JRK | Kde nájsť prostriedky na zavedenie triedeného zberu kuchynského BRKO? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kde nájsť prostriedky na zavedenie triedeného zberu kuchynského BRKO?

Všetky | 18.08.2020

Triedený zber kuchynského odpadu by mal byť o necelý pol rok realitou vo všetkých samosprávach okrem Bratislavy a Košíc a tých, ktoré preukážu, že všetci ich obyvatelia kompostujú v kompostovacích zásobníkoch. Sú na to slovenské mestá a obce pripravené?

Odpoveďou je, že len veľmi málo z nich, má predstavu, ako budú zber realizovať. Jedným z argumentov, prečo by chceli povinnosť opäť oddialiť je ekonomická náročnosť zavedenia celého systému. Na stretnutiach v samosprávach im však aj s touto situáciou vieme pomôcť tak, aby sa blížiaceho sa dátumu nemuseli obávať. Zdrojov, odkiaľ prostriedky získať majú niekoľko.

triedený zber kuchyne, kuchynsky odpad,

Zaveďte efektívny zber kuchynského odpadu

Poradíme vám, ako by to mohlo fungovať vo vašej samospráve

Vráťme sa však na začiatok. Povinnosť vo vzťahu biologicky rozložiteľnému odpadu resp. zákaz jeho skládkovania uvádza zákon o odpadoch už od roku 2006. V roku 2013 pribudla povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber BRKO.  Od roku 2021 stanovuje mestám a obciam povinnosť zaviesť oddelený zber kuchynského odpadu.

Jedným z dôvodov, prečo už nie je možné ďalej tieto opatrenia odkladať sú aj strategické ciele Európskej únie. Členské krajiny sa zaviazali prijať ich do svojich národných stratégií. Jedným z nich je aj povinné triedenie BRKO zavedené najneskôr do roku 2023.

Ďalším, z dlhodobého hľadiska dôležitejším dôvodom, je potreba triediť a zhodnotiť bioodpad v dôsledku vysokého podielu BRKO v komunálnom odpade. Každoročne narastá úroveň plytvania potravinami, ktoré končia na skládkach. Zvyšky jedla, pokazené potraviny, ale tiež odpad z ovocia či zeleniny, ako súčasť ZKO, sa na skládkach nerozloží tak jednoducho, ako očakávame. Bez prístupu vzduchu dochádza k jeho pomalému rozkladu. Súčasťou tohto procesu je tvorba skleníkových plynov, ktoré zásadne zhoršujú klimatickú situáciu. 

triedenie odpadu, kuchynský odpad, ciele EU v odpadoch

Kľúčové ciele stratégie EÚ v oblasti odpadového hospodárstva

Kde nájsť prostriedky na zavedenie triedeného zberu

,,Samosprávy môžu dôsledným triedením ušetriť tisícky eur. Uveďme jednoduchý modelový príklad slovenského mesta s 28-tisíc obyvateľmi, ktorí ročne vyprodukujú 6 500 ton odpadu. Ak mesto dokáže vytriediť 1 300 ton, dosiahne mieru triedenia 20 percent,“ hovorí spolumajiteľ JRK Slovensko, Marián Kobolka. Samospráva zaplatí poplatky za skládkovanie 5 200 ton odpadu, hoci by pri správnom nastavení infraštruktúry mohla túto hmotnosť zásadne znížiť.

miera triedenia s bioodpadom,

Modelový prepočet nákladov pre mesto s 28 tis. obyvateľmi

Samosprávy ušetria desaťtisíce eur

Predpokladajme, že v meste prevádzkuje skládku súkromná spoločnosť a za tonu skládkovaného odpadu inkasuje 50 eur. Zákonné poplatky stanovuje štát podľa miery triedenia. Kým bez vytriedeného odpadu by samospráva zaplatila zákonný poplatok 24 eur za tonu, po zbere biologického a iného triedeného odpadu by poplatok mohol byť len tretinový, teda 8 eur. Vďaka tomu môže samospráva ušetriť až štvrť miliéna eur. „Každá investícia a zvýšenie miery triedenia jej v budúcnosti opäť zníži celkové náklady na zber a likvidáciu odpadov,“ dodáva Marián Kobolka.

