JRK | Evidenčný systém odpadu z európskych metropol, už aj na Slovensku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Evidenčný systém odpadu z európskych metropol, už aj na Slovensku

Príklady z praxe | 05.07.2020

Prehľad o tvorbe odpadu, nástroj na spravodlivú motiváciu občanov a podklad pre riadenie odpadového hospodárstva prostredníctvom systému ELWIS chce využívať čoraz viac samospráv. Neustále ho vylepšujeme, aby reagoval na potreby malých obcí, ale aj veľkých miest. Dnes vám predstavíme jeho ďalšie vylepšenie, overené aj v európskych metropolách.  

Cieľom evidenčného systému  ELWIS bolo od začiatku jeho vývoja poskytnúť používateľom komfortný, jednoduchý a zároveň inovatívny spôsob evidovania odpadov z každej domácnosti. Snažili sme sa vytvoriť riešenie, ktoré by nebolo zbytočnou administratívnou ani finančnou záťažou pre  samosprávy a pomohlo im dosiahnuť lepšie výsledky čo najskôr. Záujem o systém ELWIS rastie a preto rozširujeme variabilitu jeho využitia. Naše portfólio dopĺňa automatizovaný systém evidencie nádob priamo na zberovom vozidle pod názvom JRK-Altares Arco40EVO.

JRK-Altares Arco40EVO, ELWIS, evidencia odpadu

Automatický systém evidencie odpadov na zberovom vozidle

Unikátny systém, ktorý funguje v Ríme či Barcelone

Zariadenie JRK-Altares Arco40EVO je výsledkom viac ako 10 ročného vývoja,  ktoré pomáha tisíckam samospráv v celej Európe a funguje napríklad v Ríme či Barcelone. Ide o výnimočné spojenie evidencie počtu vyvážaných nádob s reálnou redukciou množstva vytváraného odpadu.

Jedinečnosť systému JRK-Altares Arco40EVO:

  • originálne spojenie evidencie odpadov a GPS monitoringu vozidiel
  • jednoduchá inštalácia zariadenia
  • možnosť prepojenia s vážiacim systémom
  • integrácia so systémom ELWIS
  • výborné výsledky pri monitorovaní triedeného zberu kuchynského odpadu
Altares, JRK ELWIS, evidencia odpadu, evidencia odpadu na vozidle

Systém efektívne poslúži pri evidencii triedeného zberu kuchynských odpadov

Prečítajte si tiež: Pripravte sa na povinnosť triediť kuchynský odpad

Systém tvorí centrálna jednotka, ktorá v sebe spája GSM a GPS modul snímacej antény. Tá umožňuje čítanie RFID čipov inštalovaných v nádobách. Jednoduchá inštalácia zariadenia a kompatibilita so širokou škálou zberných vozidiel zabezpečí, že evidenčný systém je možné využiť aj pri triedenom zbere kuchynského odpadu, bez systému vyklápania nádob. Používateľ navyše získa podrobný monitoring pohybu vozidiel, vrátane evidencie obslužného personálu.

Ďalšou pridanou hodnotou je prehľadný displej. Je odolný voči poveternostným vplyvom a prispôsobený na vonkajšie použitie. Umožní posádke zadávať dodatočné informácie o vývoze – napríklad o poškodených nádobách, nesprávnom obsahu či odpade, ktorý vozidlo nedokáže odviezť (vyhodený gauč, elektronika a pod.). V prípade potreby je možné prepojiť ho s vážiacim systémom.

Altares, JRK ELWIS, gps monitoring zberových vozidiel, JRK-Altares Arco40EVO

Systém umožňuje prehľadné sledovanie pohybu vozidiel

Všetky informácie na jednom mieste

Dáta z evidencie sú počas zberu prenášané do zrozumiteľnej slovenskej verzie webového prostredia ArcoWEB. Užívateľ má k dispozícii prehľady o činnosti vozidiel, vyprázdnených nádobách, môže plánovať trasy a evidovať údržbu vozidiel. Samozrejmosťou sú automatické notifikácie, napríklad keď vozidlo vojde do stanovenej oblasti (napr. kompostáreň, depo, skládka a  pod.). ArcoWEB je plne prepojený so systémom ELWIS – všetky nádoby nasnímané zariadením Arco40EVO sú automaticky priradené k jednotlivým domácnostiam.

Integrálnou súčasťou systému Arco40EVO sú aj špeciálne RFID čipy na nádoby. Obsahujú originálne sériové číslo, vďaka čomu je veľmi jednoduché identifikovať nádobu bez potreby špeciálneho zariadenia. Občan môže rýchlejšie nahlásiť napríklad poškodenie nádoby. QR kód umožňuje priradiť nádobu ku konkrétnej domácnosti aj prostredníctvom mobilnej aplikácie ELWIS.

RFID čip, RFID tag, RFID čip na odpad

Personalizovaný RFID čip obsahuje QR kód a identifikáciu zbernej nádoby

Transparentný a spravodlivý systém pre mestá

Systém JRK-Altares Arco40EVO uľahčí evidenciu mestským a obecným zberovým službám, ktoré vykonávajú zber odpadu vlastnými zberovými vozidlami. Vnesie prehľad o zbieranom odpade a zároveň činnosti áut. Samosprávam a zberovým spoločnostiam pomôže vo vytváraní spravodlivejšieho a transparentného systému odpadového hospodárstva. Veľmi účinným sa ukázal pri zavádzaní zberu kuchynských odpadov v metropolách Európy. Naši regionálni manažéri vo všetkých krajoch Slovenska vám v prípade záujmu poskytnú ďalšie informácie, ako by systém pomohol zlepšiť odpadové hospodárstvo vo vašom meste.

Získajte prehľad o produkcii odpadu a účinný nástroj na riadenie zberu odpadu. Odbornú pomoc vám poskytnú naši regionálni manažéri – zobraziť kontakty

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.