Spoznajte svoje odpady a zabezpečte vzdelávanie

Do zmien zapojte aj občanov a školy

So zmenami v systéme odpadového hospodárstva vám pomôžeme

Okrem dodávok kvalitných produktov a technológií poskytujeme mestám a obciam aj ďalšie služby, ktoré prispejú k predchádzaniu vzniku odpadu. Pri analýzach odpadov a osvetových  aktivitách dlhodobo spolupracujeme s Občianskym združením Priatelia Zeme a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou v odpadovom hospodárstve v rôznych regiónoch.

 1. ANALÝZA ODPADU

Pre prijatie účinného rozhodnutia je potrebné poznať východiskový stav. Platí to aj v odpadovom hospodárstve. Aktuálny a reálny pohľad na stav a zloženie zmesového komunálneho odpadu v samospráve a zastúpenie jednotlivých druhov odpadov poskytne podrobná analýza odpadu.

Ako to vyzerá v praxi? 

 

2. OSVETOVÉ PREDNÁŠKY

Po prijatí rozhodnutia je dôležité, aby sa o zmene dozvedeli tí, ktorých sa prijaté opatrenie týka. Pomôžeme vám zorganizovať osvetové prednášky, pripraviť informačnú kampaň a materiály pre úspešné implementovanie zmien. 

V mnohých obciach a mestách sa už implementujú informácie z prednášok.

 

 3. OSVETA V ŠKOLÁCH

Veľký potenciál vidíme v mladej generácií. Preto spolupracujeme so školami a školskými zariadeniami formou osvetových prednášok, spolupráce na záverečných prácach či študentských stážach. Pomôžeme vám zvýšiť záujem a  mieru triedenia. Celá škola sa môže stať súčasťou projektu a produkovať menej odpadu a predchádzať jeho vzniku. 

Ponuka pre školy a školské zariadenia 

 

 4. PODUJATIA PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV 

Vieme, že univerzálne riešenie pre všetky samosprávy neexistuje. Preto pre zástupcov samospráv organizujeme stretnutia, na ktorých s nimi diskutujeme o aktuálnych a regionálnych otázkach v oblasti odpadového hospodárstva. Na základe nich hľadáme riešenia na mieru konkrétnej samosprávy.

Realizované podujatia:

30. máj 2018 – Stretnutie so zástupcami samospráv v obci Koš

27. apríl 2018 – Stretnutie so zástupcami samospráv v obci Veľký Ďur

19. marec 2018 – Stretnutie so zástupcami samospráv v obci Dlhé nad Cirochou

15.-16. november 2017 – Konferencia Biologicky rozložiteľné odpady v Nitre

 

Zlepšime spoločne vaše odpadové hospodárstvo

 • Analýza odpadu

  Získate pohľad na aktuálny stav odpadu v obci a my navrhneme komplexné riešenia na jeho triedenie.

 • Vzdelávanie pre občanov

  Zorganizujte osvetové prednášky, ktoré prispejú k lepším výsledkov v kompostovaní a triedení odpadu. Pomôžeme vám s prípravou a materiálmi.

 • Vzdelávanie pre školy

  Naučte mladú generáciu, že predchádzať vzniku odpadu je bežnou súčasťou života.

 • Stretnutia so zástupcami samospráv

  Pomôžte nám nájsť riešenia na aktuálne problémy v odpadovom hospodárstve slovenských samospráv.

Zavrieť video