JRK | Aké sú skúsenosti so zavedením zberu kuchynského odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké sú skúsenosti so zavedením zberu kuchynského odpadu

Príklady z praxe | 10.05.2020

Inšpirujte sa úspešným príkladom z praxe, ako zaviesť triedenie kuchynského odpadu a zároveň zvýšiť mieru triedenia a menej skládkovať.

Triedený zber kuchynského odpadu bude od roku 2021 povinný pre všetky mestá a obce, ktoré si neuplatnia výnimku. V rámci nej musia preukázať, že 100 % ich domácností kompostuje biologicky rozložiteľný odpad v kompostovacom zásobníku.

Vytvorte systém zberu, ktorý bude fungovať – Viac info TU

Príkladov a inšpirácií, ako účinne funguje zber kuchynského odpadu je v Európe množstvo. Nemusíte sa trápiť s vymýšľaním nového konceptu. Využite dobré príklady z praxe. Ušetríte čas, peniaze a zabezpečíte, že bude spokojná samospráva, občania aj zberová spoločnosť.

Dnes vám prestavíme úspešný príbeh ostrova Pantalleria, neďaleko Sicílie. Intenzívny systém triedenia kuchynského aj ostatných odpadov zaviedli v roku 2013. Výsledky na seba nenechali dlho čakať.

Cieľom opatrení, ktoré na ostrove zaviedli bolo maximalizovať separovaný zber odpadu a minimalizovanie odpadu, ktorý sa skládkuje. Očakávané zvýšenie vytriedeného odpadu stanovili najmenej na 50 – 65 %. V strednodobom a dlhodobom horizonte chceli optimalizovať účinnosť prepravy do recyklačných zariadení. Súčasťou novej štruktúry bolo vytvorenie systému zberu kuchynského odpadu, vysokej čistoty a minimalizovanie jeho kontaminácie (plastom, kovmi a iným odpadom). Vytriedený biologicky rozložiteľný odpad ma byť zhodnotený v miestnej kompostrárni.

Realizácia v praxi

Zmena systému a implementácia nebola realizovaná zo dňa na deň. Predchádzala jej dôsledná príprava. V roku 2013 začali pripravovať plán nakladania s odpadom. Základom bolo zmeniť myslenie a existujúcu schému zberu. Počiatočná miera triedenia bola pod úrovňou 20 percent.

Prvým zásadným krokom bolo postupné odstraňovanie kontajnerových stojísk. V roku 2015 boli kompletne nahradené novou formou – sadou nádob s objemom 40 litrov. Nádoby sú navyše vybavené RFID čipmi. To umožňuje zaznamenávať a sledovať zbery, počet a druh vyvážaných nádob. Získané dáta umožňujú motivovať a intenzívne komunikovať s domácnosťami a pracovať na postupnom zlepšovaní ich návykov. Pre dosiahnutie cieľa vysokej čistoty kuchynského odpadu, boli domácnostiam distribuované perforované košíky s kompostovateľnými vreckami na zber kuchynského odpadu. Zabezpečí sa tak vysoká kvalita vytriedeného odpadu pri zdroji a zároveň hygienická manipulácia pri zbere. Jeho zber prebieha v letnom období až trikrát do týždňa. Ostatné druhy odpadu sa zbierajú raz týždenne. V prípade veľkoobjemného odpadu môžu domácnosti o jeho odvoz požiadať priamo od domu, alebo využiť zberný dvor v príslušnej samospráve.

Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa systému zberu BRKO

Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa systému zberu BRKO

Spolupráca s domácnosťami

Ešte pred implementovaním zmeny realizovali množstvo aktivít na komunikáciu s občanmi. Cieľom bolo informovať ich o prínosoch a zvýšiť ich aktívne a kvalitné zapojenie do zmeny. Samospráva dokonca zriadila centrum podpory, kde poskytuje občanom a turistom informácie a rady ako správne triediť a zapojiť sa do systému.

Za všetko hovoria výsledky

Prechod na systém zberu od domu k domu sa ukázal ako veľmi účinný. O viac ako 67 % sa znížila produkcia zmesového komunálneho odpadu. Pôvodný cieľ pre triedený odpad (minimálne 50 – 65 %) sa podarilo výrazne prekročiť. Úroveň triedenia sa zvýšila až o 200 %.

Výzvy do budúcna

Pantalleria sa aktuálne venuje zlepšovaniu koncepcie obehového hospodárstva v oblasti zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad spracúva na kompostárni s kapacitou 1000 ton ročne. Zariadenie časť bioodpadu premieňa na bioplyn a časť na kompost. Bioplyn chce využívať ako zdroj pohonných látok. Organické hnojivo – kompost sa môže aplikovať priamo do poľnohospodárskej pôdy. Jeho úloha je dôležitá pre boj s eróziou pôdy a rozširovaním púští.

Na celom projekte zmeny systému zberu od dverí v Pantallerii spolupracovali s Marcom Riccim, ktorý vedie konzultačnú spoločnosť Altereko. Ricci má dvadsaťročné skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva, navrhovaním a zdokonaľovaním systémov zberu. Pôsobí ako senior expert v CIC – Talianskej asociácii pre kompostovanie a bioplyn (www.compost.it) a aktívne prispieva k ISWA ako predseda medzinárodnej pracovnej skupiny pre biologické spracovanie odpadu v ISWA.

Zdroj: https://waste-management-world.com/a/in-depth-optimising-waste-collection-on-small-islands-for-intensive-recycling

S Marcom Riccim dlhodobo spolupracujeme aj na koncepcii zmeny systému zberu pre slovenské mestá a obce. Ak chcete vedieť, ako zaviesť triedenie kuchynského odpadu, zlepšiť mieru triedenia a znížiť náklady na skládkovanie, kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji.

Chcete dosiahnuť podobné výsledky ako Pantalleria? Opýtajte sa, ako na to našich regionálnych manažérov.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.