JRK | Prečo používať košíky na kuchynský BRKO - 7-dňový test nádob - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo používať košíky na kuchynský BRKO – 7-dňový test nádob

Všetky | 20.10.2020

Od nového roka nás čaká povinné triedenie kuchynského odpadu, s čím súvisí aj využívanie vhodných nádob na jeho zber. Preto prinášame porovnanie nádob na triedenie, pre lepšie rozhodovanie.

Je veľa názorov na to, aké nádoby sú vhodné na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Pri obstaraní vhodnej zberovej infraštruktúry je vhodné inšpirovať sa príkladmi, ktoré sú rokmi overené a postavené na úspešných riešeniach z moderných samospráv.

Zhrňme si základné požiadavky na hygienický, pohodlný a zároveň ekonomicky efektívny zber tohto odpadu:

 • zber od dverí, triedenie pri zdroji
 • frekvencia zberu minimálne raz týždenne
 • hygienický a bezpečný priebeh
 • donášková vzdialenosť – čím bližšia, tým vyššia miera vytriedenia
 • vhodne zvolené investície
 • osvetová a informačná kampaň pri zavedení
 • reálne dáta o priebehu
 • dostupné koncové zariadenie 
systém zberu kuchynského odpadu

V mnohých európskych mestách sa vďaka efektívnemu systému pre zber kuchynského odpadu zvýšila miera triedenia na viac ako80 %

NIE JE VEDRO, AKO KOŠÍK:

  • na nádobe záleží – inak sa triedenie v domácnosti veľmi rýchlo ukáže ako neúčinné. Ak je nádoba bez veka, už druhý alebo tretí deň sa v kuchyni môžu objaviť vínne mušky.
  • uzavreté vedierka – (z farieb či potravín, asi najčastejšie dostupné v našich domácnostiach) vlhkosť z bioodpadu bude kondenzovať v nádobe. Po pár dňoch bude bioodpad bez prístupu vzduchu hniť a zapáchať. Keď ho po piatich dňoch budeme chcieť vysypať do zbernej nádoby pred domom či bytovkou.
  • vedierko bude znečistené rozkladajúcimi sa a rozmočenými zvyškami jedla. Jeho otváranie v ďalšie dni bude nepríjemné a lenpre silné žalúdky.
  • náročné čistenie – takto zašpinené a zapáchajúce nádoby sa občanom nebude chcieť vymývať vo vlastnej kuchyni či kúpeľni. Je preto veľmi pravdepodobné, že od triedenia kuchynského odpadu rýchlo upustia. Znovu skončí ako súčasť zmesového odpadu, ktorý je zbieraný do nádob s vreckami.

Začnite so zberom kuchynského odpadu efektívne. Opýtajte sa našich regionálnych manažérov, ako na to. 

vedierka na kuchynský odpad

Nevhodné nádoby rýchlo odradia občanov od triedenia kuchynského odpadu

POHODLNÝ SYSTÉM, KTORÝ PRINESIE VÝSLEDKY:

  • prevetrávané košíky umožnia, aby sa vlhkosť, ktorá je podstatnou súčasťou bioodpadu, prirodzene odparovala.
  • odpad sa prirodzene vysušuje, znižuje sa jeho hmotnosť a eliminujú sa podmienky pre vznik hnilobných procesov = žiadny zápach ani vínne mušky.
  • hygienický a bezpečný priebeh zberu zabezpečíte využívaním košíkov, ktorých rukoväť je ošetrená antibakteriálnou úpravou. Baktérie a vírusy nemajú šancu.
  • čistý zber bez nutnosti nepríjemného umývania nádob zabezpečia kompostovateľné vrecká. Sú taktiež priedušné, zabraňujú zašpineniu košíka v kuchyni a zároveň zbernej nádoby pred bytovkou. Samospráva aj občania ušetria  na pravidelnom čistení nádob (peniaze, voda, chemické prostriedky, čas). Pravidelnú údržbu košíka zabezpečia opláchnutím teplou vodou, alebo v umývačke riadu.
  • ak v domácnosti už na začiatku triedenia BRKO nič nehnije, nezapácha a kuchyňa nie je zamorená muškami. Občania si na jeho triedenie zvyknú oveľa jednoduchšie a budú ho považovať za samozrejmosť (ako je to dnes pri triedení plastov či papiera).
bioodpad, zloženie ZKO

