JRK | Referencie - Pre menej odpadu

Inšpiratívne príklady zo slovenských miest a obcí

Presvedčte sa, že naše riešenia fungujú.

Referencie zariadení na zhodnotenie a stabilizáciu bioodpadu

PARTIZÁNSKE

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v uzavretých boxoch. Kapacita 3300 ton/rok. 3 COMPObox-y na aktívny proces. Dozrievanie kompostu na prevzdušňovaných základkách.

KEŽMAROK

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v uzavretých boxoch. Kapacita 3000 ton/rok. 3 COMPObox-y na aktívny proces. Dozrievanie kompostu na prevzdušňovaných základkách.

ZLATÉ MORAVCE

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v CSC kontajneroch. Kapacita 1820 ton/rok. Počet kontajnerov 4. Dozrievanie kompostu na prevzdušňovaných základkách.

TREBIŠOV

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v CSC kontajneroch. Kapacita 1820 ton/rok. Počet kontajnerov 3. Dozrievanie kompostu na prevzdušňovaných základkách.

HUMENNÉ

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v CSC kontajneroch. Kapacita 250 ton/rok. Počet kontajnerov 1. Dozrievanie kompostu na základkách.

BOŠÁCA

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu v CSC kontajneroch. Kapacita 900 ton/rok. Počet kontajnerov 1. Dozrievanie kompostu na prevzdušňovaných základkách.

TRNAVA

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu membránami. Kapacita 4990 ton/rok. Počet membrán 8.

LEVICE

Hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu membránami. Kapacita 3500 ton/rok. Počet membrán 6.

ENVIGEOS-MBÚ linka

Stabilizácia zmesového komunálneho odpadu - podsitná frakcia (biologická časť). Kapacity 5000 ton/rok. Dozrievanie na základkách.