JRK | Chcete ušetriť? Začnite triediť kuchynský odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Chcete ušetriť? Začnite triediť kuchynský odpad

Všetky | 21.05.2020

Mestá a obce v tomto období určite nemajú peniaze nazvyš. Od roku 2019 si viac uvedomujú dôležitú tému – odpadové hospodárstvo. Niektorí viac, iní menej, no pre všetkých sa stalo kľúčovým percento miery triedenia, ktoré každý rok určí, či si za skládkovanie priplatia viac alebo zvolia kroky, aby peniaze skôr šetrili.

Smetné nádoby sú skoro všade do polovice naplnené bioodpadom. Nie je to problém len obcí, kde majú obyvatelia záhrady. Rovnaké množstvo bioodpadu – z potravín a kuchyne, končí v košoch aj v mestách.

Skládkovanie bioodpadu je drahé, nebezpečné, zbytočné a zároveň je to plytvanie zdrojom živín. Tak prečo ho stále mnoho samospráv netriedi?

https://www.youtube.com/watch?v=Lom65NJUsG4&t=

Prečítajte si: Šokujúca analýza odpadu v Krásne nad Kysucou

Povinnosť triediť kuchynský odpad sa blíži

Samosprávy majú už len niečo viac ako pol roka na to, aby sa pripravili na nové povinnosti, ktoré im voči biologicky rozložiteľnému odpadu ukladá zákon od roku 2021.  Mnohé obce, či združenia obcí v minulom roku aj vďaka vlastným prostriedkom alebo podpore z Operačného programu Životné prostredie, či Environmentálnemu fondu obstarali kompostovacie zásobníky pre všetkých alebo veľkú väčšinu obyvateľov. V zákone o odpadoch už zostala len posledná výnimka na triedenie kuchynského odpadu, ktorú si práve týmto opatrením obce uplatnia. Ak preukážu, že všetci občania kompostujú bioodpad v zásobníkoch, nemusia zbierať kuchynský odpad.

Chcete využiť výnimku na triedenie kuchynského odpadu? Viac TU

S bioodpadom vyhadzujete na skládky aj peniaze

Čo však mestá a veľké obce s bytovou výstavbou alebo tie bez kompostérov? Či chcú alebo nechcú, povinnosť stanovená zákonom hovorí jasne. Práve tieto samosprávy by však triedený zber kuchynského odpadu nemali brať ako niečo, čo im ešte priťaží. Keďže náklady na skládkovanie závisia od miery triedenia (pomeru medzi vytriedeným komunálnym odpadom a celkovým množstvom ZKO), ak začnú triediť bioodpad, ich miera triedenia narastie.

Naše analýzy odpadov potvrdili, že v smetiakoch končí aj v mestách až 40-60 % bioodpad. Smrdí, hnije, láka potkany či hmyz. Nakoniec sa vyvezie na skládku, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu a vytvára najsilnejší skleníkový plyn – metán.

Mestá sa tak ochudobňujú o 40-60% odpadu, ktorý by mohol byť vytriedený a mohol by významne zvyšiť mieru triedenia a znížiť náklady na skládkovanie. Navyše, zníženie množstva odpadu v ZKO zníži aj potrebu častého vyvážania preplnených a zapáchajúcich kontajnerov. Stačí už len vybrať správny spôsob, ako bioodpad triediť a využiť ako zdroj. 

analýza odpadu, koľko odpadu sa dá vytriediť, kompost, bioodpad

Výsledky z analýz odpadu spracované v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ

Výhody zavedenia triedeného zberu kuchynského odpadu:

  • zníženie ZKO – zníženie poplatkov za skládkovanie, lepšia miera triedenia
  • zníženie frekvencie zberu ZKO
  • zníženie negatívnych prejavom – smrad, hniloba, výluhy, hlodavce…
  • hygienický zber odpadu
  • pohodlnejší systém pre občanov
  • splnenie legislatívnych povinností
zber odpadu, zber BRKO, triedenie brko, brko v meste

Pomôžeme vám nastaviť pohodlný systém triedenia aj vo vašom meste či obci

Netrápte sa, inšpirujte sa tam, kde to už funguje

V celej Európe už existujú riešenia. Preto sa triedenia biologicky rozložiteľného odpadu z bytoviek netreba obávať.  Stačí postupovať krok po kroku a zvoliť systém, ktorý bude prínosom pre samosprávu a zároveň bude pohodlný pre občanov. Ak k tomu zvolia aj systém evidencie, nielenže budú mať prehľad o tvorbe odpadu z každej domácnosti, ale tiež zvýšia motiváciu občanov triediť, vďaka motivačným modelom s odmenami.

Inšpirácia: ako funguje triedený zber kuchynského odpadu

Spoločnosť JRK Slovensko je uznávaným odborníkom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov. Nerieši však už len kompostéry. S odborníkmi na kompostovanie a triedenie bioodpadu vytvorila koncept ušitý na mieru slovenských samospráv. Spája unikátne riešenia kompostovania kuchynského odpadu a jeho efektívne zbieranie od dverí každej domácnosti. To prináša samosprávam mieru triedenia aj na úrovni viac ako 80 %.

Predstavte si, aké by boli vaše náklady na odpadové hospodárstvo, ak by ste zvýšili úroveň triedenia o 10%, 20% alebo dokonca 30%. Nielenže by ste šetrili rozpočet, mohli by ste peniaze investovať na to, čo už vaše mesto či obec dlho odkladala. A potešili by sa aj občania, ak by ste nemuseli dvíhať poplatky každý rok o 50-100%.

Leták s ponukou pre zber kuchynského odpadu

Páčilo by sa vám to? Ak ste si čo len raz povedali, že áno, sme tu pre vás. Naši regionálni manažéri vás oboznámia s riešením, ktoré by mohlo fungovať u vás. Poradia vám, ako nastaviť systém, ako motivovať občanov, ako začať, čo budete potrebovať. Nemusíte to vymyslieť samy, čerpajte zo skúseností úspešných samospráv a vyberte si to najlepšie pre vaše mesto či obec, pre vašich občanov.

My vás prevedieme celým procesom, aby ste premenili bioodpad na zdroj dôležitý pre prírodu a naše zdravie. A zároveň šetrili peniaze tam, kde to bude mať zásadný efekt.

Kontaktovať regionálneho manažéra a zistiť viac 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.