Bioodpad tvorí takmer polovicu ZKO, zároveň je to jeho najťažšia zložka

VEĽKÉ KONTAJNERY NEVYRIEŠIA PODSTATU:

  • donášková vzdialenosť – čím sú zberné nádoby či kontajnerové stojiská ďalej, tým nižšia ochota triediť (akýkoľvek druh odpadu).
  • vo veľkých nádobách (nap. 660, 1 100 alebo dokonca viac litrových) veľké množstvá bioodpadu podliehajú anaeróbnym procesom veľmi rýchlo. Vznikajú ložiská hnijúceho odpadu, zápach a množstvo výluhov. Tie môžu byť zdrojom baktérií, vírusov čo lákať hlodavce. Nehovoriac o tom, že v týchto nádobách môže často skončiť aj odpad, ktorý tam nepatrí. 
  • čistenie a dezinfekcia –  vzhľadom na veľkosť kontajnerov je ich čistenie náročné nielen z finančného, ale tiež časového a priestorového hľadiska (nehovoriac o čistení polopodzemných kontajnerov na BRKO…)
  • neadresný systém kontajnerových stojísk,ktoré používa mnoho domácností len veľmi ťažko umožní zavädenie spravodlivého systému, ktorým by ste mohli motivovať občanov k lepšiemu triedeniu.
  • biologicky rozložiteľný odpad je najťažšou zložkou komunálneho odpadu.Manipulácia s preplnenými kontajnermi tak nemusí byť vôbec jednoduchá.

Zvoľte správny systém – zvýšite mieru triedenia a znížite objem skládkovaného odpadu.

nadoby na kuchynsky odpad

Použitím kompostovateľných vriec zvýšite čistotu nádob

LEPŠIE TRIEDENIE A ČISTEJŠÍ ZBER:

  • umožnite občanom zbierať kuchynský BRKO do menších zberných nádob – s objemom 120 či 240 litrov.
  • je možné ich umiestniť bližšie k občanom, ich záujem triediť sa zvýši, pretože nebudú musieť s vreckom bioodpadu chodiť ďaleko.
  • ak zavediete používanie kompostovateľných vriec, frekvenciu čistenia zberných nádob zásadne znížite.
  • nemusíte sa báť,  klasickú nádobu vietor neodfúkne ani neprevráti. Ako sme už spomenuli vyššie, BRKO je najťažšou zložkou, preto je aj pre jeho zber jednoduchšie používať menšie nádoby, ktoré sú praktickejšie na zber.
  • navyše takéto nádoby (vybavené napríklad zabudovanými RFID čipmi) vás opäť viac priblížia k zavädeniu adresnej evidencie odpadu, vďaka ktorej získate prehľad nielen nad množstvom produkovaného odpadu, ale aj transparentný nástroj na riadenie odpadového hospodpárstva.
úroveň triedenia, miera triedenia, kuchynský odpad

Úroveň triedenia podľa systému zberu

Investujte do zberovej infraštruktúry rozumne. Spoľahnite sa na riešenie, ktoré funguje v mnohých európskych mestách a pomohli samosprávam zásadne znížiť skládkovanie a zvýšiť mieru triedenia. Šetrite peniaze tam, kde sa to oplatí a z dlhodobého hľadiska vám prinesie najlepšie výsledky.

zber kuchynského odpadu

Zbierajte kuchynský BRKO krok po kroku efektívne

Otestovali sme košíky a nádoby na bioodpad

V minulých dňoch sme testovali správanie bioodpadu v dvoch nádobách. Na vzorke približne 1,1 kg sme porovnávali košík s vreckom a vedierko bez kompostovateľného vrecka, pričom vývoj bioodopadu v nádobách bol priebežne zdokumentovaný aj na našich sociálnych sieťach. Testovacia vzorka v oboch prípadoch obsahovala šupky z ovocia, zeleniny, kávovú usadeninu, sypaný čaj a podobne. V rámci testu sme sledovali, ako sa menia vlastnosti bioodpadu v nádobách správa z hľadiska jeho konzistencie, hmotnosti a zápachu.

