Komunitné kompostovanie – prvá časť

09.07.2018

Čoraz väčšiemu počtu občanov záleží na tom, aby bol biologicky rozložiteľný odpad využitý ako opätovný zdroj živín – kompost a nekončil na skládke. Kompostovanie v záhrade pri rodinnom dome je jednoduchšie, no čo s bioodpadom z bytoviek? Vybudovanie komunitného kompostoviska sa stáva trendom v mestách, ale aj obciach s väčším počtom bytových domov. Komunitné kompostovisko môže zriadiť samospráva, občianske združenie alebo iniciatívni obyvatelia po vzájomnej dohode.

Ako vybudovať komunitné kompostovisko?

  • výber komunity, ktorá bude do kompostovania zapojená,
  • výber vhodného miesta pre umiestnenie kompostérov,
  • výber vhodného modelu a počtu kompostérov a ich inštalovanie,
  • určenie podmienok fungovania kominitného kompostoviska,
  • informovanie zapojených domácností o tom, ako správne kompostovať a kompost využívať.
Komunitné kompostovisko v Petržálke

 

Do komunitného kompostovania by mali byť zapojené domácnosti, ktoré prejavia záujem o takýto spôsob spracovania bioodpadu a bývajú v blízkosti rozmiestnených kompostérov, aby bolo kompostovanie pohodlné a dostupné. Kompostéry je vhodné umiestniť na ploche v blízkosti obytného domu tak, aby neprekážal v bežnom živote ostatných obyvateľov. Mal by byť inštalovaný tak, aby sa jednoducho vkladal bioodpad z úpravy predzáhradie a blízkej verejnej zelene, ktorú komunita spravuje alebo bol priamo súčasťou areálu spoločnej komunitnej záhrade.

Pred inštalovaním kompostérov je vhodné umiestniť pod kompostéry pletivo a zabezpečiť plochu pred vniknutiu hlodavcov alebo iných zvierat do vnútra kompostéru. Komunitné kompostéry sú uzamykateľné a vkladať bioodpad môžu len členovia komunitného kompostoviska. Zabezpečíte tak čistou materiálu, lepšiu kontrolu.

Podľa počtu zapojených domácností je potrebné vybrať dostatočne veľký a kvalitný kompostér. Na 10 obyvateľov odporúčame jeden 1 100 litrový kompostér napr. JRK SMART. Je možné zvoliť aj kombináciu viacerých kompostérov, kde sa postupne hromadí bioodpad a ich veľkosť prispôsobiť počtu zapojených obyvateľov. Odporúčame vybaviť domácnosti košíkmi na bioodpad s kompostovateľnými vreckami. Pomôžu pri preprave materiálu do kompostéra, umožňujú prístup vzduchu k bioodpadu a ten tak rýchlo nepodieha hnilobnému procesu.

Kvalitný kompostér by mal

  • mať čo najväčší počet prevzdušňovacích otvorov resp. v kombinácií s vnútorným rebrovaním – zabezpečí rovnomerné prúdenie vzduchu vo vnútri kompostéra,
  • byť vyrobený z kvalitného a zdraviu neškodného materiálu,
  • mať správny pomer vlastnej váhy a objemu čo zabezpečí stabilitu a odolnosť voči vplyvom počasia,
  • mať konštrukciu, s ktorou sa jednoducho manipuluje – kónický tvar (lepšie vrstvenie materiálu), otvárateľné spodné dvierka (jednoduché vyberanie hotového kompostu), bočné otváranie (pohodlné premiešavanie vkladaného materiálu).

Kompostovanie je prírodný, človekom riadený proces pri ktorom dochádza k rozkladu bioodpadu za prístupu vzduchu, pôsobením mikroorganizmov a pôdnych organizmov. Pre vytvorenie kvalitného kompostu je dôležité v kompostéri rovnomerne premiešavať  šťavnatý (dusikatý) materiál (zvyšky z ovocia, zeleniny, predzáhradiek alebo verejnej zelene), spolu so  suchým (uhlíkatým) materiálom (drevná štiepka, listy, piliny), ktorý sa bežne v domácnosti netvorí. Komunita si ho môže pripraviť do zásoby a po každom vložení zelenej zložky primiešať hnedú. Takýto materiál môže byť uložený napr. v malom zásobníku na štiepku JRK PROFI 400.

Úspešnosť celého systému závisí od spolupráce celej komunity a zodpovedného prístupu každého člena.  V pokračovaní článku už čoskoro sa dozviete prečo odporúčame nastaviť podmienky fungovania komunitného kompostoviska, usporiadať osvetovú prednášku o tom, ako sa o kompostovisko starať a vytvoriť kvalitný kompost.

Chcete zriadiť komunitné kompostovisko vo vašom meste alebo obci? Kontaktujte nás. 
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video