JRK | Švábovce znížili množstvo komunálneho odpadu vďaka kompostovaniu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Švábovce znížili množstvo komunálneho odpadu vďaka kompostovaniu

Príklady z praxe | 29.04.2019

Obec Švábovce, zaviedla kompostovanie v záhradných kompostéroch v roku 2018. Po roku hodnotia výsledky. Znížili množstvo vyvezeného odpadu o 29 ton.

Obec Švábovce, v okrese Poprad v minulom roku zakúpili 210 kompostérov SMART pre občanov. Súčasťou dodania kompostérov bola aj osvetová kampaň. Aby bolo do kompostovania zapojených čo najviac domácností, kompostéry boli rozdávané až po prednáške. Získanie kompostéra bolo podmienené účasťou na prednáške, ktorej sa musel zúčastniť aspoň jeden člen domácnosti.

kompostery,

Rozdávanie kompostérov v Švábovciach

Starosta obce sa snažil byť ústretový a preto boli usporiadané až tri prednášky, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac občanov.   ,,Zo strany obyvateľov sme zaznamenali pozitívne ohlasy na rozdávanie kompostérov. Páčila sa im najmä osveta, ktorá nie je len vo forme informačných materiálov, ale aj vo forme prínosných prednášok o kompostovaní,“ vyjadril sa starosta obce Ing. Ján Mlynár.

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi prínosné. Už v prvom roku od zavedenie systému sa v obci podarilo znížiť množstvo skládkovaného odpadu o 11,82 % v porovnaní s rokom 2017. Pokles množstva odpadu neovplyvnilo ani to, že v roku 2018 v obci pribudlo 20 nových domácností. Zavedením domáceho kompostovania vyprodukovala obec o 29,01 ton zmesového komunálneho odpadu menej.

Znížte množstvo skládkovaného odpadu aj vo vašej obci. Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji a objednajte kvalitné záhradné kompostéry pre vašich občanov. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.