Komunitné kompostovanie – prvá časť

09.07.2018

Čoraz väčšiemu počtu občanov záleží na tom, aby bol biologicky rozložiteľný odpad využitý ako opätovný zdroj živín – kompost a nekončil na skládke. Kompostovanie v záhrade pri rodinnom dome je jednoduchšie, no čo s bioodpadom z bytoviek? Vybudovanie komunitného kompostoviska sa stáva trendom v mestách, ale aj obciach s väčším počtom bytových domov. Komunitné kompostovisko môže zriadiť samospráva, občianske združenie alebo iniciatívni obyvatelia po vzájomnej dohode.

Ako vybudovať komunitné kompostovisko?

  • výber komunity, ktorá bude do kompostovania zapojená
  • výber vhodného miesta pre umiestnenie kompostérov
  • výber vhodného modelu a počtu kompostérov a ich inštalovanie
  • určenie podmienok fungovania kominitného kompostoviska
  • informovanie zapojených domácností o tom, ako správne kompostovať a kompost využívať
Komunitné kompostovisko v Petržálke

 

Do komunitného kompostovania by mali byť zapojené domácnosti, ktoré prejavia záujem o takýto spôsob spracovania bioodpadu a bývajú v blízkosti rozmiestnených kompostérov, aby kompostovanie bolo pohodlné a dostupné. Kompostéry je vhodné umiestniť na ploche v blízkosti obytného domu tak, aby neprekážali v bežnom živote ostatných obyvateľov. Pri inštalovaní treba dbať na nenáročnosť vkladania bioodpadu. Umiestnený by mal byť v blízkosti verejnej zelene, ktorú komunita spravuje alebo súčasťou areálu spoločnej komunitnej záhrady.

Pred inštalovaním je vhodné umiestniť pod kompostéry pletivo a zabezpečiť plochu proti vniknutiu hlodavcov alebo iných zvierat do vnútra kompostéru. Komunitné kompostéry sú uzamykateľné a bioodpad môžu vkladať len členovia komunitného kompostoviska. Zabezpečíte tak čistou materiálu, lepšiu kontrolu.

Podľa počtu zapojených domácností je potrebné vybrať dostatočne veľký a kvalitný kompostér. Na 10 obyvateľov odporúčame jeden 1 100 litrový kompostér napr. JRK SMART. Je možné zvoliť aj kombináciu viacerých kompostérov, kde sa postupne hromadí bioodpad a ich veľkosť prispôsobiť počtu zapojených obyvateľov. Odporúčame vybaviť domácnosti košíkmi na bioodpad s kompostovateľnými vreckami. Pomôžu pri preprave materiálu do kompostéra, umožňujú prístup vzduchu k bioodpadu azabránia hnilobnému procesu.

Kvalitný kompostér by mal

  • mať čo najväčší počet prevzdušňovacích otvorov resp. v kombinácií s vnútorným rebrovaním – zabezpečí rovnomerné prúdenie vzduchu vo vnútri kompostéra
  • byť vyrobený z kvalitného a zdraviu neškodného materiálu
  • mať správny pomer vlastnej váhy a objemu čo zabezpečí stabilitu a odolnosť voči vplyvom počasia
  • mať konštrukciu, s ktorou sa jednoducho manipuluje – kónický tvar (lepšie vrstvenie materiálu), otvárateľné spodné dvierka (jednoduché vyberanie hotového kompostu), bočné otváranie (pohodlné premiešavanie vkladaného materiálu)

Kompostovanie je prírodný, človekom riadený proces pri ktorom dochádza k rozkladu bioodpadu pomocou prístupu vzduchu, pôsobením mikroorganizmov a pôdnych organizmov. Pre vytvorenie kvalitného kompostu je dôležité v kompostéri rovnomerne premiešavať  šťavnatý (dusikatý) materiál (zvyšky z ovocia, zeleniny, predzáhradiek alebo verejnej zelene), spolu so  suchým (uhlíkatým) materiálom (drevná štiepka, listy, piliny), ktorý sa bežne v domácnosti netvorí. Komunita si ho môže pripraviť do zásoby a po každom vložení zelenej zložky primiešať hnedú. Takýto materiál môže byť uložený napríklad v malom zásobníku na štiepku JRK PROFI 400.

Úspešnosť celého systému závisí od spolupráce celej komunity a zodpovedného prístupu každého člena.  V pokračovaní článkudozviete prečo odporúčame nastaviť podmienky fungovania komunitného kompostoviska, usporiadať osvetovú prednášku o tom, ako sa o kompostovisko starať a vytvoriť kvalitný kompost.

Chcete zriadiť komunitné kompostovisko vo vašom meste alebo obci? Kontaktujte nás. 
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video