JRK | Využite dostupné prostriedky z Environmentálneho fondu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Využite dostupné prostriedky z Environmentálneho fondu

Všetky | 06.03.2020

Hľadáte možnosti ako zvýšiť mieru triedenia vo vašej samospráve? Začnite riešiť ten odpad, ktorého je najviac – biologicky rozložiteľný.

Ak nemáte dostatok vlastných zdrojov, využite dostupné možnosti na získanie príspevku, napríklad z Environmentálneho fondu.

V prvom príspevku o Environmentálnom fonde sa dozviete:

 • pre koho je podpora určená,
 • aké sú podmienky,
 • na aké účely využiť tieto zdroje.

Prečo začať s bioodpadom?

Už veľakrát sme vám priniesli príklady z analýz odpadov pred a po zavedení kompostovania. Priemerne 45 % odpadu v smetných nádobách, ktoré končia na skládkach tvoril bioodpad. Práve ten, ktorý môžete kompostovať v záhrade pri dome v kompostéri. Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou celkového objemu komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom – bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia.

Využite dostupné prostriedky na financovanie aktivít na predchádzanie vzniku odpadu:

 • vybavte 100 % občanov záhradnými kompostérmi – znížite množstvo odpadu v nádobách na ZKO a  využijete výnimku na povinný zber kuchynského BRO od roku 2021,
 • zabezpečte pohodlný zber prostredníctvom košíkov a vreciek na bioodpad,
 • umožnite občanom vytvoriť kvalitný kompost vďaka praktickému prekopávaču, 
 • začnite zhodnocovať bioodpad z verejných priestranstiev a nadrozmerného zeleného BRO od občanov v malej kompostárni – zvýšite množstvo vytriedeného bioodpadu = narastie aj vaša miera triedenia.

Praktický príklad nájdete v článku 

Environmentálny fond

Fond je vytvorený pre účely uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a jeho tvorbu na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja. Poslaním fondu je poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií alebo úverom žiadateľom. Podporené môžu byť projekty zamerané na dosahovanie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. (zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/o-nas)

Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť samospráva, ktorá:
 • v roku 2019 dosiahla mieru triedenia viac ako 30 %,
 • za posledné 3 roky nemala udelenú pokutu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia za delikty v odpadovom hospodárstve,
 • použije prostriedky na aktivity v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle hierarchie odpadov,
 • obec s mierou triedenia viac ako 60 % môže prostriedky využiť aj iné zložky životného prostredia.

Ak ste však nedosiahli mieru triedenia 30 %, alebo nespĺňate iné podmienky, nezúfajte. Naši regionálni manažéri vám poradia, aké máte možnosti. Kontakty nájdete TU. 

Dôležité informácie:
 • Dátum podania žiadosti: 31. marca 2020
 • Dátum vyhodnotenia žiadateľov: 30. jún 2020

Kompostujte v kvalitných kompostéroch – vyberte si z našej ponuky 

V oblasti predchádzania vzniku bioodpadu resp. zvýšenia miery triedenia môže samospráva takéto prostriedky použiť:

Chcete vedieť ako využiť tento príspevok a zvýšiť mieru triedenia vďaka bioodpadu? Naši regionálni manažéri vám s tým pomôžu.

Kontakty nájdete TU…

 

Zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.