náklady na triedenie BRKO

Samospráva môže ušetriť štvrť milióna eur

Samozrejme, že so zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu sú spojené aj investičné (košíky a nádoby na BRKO do každej domácnosti) a prevádzkové náklady (kompostovateľné vrecia, umývanie nádob, informačná kampaň). V prípade nášho modelového mesta by sa investičné náklady do vytvorenia pohodlnej a účinnej infraštruktúry pohybovali na úrovni 1,78 eur na obyvateľa. Ročné prevádzkové náklady by boli v rozmedzí 1,20 – 1,58 eur na obyvateľa.

Investované prostriedky sa však po dôslednej optimalizácii systému zberu odpadu vrátia. Na základe dobrých príkladov z praxe, môžu aj slovenské mestá očakávať  úsporu, v súvislosti s poklesom množstva skládkovaného odpadu a nárastom miery triedenia.

zber kuchynského odpadu, od dverí, D2D

Inšpirujte sa dobrými príkladmi z praxe

Ďalšie dostupné zdroje

V priebehu júna dostali mnohé mestá a obce príspevok z Environmentálneho fondu v rôznej výške. Príspevok získali tie, ktoré do 30.3. 2020 podali žiadosť a splnili niekoľko podmienok, od ktorých závisela aj výška získanej podpory. Celkovo sa rozdelila suma 3 190 847,19 eur medzi 633 samospráv.

Viac informácií o environmentálnom fonde

Tieto prostriedky môžu samosprávy investovať práve na vybudovanie infraštruktúry, ktorá zabezpečí pohodlný, hygienický a účinný systém triedeného zberu kuchynských odpadov.

D2D, zber od dverí, triedenie kuchynského odpadu

Intenzívna osvetová kampaň zvýši kvalitu zberu a zapojenosť domácností

Dá sa to vôbec stihnúť?

Pri zavedení triedenia kuchynského odpadu vždy odporúčame posúdiť súčasný stav a na jeho základe vypracovať návrh celého riešenia. Nestačí len domácnostiam rozdať vedierka a očakávať, že to bude fungovať. Uzavreté vedierka bez prevetrávania sú navyše neštastný nápad. Ak budú domácnosti zbierať bioodpad do uzavretých nádob, kde bude bez prístupu vzduchu niekoľko dní, bude rýchlo hniť a zapáchať. Okrem toho priláka aj neželaných návštevníkov – vínne mušky. Nadšenie z možnosti triediť BRKO rýchlo pominie a tento odpad bude opäť končiť na skládkach.

Zvoľte vhodné nádoby – čítať viac 

triedenie bioodpadu, kuchynsky odpad, vedierka na bioodpad,

Porovnanie prevetrávaných a uzavretých nádob na bioodpad

Preto je veľmi dôležité zvoliť funkčné riešenie – prevetrávané košíky a kompostovateľné vrecká, ktoré svojimi vlastnosťami podporia plynulý a bezproblémový priebeh triedenia bioodpadu. Lepšie výsledky samospráva dosiahne ak pri zavedení triedeného zberu BRKO nezabudne na osvetové a implementačné aktivity, vďaka ktorým dosiahne vysokú zapojenosť domácností, čistotu zberu, bez zápachu či hniloby.

Na základe našich skúseností môžeme samosprávam potvrdiť, že čím skôr začnú konať, tým menej starostí budú mať začiatkom januára 2021. Navyše stihnú aj informovať a pripraviť občanov na nový systém, čo ešte viac prispeje k hladkému priebehu triedenia.

Nečakajte do poslednej chvíle. Naši regionálni manažéri sú pripravení pomôcť vám s tým, aby ste viac nevyhadzovali peniaze na skládky a zber kuchynského odpadu u vás fungoval bez zbytočných starostí.

Neváhajte a kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.