JRK | Získali sme ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Získali sme ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma

Všetky | 11.11.2020

Čo viac sme si mohli priať k 10 výročiu našej misie PRE MENEJ ODPADU, ako prestížne ocenenie našej práce. V kategórii Zelená firma sme opäť získali ocenenie Via Bona Slovakia.

Nadácia Pontis už dvadsať rokov oceňuje podnikateľov, ktorí svoje aktivity nesmerujú len na biznis, ale kladú dôraz aj na spoločenské dopady. V tomto ročníku sme sa uchádzali o ocenenie v kategórii Zelená firma v širokej konkurencii výborných projektov. Zodpovedné podnikanie s pozitívnym dopadom bolo a stále je jedným z nosných pilierov všetkých našich aktivít. Preto sme nesmierne vďační, že odborná komisia vyhodnotila práve náš projekt ELWIS – elektronická evidencia odpadu, ako víťaza tejto kategórie.

nadacia pontis, via bona 2019

Galavečer sa prebehol online

„Celý náš tím je veľmi šťastný a vďačný, že náš ELWIS dostal také prestížne ocenenie. Vážime si všetky firmy, ktoré pomáhajú riešiť problémy svojho okolia inovatívnym a zodpovedným spôsobom. Odklonenie sa od každodenných starostí a inšpirovanie sa zo snov, múdrostí, činov, skúseností a vízii je jedným z hnacích motorov, ktorý podnecuje tvorivosť, odvážnosť, férovosť a plné pracovné nasadenie aj v našich tímoch.

Radi by sme sa poďakovali všetkým angažovaným samosprávam a občanom, ktorí sa odhodlali a v budúcnosti odhodlajú ísť s nami na transparentnú, ekologickú a fér cestu v odpadovom hospodárstve. Tešíme sa, že môžeme každý deň prispievať k lepšiemu prostrediu v našej krajine,“ vyjadrili sa majitelia JRK Mojmír Jiřikovský, Nina Oravcová, Marián Kobolka

Ocenenie Via Bona Slovakia sme v kategórii Zelená firma získali aj v roku 2016

via bona, 2016, nadacia pontis, jrk

Za koncept predchádzania vzniku odpadu sme získali ocenenie Zelená firma aj v roku 2016.

Prečo práve systém ELWIS

Naši poslaním je už 10 rokov pomáhať samosprávam znižovať množstvo skládkovaného odpadu, predchádzať jeho vzniku a zvyšovať mieru triedenia. Evidenčný systém ELWIS je preto kľúčovým nástrojom, ako integrovať princípy obehového hospodárstva do praxe. Samosprávy ho považujú za dôležitý manažérsky nástroj, vďaka ktorému je ich odpadové hospodárstvo spravodlivé a transparentné. Pomáha im odstrániť anonymitu a monitorovať množstvá produkovaného odpadu z každej domácnosti. V neposlednom rade umožňuje edukovať a motivovať občanom k lepšiemu nakladaniu s odpadmi. Na Slovensku je takmer 3000 miest a obci, ktoré môžu tento inovatívny nástroj využívať, optimalizovať náklady a zároveň prispieť k udržateľnosti a ochrane životného prostredia aj pre ďalšie generácie.

Galavečer sa mal konať, tak ako každý rok, na jar. Vzhľadom na prvú vlnu korona krízy sa však presunul až na jeseň. Odovzdávanie cien sa však konalo formou online prenosu a takto boli vyhlásené aj ocenené firmy. Za JRK Slovensko sa odovzdávania zúčastnil Marián Kobolka, jeden so spolumajiteľov firmy.

ELWIS zbiera ocenenia

,,Toto ocenenie si veľmi vážime a máme nesmiernu radosť. Pred tromi rokmi sme začali rozvíjať projekt ELWIS na evidenciu odpadu, preto aby sme do našich každodenných návykov a správania priniesli transparentnosť a spravodlivosť. Ten ultimatívny cieľ je však zvýšenie recyklácie a zníženie skládkovania, ktorý má prvom rade prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, ktorú my ako obyvatelia krajiny produkujeme.

Aj v tomto smere sa snažíme prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Chcem poďakovať kolegom, ktorí na tomto projekte dennodenne pracujú s obrovským zápalom. Samozrejme aj inovatívnym a moderným samosprávy, ktoré sa k tomu s nami pridávajú a budem veriť, že aj toto ocenenie prispeje k tomu, aby mali desiatky a stovky nasledovníkom a mohli sme žiť v ekologickej krajine,“ Marián Kobolka neskrýval svoju úprimnú radosť po vyhlásení víťaza.

Záznam z prenosu si môžete pozrieť TU

jrk, elwis, via bona, nadacia pontis

Dúfali sme, že sa to podarí a radosť bola naozaj obrovská 🙂

Systém ELWIS pomohol obci Košeca získať ocenenie Úradnícky čin roka 2019. Košeca sa navyše uchádza o prestížne medzinárodné ocenenie The Inonovation in Politics Award 2020 v kategórii digitalizácia. So svojím projektom modernizácie odpadového hospodárstva postúpila medzi top 10 najlepších projektov. Už 16. novembra sa dozvieme výsledky. Držíme palce. 😊

košeca, elwis, uradnicky čin, jrk

Košeci držíme palce, aby za svoj inovatívny prístup získala ďalšie ocenenie 🙂

Chcete úspešne riadiť odpadové hospodárstvo vďaka systému ELWIS aj vo vášom meste či obci? Naši regionálni manažéri vám s tým pomôžu 😉 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.