JRK | Úspešné komunitné kompostovanie v Prešove - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Úspešné komunitné kompostovanie v Prešove

Príklady z praxe | 09.09.2019

Záujem o kompostovanie v mestách narastá. Obyvatelia bytových domov vytvárajú komunity, spoločne zveľaďujú svoje okolie a predchádzajú vzniku odpadu. Triedia, kompostujú bioodpad a vzniknutý kompost využívajú ako prírodné hnojivo pre rastliny pestované v bytoch, na balkónoch alebo v komunitných záhradách.

Príkladom dobre fungujúcej komunity sú aj obyvatelia prešovských ulíc Grešova a Vajanského. Pri zakladaní kompostoviska prejavilo záujem o zapojenie 150 obyvateľov. Aktuálne kompostuje už viac ako 180 domácností a ich počet sa stále zvyšuje.

Chcete kompostovať v komunite? Ako na to sa dozviete TU

zdroj: Komunitná záhrada Greškova – Vajanskeho –  Obyvatelia spoločnými silami predchádzajú vzniku odpadu a vytvárajú kompos

Pred začatím projektu prebehla informačná kampaň. Formou plagátov sa domácnosti dozvedeli, ako sa bude kompostovanie realizovať, čo do kompostéra patrí alebo nepatrí, aké sú výhody kompostovania a aké zásady majú pre úspešné a bezproblémové kompostovanie dodržiavať.

Kompostovisko tvoria otvorené kompostéry – štyri drevené silá. S kompostovaním začali približne pred rokom. Z domácností pribúda približne 50 až 100 litrov bioodpadu denne. Na jar, po prvej sezóne, z kompostérov vybrali približne 1500 litrov hotového kompostu. Toto leto založili aj komunitnú záhradu a kompost v nej našiel bohaté využitie.

Podľa informácií kompost majstra Jána Halušku, doteraz mali len pozitívne skúsenosti. Obyvatelia dodržujú pravidlá, vhadzujú len bioodpad, ktorý je možné kompostovať. Obsah kompostérov pravidelne kontroluje, premiešava ho a vyberá keď je hotový na použitie. Doteraz sa nevyskytol problém s hlodavcami ani zápachom.

Komunita je príkladom, že je možné zapojiť aj väčšiu skupinu ľudí a odpad premeniť na zdroj živín aj v meste. Pozitívny prístup a hľadanie riešení ako sa to dá môže byť inšpiráciou aj pre ďalších obyvateľov.

S výberom kompostérov pre vašu komunitu vám pomôže regionálny manažér vo vašom kraji – kontakt TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.