuje proces hygienizácie,
 • riadenie procesu na diaľku – neustály prehľad o priebehu hygienizácie prostredníctvom počítača, tabletu či telefónu,
 • aplikácia, ktorá umožní vizualizáciu procesov v kontajneri,
 • možnosť exportovať dáta na ďalšie využitie,
 • polopriepustná ochranná membrána, ktorá zabráni unikaniu pachov do okolia,
 • nízka spotreba elektrickej energie,
 • jednoduchá manipulácia – plnenie a vyprázdňovanie zariadenia,
 • zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3.
CSC kontajner, hygienizácia odpadu, hygienizačný kontajner, fermentačné zariadenie

V CSC kontajneri prebieha proces hygienizácie – zahriatie materiálu na 70°C viac ako hodinu

Kontaktovať regionálneho manažéra pre viac informácií 

Priebeh hygienizácie kuchynského odpadu

Vyzbieraný triedený kuchynský odpad sa v kompostárni premieša so štrukturovaným bioodpadom zo záhrad napr. drevná štiepka, slama, seno a pod. Ideálne poslúži materiál z úpravy verejných plôch alebo materiál, ktorý občania prinesú na kompostáreň z vlastných záhrad. Materiál sa premieša v pomere 1:1 a vloží do CSC kontajnera pomocou čelného nakladača.

CSC kontajner, hygienizácia odpadu, triedenie BRKO, fermentor

CSC kontajner je ekonomicky výhodná alternatíva k nemobilným fermentorom BRKO

Po naplnení sa kontajner uzatvorí a spúšťa sa automatický režim hygienizácie. Riadiaca jednotka kontinuálne kontroluje a vyhodnocuje priebeh procesu a teplotu. Na základe týchto údajov sa spúšťa automatické prevzdušňovanie materiálu.

CSC, hygienizácia, CSC kontajner, kuchynský odpad

Sledovanie priebehu hygienizácie v telefóne

Priebeh celého procesu má prevádzkovateľ neustále pod kontrolou. Môžete ho sledovať v počítači, mobile či tablete. Zariadenie umožňuje odosielať notifikačné správy o stave materiálu. Biologicky rozložiteľný odpad v CSC kontajneri musí dosiahnuť teplotu minimálne 70°C po dobu aspoň 60 minút. Potom je hygienizačný proces ukončený.

Následne sa pomocou hákového nosiča obsah kontajnera vysype na kompostovaciu zakládku, kde prebieha kompostovací proces. Bioodpad sa pravidelne premiešava prekopávačom a prekrýva geotextíliou.  Tá udržuje potrebnú teplotu a zároveň chráni zakládky pred zrážkami či vysušovaním. Bioodpad sa v priebehu niekoľkých týždňov zmení na kvalitný kompost.

Unikátne zariadenie – CSC kontajner – je vyvinuté tak, aby spĺňalo všetky náležitosti na hygienizáciu kuchynských odpadov. Jeho prínosom v porovnaní s inými zariadeniami je hlavne jeho jednoduchosť, mobilita a výrazne nižšie prevádzkové a obstarávacie náklady.

Plánujete zaviesť či zlepšiť triedený zber kuchynského odpadu? Poraďte sa s našimi regionálnymi manažérmi, ako vybaviť domácnosti, nastaviť zber a premeniť odpad na kvalitný kompost.

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.