JRK | Ako zvýšiť mieru triedenia vďaka bioodpadu v mestách - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako zvýšiť mieru triedenia vďaka bioodpadu v mestách

Všetky | 17.03.2020

V prípade miest, kde prevláda kolektívna bytová výstavba, nie je možné situáciu s biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO) vyriešiť záhradným kompostérom pre každú domácnosť, z praktických aj ekonomických dôvodov.

Analýzy odpadov potvrdili, že v mestách je zastúpenie BRKO v nádobách so ZKO len o málo menšie ako v obciach. Navyše je tvorený výrazne vyšším podielom kuchynského odpadu. Zhodnotenie takéhoto odpadu vyžaduje hygienizáciu, počas ktorej sa neutralizujú patogény a odpad môže byť ďalej premenený na kvalitný kompost.

 

Pozrite si tiež výsledky analýzy odpadu v Trebišove

Pre zahrnutie vytriedeného BRKO od občanov do výpočtu miery triedenia je potrebné zabezpečiť jeho pohodlné triedenie a zber. S tým súvisia aj náklady. Samospráva musí nakúpiť nádoby, zabezpečiť ich vývoz a nájsť miesto, kde bude bioodpad zhodnotený.

Zabezpečiť triedenie BRKO je jej povinnosťou, preto je dobré ak sa od začiatku nastaví systém, ktorý zabezpečí čo najlepšie výsledky. V mestách, kde sa BRKO netriedi sa pohybuje celková miera triedenia do 20 %.

Opatrenia na postupné zvyšovanie miery triedenia

Ak majú občania možnosť triediť bioodpad na zberných stojiskách situácia sa postupne zlepšuje. Takéto triedenie je lepšie ako nič, no prináša so sebou mnoho nástrah. Jednou z nich je nespokojnosť občanov so smradom, ktorý sa na stojiskách môže šíriť, ak sa odpad zbiera do 1100 litrových nádob a vyváža raz za dva týždne. Mieru triedenia to môže trochu zvýšiť, no veľké nadšenie užívateľov očakávať nemôžete. Pri veľkej snahe môžete dosiahnuť výsledky okolo 30 %.

Zásadné zlepšenie prináša zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu od dverí tzn. z každej domácnosti. Časť bioodpadu sa zbiera formou kontajnerov na stojiskách a časť napr. z menších bytoviek do špeciálnych nádob v každej domácnosti. Dôležité je aj zvýšiť frekvenciu zberu tohto odpadu.

Mestá ako napr. Parma v Taliansku využívajú systém zberu nielen kuchynského odpadu od dverí z každej domácnosti vo všetkých formách výstavby. BRKO je zbieraný dvakrát do týždňa. Domácnosť triedi bioodpad priamo na mieste vzniku. Využíva špeciálne kompostovateľné vrecká a košíky, ktoré svojimi vlastnosťami eliminujú negatívne prejavy napr. hnitie BRKO. Naplnené vrecká z košíkov hádžu do väčšej nádoby (ako doteraz pri ZKO), ktoré majú umiestnené napr. na balkóne alebo v spoločných zberných priestoroch. Keďže bioodpad je vyvážaný častejšie a už pri jeho triedení a zbere sú vytvorené podmienky, ktoré zvyšujú jeho čistotu, eliminuje sa smrad, hnitie, vytekanie výluhov a pod.

Najlepšie výsledky, viac ako 80 % mieru triedenia, dosahujú mestá, ktoré prepojili vyššie uvedený systém triedenia všetkých komodít od dverí s adresným evidenčným systémom. Občania platia za to čo vyhodia (PAYT systém). Vedia, že ak lepšie trieda – vytvoria menej ZKO, nie je potrebné nádobu vykladať ku každému zberu – a tak šetria. Priemerná produkcia ZKO sa pohybuje okolo 100 kg odpadu jedného občana za rok. (SK priemer v roku 2018 – 427 kg)

Príklad z praxe – 81 % miera triedenia – Viac TU

Takýto systém pomáhame zavádzaj aj v slovenských mestách. Chcete vedieť ako by to šlo aj vo vašom meste?

Kontakty na regionálnych manažérov nájdete TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.