Prvý deň

Štartovací deň testovania evidujeme hmotnosť približne 1,1 kg v oboch nádobách. Košík aj vedierko sú bez zápachu. Bioodpad je čerstvý. Niektoré šupky z ovocia sme zmenšili, niektoré zostali v pôvodnej veľkosti. Nádoby sa počas testovacích dní otvárali len pre účely váženia a zaznamenávania aktuálneho stavu. Bioodpad sa počas týchto dní nedopĺňal ani nepremiešaval.

test nádob na bioodpad

1. deň testovania

Druhý a tretí deň

V druhom kontrolnom dni sme nespozorovali výrazné zmeny. Nádoby boli stále bez zápachu, mušiek sme evidovali minimum a nespozorovali sme ani hnilobu. Oproti prvému dňu klesla hmotnosť len minimálne.

Tretí testovací deň už priniesol pozorovateľnejšie zmeny. V prípade košíka sa hmotnosť zmenila výraznejšie, ako v prípade vedierka. Mušiek bolo stále minimum a nádoby boli stále bez výraznej hniloby.  Oproti druhému dňu začalo vedierko zapáchať, košík bol stále bez zápachu a výluhov.

Na základe talianskeho príkladu, by v tento deň boli nádoby zbierané, takže občania by sa v prípade používanie košíkov na bioodpad nemuseli báť, že pri manipulácií s vreckom obsah vytečie alebo bude zapáchať. V prípade, ak by bol zavedený zber do vedier, tie by už bolo potrebné čistiť, pretože hnilobné procesy boli naštartované.

Príklad z praxe – efektívny zber kuchynského odpadu v Taliansku

test nádob na bioodpad

3. deň testovania

Zvýšte komfort zberu kuchynského odpadu prostredníctvom nádob na triedenie

Piaty deň

Výraznejšie zmeny zaznamenávame až v piaty deň testovania. Vedierko sme našli veľmi zarosené, zápach bol mierny, no začali sa objavovať plesne. V prípade košíka došlo k pozitívnejším zmenám – veko bolo suché, nič netieklo a obsah košíka bol suchší. Zápach sme taktiež neevidovali a hmotnosť klesla oproti vedierku výrazne. Pri košíku sme evidovali oproti prvému dňu pokles hmotnosti o 0,11 kg a vo vedre klesla hmotnosť len minimálne o 0,03 kg. 

Posledný deň

Kontrola prebehla po víkende, po dvoch dňoch bez otvárania nádob. Obe boli uložené mimo priameho slnka a vzdialené od zdroja tepla v miestnosti. Hmotnosť vedierka bola oproti košíku väčšia – košík klesol na 0,88 kg (prvý deň 1,13kg) a vedierko kleslo z 1,19 kg (prvý deň) na 1,15 kg v posledný deň. Vo vedre sme našli veľa plesní, kondenzovanej vody a zápach bol výrazný. Vrecko v košíku bolo celistvé a ani po týždni sa nerozpadlo, pričom udržalo aj malé množstvo výluhu z odpadu v spodnej mriežkovanej časti košíka.

Aké sú závery?

Celkovo tak môžeme konštatovať, že košíky s kompostovateľným vreckom majú oproti bežným vedierkam viaceré benefity:

 • výraznejšie redukujú hmotnosť,
 • vrecko je aj po týždni konzistentné,
 • ich použitím je redukovaná vlhkosť o 15 – 30 %,
 • zníženie neželaného zápachu, ktorý vzniká pri anaeróbnej aktivite baktérií,
 • špeciálne členité dno umožňuje ešte lepšie prúdenie vzduchu.
 • košíky sú navyše vybavené slotom pre RFID čip, vďaka ktorému môžete zaviesť adresný a motivačný systém zberu.

Pripravte sa na zber kuchynského odpadu zakúpením správnych nádob

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.