JRK | Šokujúca povianočná analýza odpadov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Šokujúca povianočná analýza odpadov

Príklady z praxe | 26.01.2020

O tom, že bioodpadu je v smetných košoch naozaj veľa sme vás informovali už veľakrát. Teraz prinášame reportáž z obce Krásno nad Kysucou, kde sme realizovali špeciálnu povianočnú analýzu odpadu.

Z toho čo sme našli, sme boli naozaj šokovaní. Predpokladáme však, že podobne by to dopadlo vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku.

Bioodpad riešia krok po kroku

Obec Krásno nad Kysucou má približne sedem tisíc obyvateľov. Zaviedli už kompostovanie bioodpadu v kompostéroch pri rodinných domoch. Produkcia ZKO sa viditeľne znížila. Teraz sa rozhodli zamerať sa na riešenie bioodpadu z domácnosti v bytových domoch.  Samospráva podala projekt na výstavbu kompostárne. Analýza odpadu potvrdila nevyhnutnú potrebu vybudovať zariadenie, ktoré by bolo schopné zhodnotiť kuchynský aj zelený BRO.

Ako dopadla analýza odpadu v Krásne nad Kysucou

Analýzu odpadu sme zrealizovali počas prvého zberu komunálneho odpadu v roku 2020.  Vzorku tvorilo 5 % nádob, ktoré boli vyvážané spred bytových domov.  Povedali by ste si, že v týchto nádobách nebude až toľko bioodpadu, ako pri rodinných domoch, navyše cez zimu. Opak bol však pravdou. V nádobách z bytovej výstavbe končí takmer rovnaké množstvo BRO ako v tých pred domami. Problém je však v tom, že ide o kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Tento sa nedá „jednoducho kompostovať“ v záhradných kompostéroch. Je potrebné jeho hygienizovanie – neutralizovanie patogénov. Až následne sa môže premiešať so „zeleným odpadom“ a riadeným kompostovaním premeniť na kvalitné hnojivo.

Do analýzy boli zapojení pracovníci obce pod vedením našej regionálnej manažérky Janky Nékyovej. Čakala ich neľahká úloha. Vzorku takmer 400 kilogramov odpadu roztriediť na jednotlivé druhy odpadu a poukázať na to, koľko odpadu v skutočnosti patrí na skládku a koľko tam nemuselo skončiť. Komunálny odpad tvoril menej ako 20 % z celkového objemu. Viac ako 28 % by sa správnym triedením dalo odkloniť to farebných nádob a recyklovať. Viac ako 52 % však tvoril bioodpad. Vo veľkej miere zastúpený potravinami. Časť z nich nebola ani otvorená, ani po záručnej lehote.

Systematické riešenie a spolupráca s občanmi

V Krásne nad Kysucou si stanovili ambiciózny plán aktivít pre zlepšenie celej situácie. Obsah nádob začnú kontrolovať verejnoprospešný pracovníci.  Ak nájdu v nádobe odpad, ktorý by sa dal triediť alebo kompostovať, označia nádobu nálepkou a nebude vyvezená.

Pri bytových domoch zriadia komunitné kompostoviská na zelený bioodpad. Domácnosti vybavia košíkmi a kompostovateľnými vreckami a pripravia aj osvetové aktivity, aby občanov naučili s kompostérmi pracovať.

So znižovaním objemu  ZKO začína obec v roku 2020 zavedením vyššie frekvencie zberu triedeného odpadu. Plánom do budúcna je evidovať odpad priamo z domácností. Chcú zaviesť spravodlivejší systém, pre tých, ktorí k odpadu pristupujú zodpovedne. Od projektu kompostárne očakávajú zhodnotenie bioodpadu, ktorý vzniká v domácnostiach – nadbytočný zelený odpad, kuchynský odpad – a tiež množstvo zeleného odpadu, ktoré vzniká pri správe a údržbe verejnej zelene a verejných plôch.

4 kroky pre menej odpadu v nádobe so ZKO

  1. zmeniť nákupné správanie – naozaj potrebujeme všetko to čo nakupujeme?
  2. pohodlne triediť odpad – ak odpad vytvoríme, ideálne je ak z neho vznikne ešte niečo užitočné. Preto je dôležité mať dostupnú možnosť dať odpadu druhú šancu na zmysluplný život – triediť a kompostovať.
  3. ukázať ľudom, že triediť zmysel – ak vieme, že malá zmena ich správania môže mať veľký dopad (ekologický, ekonomický, spoločenský) s novým systémom a opatreniami sa stotožníme ľahšie.
  4. vytvoriť koncovku – nestačí odpad len vyzbierať. V prípade bioodpadu je dôležité aj jeho správne spracovanie. Kvalitné kompostovanie prinesie kvalitný výsledok – kompost, o ktorý bude veľký záujem.

Tri z týchto štyroch bodov s vami vie vyriešiť náš regionálny manažér, ktorý pozná možnosti vášho regiónu a je vám na blízku

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.