Pre úspech zmien je kľúčová spolupráca s občanmi.

VZDELÁVANIE A OSVETA

Pri zavedení každej zmeny v samosprávach je dôležité jej odkomunikovanie občanom. Ak vedia, ako bude nový systém fungovať krok po kroku, môžu sa s ňou stotožniť. Vďaka tomu môže dosiahnuť samospráva lepšie výsledky.

Lepšie výsledky vďaka spolupráci s občanmi

Všetky naše riešenia majú dopad na občanov žijúcich v samospráve. Preto sa komunikácia, vzdelávanie a osveta stala ich neodmysliteľnou súčasťou.

Implementácia nového systému, či už ide o kompostovanie, evidovanie odpadu alebo zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu vyžaduje súčinnosť s občanmi. Len ak sa aktívne zapoja, pochopia ako to bude fungovať a aký prínos bude mať zmena pre nich aj samosprávu, môžu byť dosiahnuté stanovené ciele.

So samosprávami spolupracujeme na:

 • osvetových prednáškach pri zavádzaní nového systému
  • záhradné kompostovanie, triedenie BRKO a kuchynského odpadu, evidencii odpadov ELWIS
 • príprave informačných materiálov pre občanov
  • brožúry a návody na kompostovanie
  • informačné letáky pre evidenčný systém ELWIS
  • informácie o zmene systému zberu z domácnosti
  • osvetové články pre samosprávu
 • motivačné súťaže na podporu dosiahnutia stanovených cieľov – najlepšie triediaca domácnosť, nádoba bez bioodpadu
 • spolupráca na príprave regionálnych PR aktivít pre zvýšenie povedomia o implementovanom riešení v samospráve
 • odborné semináre na aktuálne témy z oblasti odpadového hospodárstva
 • vytvorenie a publikovanie príkladov z dobrej praxe
 • ďalšie aktivity na základe dohody a požiadaviek miest a obcí

 

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť riešenie pre zníženie odpadu, lepšie triedenie či kompostovanie vo vašej samospráve.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Ivana Graindová

Regionálna manažérka - Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

 • ivana.graindova@menejodpadu.sk
 • +421 910 220 460

Alexander Starinský

Regionálny manažér - Prešovský a Košický kraj

 • alexander.starinsky@menejodpadu.sk
 • +421 910 220 462

Jana Nékyová

Regionálna manažérka - Banskobystrický a Žilinský kraj

 • jana.nekyova@menejodpadu.sk
 • +421 910 220 458

Peter Majdan

Regionálny manažér - Trenčiansky a Žilinský kraj

 • peter.majdan@menejodpadu.sk
 • +421 903 572 886

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.