JRK | Unikátna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Unikátna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad

Všetky | 01.06.2020

S triedením a zberom kuchynského odpadu sú často spojené obavy zo zápachu, výluhov či iných negatívnych prejavov. Je pravda, že bioodpad zapácha, hnije či láka škodcov. Je však len vtedy, ak je zbieraný nesprávnym spôsobom.

Uzatváranie kolobehu bioodpadu má prínos pre odpadové hospodárstvo samospráv, pretože znižuje množstvo odpadu na skládkach, zvyšuje mieru triedenia a pomáha optimalizovať náklady na túto oblasť. Zároveň je to prirodzený prírodný proces, vďaka ktorému sa odumreté či nepotrebné zvyšky rastlín premenia na zdroj živín pre pôdu, nové rastliny a zároveň aj pre naše zdravie.

bioodpad, kuchynský odpad, BRKO, kolobeh bioodpadu, kruh bioodpadu

Bioodpad je zdroj živín, nepatrí na skládku

Začínate s triedením kuchynského odpadu? Poradíme vám

Dôležitým bodom v tomto kolobehu je presmerovať biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) z cesty na skládku na zmysluplnejšiu cestu – do kompostérov alebo kompostárne. Hlavne v tom druhom prípade je dôležité, aby sa tam dostal v dobrej kvalite, neobsahoval nič čo doň nepatrí. A zároveň pri svojej ceste nespôsoboval komplikácie používateľom – nevznikala hniloba, zápach, výluhy a pod.

Pri zámere zbierať kuchynský odpad z domácností sú dôležité dva kroky. Zvoliť pohodlný a zároveň účinný systém zberu a nájsť miesto, kde sa bioodpad premení na zdroj, napríklad kvalitný kompost. V tomto článku si povieme viac o prvom bode.

zber BRKO, zber BRO, triedenie BRO, triedenie BRKO, triedenie kuchyne

Ak je proces dobre nastavený, prinesie úžitok samospráve aj občanom

Pripravte sa na povinnosť zbierať kuchynský odpad

Zber kuchynského odpadu z domácností

Už sme vám predstavili systém zberu bioodpadu z domácností, kde má každá domácnosť malý prevetrávaný kôš a certifikované vrecká. Vďaka tomu sa maximalizuje čistota zberu a vytriedenie odpadu v domácnostiach. Takto vytriedený  odpad sa ďalej zbiera do väčších nádob. Aby bol zber ešte pohodlnejší aj tieto nádoby môžu byť prispôsobené špecifickým charakteristikám BRKO.

kôš na bioodpad, vrecká na bioodpad, sáčky na bioodpad, košík na bioodpad

Praktické košíky a vrecká pomáhajú vysušovať bioodpad, zabraňujú vzniku hniloby a výskytu mušiek

Na slovenský trh prinášame unikátnu nádobu s vlastnosťami, ktoré sú s bežnou nádobou neporovnateľné. Schaffer Compolux je nádoba, ktorá má okrem prevzdušňovacích otvorov, odtokovej mriežky či vystuženého dna aj špeciálnu úpravu. Spomenuté vlastnosti by mala mať každá slušná nádoba na bioodpad. Compolux má špeciálnu úpravu, ktorá zvyšuje hygienickosť zberu a triedenia BRKO.

Zobraziť ponuku vybavenia pre zber BRKO

Originálna nádoba na bioodpad Compolux:

  • Špeciálna úprava zabraňuje prichytávaniu baktérií
  • Aktívna zložka sa pridáva priamo granulátu, z ktorého je odolná nádoba vyrobená
  • Vysoko aktívne ióny sa tvoria na povrchu nádoby
  • Napadajú metabolické systémy škodlivých baktérií, ktoré odumierajú
  • Účinná látka tiež bráni výskytu húb a plesní.
Nádoba na triedenie, Nádoby na bioodpad, Nádoba na kuchynský odpad

Unikátna nádoba na bioodpad

Ďalšou výhodou nádoby je možnosť zostaviť si ju podľa požiadaviek. Okrem základných súčastí (perforované steny, mriežka, vystužené dno) je nádoba dostupná s vetraním veka alebo biofiltrom na veku.

Vďaka výberu správnych nádob pre občanov a tiež na stojiská zabezpečíte pohodlné triedenie a vysokú kvalitu vyzbieraného bioodpadu pre ďalšie spracovanie. Hygienický zber bez zápachu, hniloby či nečakaných návštevníkov v blízkosti nádob sa môžete vyvarovať už na začiatku.

Zavádzate zber kuchynského odpadu? Poradíme vám, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky bez zbytočných starostí.

Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.