JRK | ANALÝZA ODPADU - Pre menej odpadu

Reálny pohľad na stav odpadov.

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

Odhaľte svoj potenciál

Analýza odpadu sa realizuje pred implementáciou riešenia pre zistenie východiskového stavu alebo s určitým odstupom po jeho zavedení, aby bolo možné porovnať prínosy zavedenej zmeny.

Pri zbere komunálneho odpadu sa odčlení 10 % náhodne vybratých nádob. Tie sa vysypú a detailne roztriedia na rôzne druhy odpadu.

Za desať rokov realizácie týchto analýz zisťujeme, že viac ako polovica obsahu nádob je tvorená biologicky rozložiteľným odpadom.
Poďme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

MartinFoltán

Regionálny manažér - Bratislavský kraj, okresy: Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Topoľčany a Zlaté Moravce

Michal Repta

Regionálny manažér - okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta a Dunajská Streda

Andrea Hrušovská

Regionálna manažérka - Banskobystrický kraj

Lukáš Šimor

Regionálny manažér - Žilinský a Trenčiansky kraj

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.