JRK | Nedajte šancu baktériám. Vyberte si nádoby, ktoré ochránia občanov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nedajte šancu baktériám. Vyberte si nádoby, ktoré ochránia občanov

Kompostárne | 07.08.2020

Dnes, oveľa viac, ako kedykoľvek predtým, je dôležité dbať na maximálne dodržiavanie hygienických štandardov. Pri triedení a zbere odpadu je to však náročné. Ukážme vám, ako zvýšiť jeho bezpečnosť a zabezpečiť hygienický priebeh.

Štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie preukázali, že až 80 % chorôb sa šíri kontaktom. Infekčné ochorenia sú stále jednou z hlavných príčin úmrtnosti vo svete. Pri zbere a triedení odpadu je bežné vysoké znečistenie nádob. Práve preto je veľmi dôležité, myslieť na ochranu nášho zdravia aj v tejto oblasti.

Chcete zaviesť triedený zber kuchynského odpadu bez zbytočných starostí? Poradíme vám, kde na to nájsť prostriedky

Nedávno sme vám predstavili unikátnu úpravu veľkých zberných nádob na triedenie biologicky rozložiteľných odpadov. Pre zvýšenie komfortu zberu už pri zdroji v každej domácnosti, prinášame na slovenský trh originálnu úpravu malých nádob, pre zvýšenie bezpečnosti pri triedení.

Bezpečné košíky a nádoby na triedenie

Všetky nádoby a košíky na triedenie odpadu s litrážou od 7 do 45 litrov sú ošetrené antimikrobiálnou úpravou. V základnej verzii majú všetky madlá  vyrobené z materiálu s antimikrobiálnou ochranou, keďže tie prichádzajú najčastejšie do kontaktu s používateľom. Ak má vaša samospráva záujem o povrchovú úpravu celej nádoby, pre zabezpečenie maximálnej ochrany napríklad pri zbere kuchynského odpadu, na objednávku sú k dispozícii aj v takejto verzii.

nadoby na odpad, antibakterialna nadoba, vedro na bioodpad, kos na bioodpad

Dostupné verzie s antimikrobiálnou úpravou

hneda nadoba, hnede vedro, antibakterialna uprava

Špeciálna úprava ešte zvýši hygienický priebeh zberu odpadu

V čom spočíva výnimočnosť týchto nádob?

Antimikrobiálne vlastnosti nádob boli testované voči riziku krížovej kontaminácie a získali certifikát ISO 22196-2011. Vďaka špeciálnemu ošetreniu sa znižuje zápach a znečistenie nádob. Čistenie nádob je jednoduchšie a nie sú potrebné agresívne chemické prostriedky. Výrobca používa patentovanú prísadu, ktorá sa primiešava do granulátu, z ktorého sú nádoby vyrobené. Tá zabraňuje prežitiu a rozmnožovaniu škodlivých mikroorganizmov na povrchu. Patentovaná ochrana zabezpečuje elimináciu 99,9 % baktérií E-Coli, listérie a MRSA.

 

Zabezpečte pre vašich občanov bezpečné triedenie odpadu od prahu dverí. Zvoľte nádoby a košíky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť hygienický a zároveň pohodlný priebeh zberu odpadu.

Získajte cenovú ponuku na bezpečné nádoby. Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.