Reálny pohľad na stav odpadov.

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

Odhaľte svoj potenciál

Analýza odpadu sa realizuje pred implementáciou riešenia pre zistenie východiskového stavu alebo s určitým odstupom po jeho zavedení, aby bolo možné porovnať prínosy zavedenej zmeny.

Pri zbere komunálneho odpadu sa odčlení 10 % náhodne vybratých nádob. Tie sa vysypú a detailne roztriedia na rôzne druhy odpadu.

Za desať rokov realizácie týchto analýz zisťujeme, že viac ako polovica obsahu nádob je tvorená biologicky rozložiteľným odpadom.
Poďme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Ivana Graindová

Regionálna manažérka - Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

  • ivana.graindova@menejodpadu.sk
  • +421 910 220 460

Alexander Starinský

Regionálny manažér - Prešovský a Košický kraj

  • alexander.starinsky@menejodpadu.sk
  • +421 910 220 462

Jana Nékyová

Regionálna manažérka - Banskobystrický a Žilinský kraj

  • jana.nekyova@menejodpadu.sk
  • +421 910 220 458

Peter Majdan

Regionálny manažér - Trenčiansky a Žilinský kraj

  • peter.majdan@menejodpadu.sk
  • +421 903 572 886

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.