JRK | Smetné koše sú plné bioodpadu aj v mestách. Potvrdila to analýza v Trebišove - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Smetné koše sú plné bioodpadu aj v mestách. Potvrdila to analýza v Trebišove

Príklady z praxe | 16.11.2019

Už veľakrát sme vás informovali o množstvách bioodpadu v nádobách, ktoré skončia na skládkach. S touto realitou sa stretávame hlavne pri analýzach odpadu z rodinných domov. Dalo by sa očakávať, že mestá by nemali mať s bioodpadom až taký problém, keďže obyvatelia bytoviek nemajú záhrady. No analýzy v mestách preukázali, že odpad z kuchýň v bytových domoch tvorí tretinu objemu nádob.

V priebehu septembra sme realizovali analýzu zmesového komunálneho odpadu v Trebišove v košickom kraji. Pozreli sme sa na obsah nádob z rodinných domov aj z bytových domov. Aké boli výsledky?

Náhodne vybraná vzorka odpadu obsahovala dvadsať nádob s objemom 120 litrov z rodinných domov a desať 1 100 litrových kontajnerov zo stojísk pred bytovkami. Odpad bol triedený osobitne, aby sme mohli porovnať rozdiely v jeho zložení z domov a bytov.

Nádoby z domov obsahovali takmer o 10 % menej odpadu, ktorý je možné recyklovať (plast, papier, sklo, kov). Opäť sa potvrdilo, že čím bližšie a pohodlnejšie je triedenie k občanovi, tým menej ho skončí na skládke. Ak by bol odpad všetok odpad vytriedený správne, na skládke by skončilo o 80 % menej odpadu z bytoviek a dokonca o 90 % menej odpadu z rodinných domov.

analýza odpadu, trebišov

Čiastkové výsledky analýzy odpadov Trebišov

Aj v Trebišove sa potvrdilo, že polovica odpadu tvorí BRKO, ktorý by na skládke určite nemal končiť. Navyše by z neho mohol byť vyrobený kvalitný kompost. Viac ako 59 % podiel mal v nádobách z rodinných domov. V kontajneroch pri bytových domoch tvoril takmer 37 %.

analýza odpadu, bioodpad v nádobách na smeti

Bioodpad tvoríl opäť viac ako polovicu objemu nádob

Výborným príkladom ako znížiť jeho množstvo na skládkach a získať cenné hnojivo pri rodinných domoch zadarmo je obec Švábovce. Už viac ako rok kompostujú v záhradných kompostéroch. Navyše na skládku poslali o takmer 12 % menej odpadu ako v predchádzajúcom období. Viac sa dočítate v príspevku TU

Ako riešiť bioodpad v mestách?

Populárnym trendom na sídliskách sú komunitné kompostoviská. Nie vždy je možné, mať kompostér pri bytovom dome. Alternatívou je zbieranie bioodpadu do nádob. Už pred časom sme vám predstavili riešenie, ktoré funguje v talianskych mestách. Zvýšenie frekvencie zberu odpadu zlepší jeho triedenie a čistotu pre ďalšie spracovanie.

Ak je plast, papier či dokonca bioodpad zbieraný častejšie ako ZKO, nádoby nie sú preplnené, čo je často realitou na mnohých mestských stojiskách. Nevzniká priestor na to, aby odpad skončil tam, kde nemá. Pri BRKO sa navyše eliminuje čas, za ktorý by v nádobe na ulici hnil, zapáchal, či by sa doňho dostali neželaný návštevníci.

Dostupná infraštruktúra zlepšuje výsledky v triedení

O príklade z praxe, ako takáto infraštruktúra funguje sa dočítate v článku o našej pracovnej ceste v Taliansku TU.

Dôležité je, kde BRKO po vyzbieraní skončí a ako je s ním naložené. Pretože investovať len do hnedých nádoby, ktorých obsah nie je zhodnotený je zbytočné. Nevyhnuté je mať dostupnú kompostáreň, kde je odpad premenený na kvalitné hnojivo. Všetci chceme zdravé potraviny vypestované v kvalitnej pôde. Takýto kompost je prirodzeným zdrojom živín, ktoré našej pôde a rastlinám chýbajú. Tak prečo tento cenný zdroj vyhadzujeme stále na skládku?

Viac o kvalitnom komposte a jeho vplyve na pôdu sa dozviete v staršom článku TU

Ako premeniť odpad na zdroj aj vo vašej samospráve vám prezradí regionálny manažér. Sme aj vo vašom kraji, Kontaktujte nás ešte dnes ?

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.