Šokujúca povianočná analýza odpadov

26.01.2020

O tom, že bioodpadu je v smetných košoch naozaj veľa sme vás informovali už veľakrát. Teraz prinášame reportáž z obce Krásno nad Kysucou, kde sme realizovali špeciálnu povianočnú analýzu odpadu. Z toho čo sme našli, sme boli naozaj šokovaní. Predpokladáme však, že podobne by to dopadlo vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku.

Bioodpad riešia krok po kroku

Obec Krásno nad Kysucou má približne sedem tisíc obyvateľov. Zaviedli už kompostovanie bioodpadu v kompostéroch pri rodinných domoch. Produkcia ZKO sa viditeľne znížila. Teraz sa rozhodli zamerať sa na riešenie bioodpadu z domácnosti v bytových domoch.  Samospráva podala projekt na výstavbu kompostárne. Analýza odpadu potvrdila nevyhnutnú potrebu vybudovať zariadenie, ktoré by bolo schopné zhodnotiť kuchynský aj zelený BRO.

Ako dopadla analýza odpadu v Krásne nad Kysucou

Analýzu odpadu sme zrealizovali počas prvého zberu komunálneho odpadu v roku 2020.  Vzorku tvorilo 5 % nádob, ktoré boli vyvážané spred bytových domov.  Povedali by ste si, že v týchto nádobách nebude až toľko bioodpadu, ako pri rodinných domoch, navyše cez zimu. Opak bol však pravdou. V nádobách z bytovej výstavbe končí takmer rovnaké množstvo BRO ako v tých pred domami. Problém je však v tom, že ide o kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Tento sa nedá „jednoducho kompostovať“ v záhradných kompostéroch. Je potrebné jeho hygienizovanie – neutralizovanie patogénov. Až následne sa môže premiešať so „zeleným odpadom“ a riadeným kompostovaním premeniť na kvalitné hnojivo.

Pozrite si reportáž z analýzy odpadov TU

Do analýzy boli zapojení pracovníci obce pod vedením našej regionálnej manažérky Janky Nékyovej. Čakala ich neľahká úloha. Vzorku takmer 400 kilogramov odpadu roztriediť na jednotlivé druhy odpadu a poukázať na to, koľko odpadu v skutočnosti patrí na skládku a koľko tam nemuselo skončiť. Komunálny odpad tvoril menej ako 20 % z celkového objemu. Viac ako 28 % by sa správnym triedením dalo odkloniť to farebných nádob a recyklovať. Viac ako 52 % však tvoril bioodpad. Vo veľkej miere zastúpený potravinami. Časť z nich nebola ani otvorená, ani po záručnej lehote.

Systematické riešenie a spolupráca s občanmi

V Krásne nad Kysucou si stanovili ambiciózny plán aktivít pre zlepšenie celej situácie. Obsah nádob začnú kontrolovať verejnoprospešný pracovníci.  Ak nájdu v nádobe odpad, ktorý by sa dal triediť alebo kompostovať, označia nádobu nálepkou a nebude vyvezená.

Pri bytových domoch zriadia komunitné kompostoviská na zelený bioodpad. Domácnosti vybavia košíkmi a kompostovateľnými vreckami a pripravia aj osvetové aktivity, aby občanov naučili s kompostérmi pracovať.

So znižovaním objemu  ZKO začína obec v roku 2020 zavedením vyššie frekvencie zberu triedeného odpadu. Plánom do budúcna je evidovať odpad priamo z domácností. Chcú zaviesť spravodlivejší systém, pre tých, ktorí k odpadu pristupujú zodpovedne. Od projektu kompostárne očakávajú zhodnotenie bioodpadu, ktorý vzniká v domácnostiach – nadbytočný zelený odpad, kuchynský odpad – a tiež množstvo zeleného odpadu, ktoré vzniká pri správe a údržbe verejnej zelene a verejných plôch.

4 kroky pre menej odpadu v nádobe so ZKO

  1. zmeniť nákupné správanie – naozaj potrebujeme všetko to čo nakupujeme?
  2. pohodlne triediť odpad – ak odpad vytvoríme, ideálne je ak z neho vznikne ešte niečo užitočné. Preto je dôležité mať dostupnú možnosť dať odpadu druhú šancu na zmysluplný život – triediť a kompostovať.
  3. ukázať ľudom, že triediť zmysel – ak vieme, že malá zmena ich správania môže mať veľký dopad (ekologický, ekonomický, spoločenský) s novým systémom a opatreniami sa stotožníme ľahšie.
  4. vytvoriť koncovku – nestačí odpad len vyzbierať. V prípade bioodpadu je dôležité aj jeho správne spracovanie. Kvalitné kompostovanie prinesie kvalitný výsledok – kompost, o ktorý bude veľký záujem.

Tri z týchto štyroch bodov s vami vie vyriešiť náš regionálny manažér, ktorý pozná možnosti vášho regiónu a je vám na blízku

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video