JRK | Inšpirácia z Talianska - 2. časť - triedenie bioodpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Inšpirácia z Talianska – 2. časť – triedenie bioodpadu

Príklady z praxe | 22.08.2019

Prinášame vám druhú časť inšpirácií z  odpadového hospodárstva v  talianskych mestách. V minulej časti sme sa venovali fungovaniu zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu.

V tomto príspevku sa dozviete viac o tom, ako sa realizuje zber a triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a tiež ďalšie zaujímavosti, s ktorými sme sa stretli.

Pozrieť si predchádzajúci článok si môžete TU

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona o odpadoch, bude pre slovenské samosprávy povinnosťou zabezpečiť aj triedenie kuchynského bioodpadu. Výnimku si budú môcť uplatniť len samosprávy, ktoré preukážu, že 100 percent obyvateľov kompostuje v záhradných kompostéroch. Aj preto prinášame príklad z miest a obcí, kde systém zberu a triedenia funguje už dlhšie a môže byť pre slovenské mestá a obce prínosný.

Nádoby s vytriedeným kuchynským odpadom v Taliansku

Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Systém zberu a triedenia funguje na základe prepracovanej infraštruktúry. Samosprávy pri jeho tvorbe spolupracujú s odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a vedia zohľadniť lokálne špecifiká.

Každá domácnosť môže triediť kuchynský odpad prostredníctvom špeciálnych košíkov s vetracími otvormi, do ktorých vkladá kompostovateľné vrecká. Triedenie je pohodlné a dizajn košíkov zabezpečí eliminovanie hnilobných procesov, zápachu a ďalším negatívnym prejavom. Odvetrávanie prispieva aj k lepšej cirkulácii vzduchu, odpareniu vlhkosti a tým zníženiu objemu resp. hmotnosti bioodpadu.

Vytriedený odpad vo vreckách zbierajú do väčších nádob s objemom od 20 do 40 litrov z menších domácností alebo do 120 litrových nádob pri bytových domoch. Zber kuchynského odpadu prebieha dva až tri krát týždenne, v chladných mesiacoch sa frekvencia môže znížiť na jeden zber.

Fungovanie systému je pre obyvateľov pohodlné, navyše je dosiahnutá vysoká miera čistoty vyzbieraného odpadu na ďalšie zhodnotenie. Zber odpadu do kompostovateľných vreciek zvyšuje aj hygienu zberu z domácností, je zabezpečená lepšia čistota nádob a zberných vozidiel a vrecká z rastlinného škrobu sú ľahko rozložiteľné.

Je dôležité povedať, že v talianskych samosprávach je triedenie kuchynského odpadu chápané ako doplnok k záhradnému kompostovaniu. V rodinných domoch je preferované domáce kompostovanie, kuchynský odpad je zbieraný do nádob ako v mestách. Snahou samospráv však je, aby kompostovali všetok odpad, ktorý sa dá v záhrade kompostovať a radšej predchádzali plytvaniu potravinami. Preto niektoré samosprávy elektronicky evidujú aj nádoby s takýmto druhom odpadu a ich vývoz je spoplatnený.

Zber odpadu prebieha viac krát do týždňa vo večerných hodinách

 

Zaujímavosti z fungovania odpadového hospodárstva

Zber odpadu je v úzkych uličkách miest realizovaný menšími zbernými autami. Ich obsah je premiestnený do väčších a odvážaný do zariadení na nakladanie s odpadmi. Dosiahli tak lepšiu dostupnosť k nádobám, pohodlnejší a efektívnejší zber.

Triedenie kuchynského odpadu je hlavne vo väčších mestách podporené aj komunikačnou a vizuálnou kampaňou. Heslá na nádobách ľudí vyzývajú k lepšiemu triedeniu a vyzdvihujú bohaté prínosy kompostu, ktorý je často označovaný ako čierne zlato. Informovanie občanov o fungovaní systému je podporené aj rôznymi propagačnými materiálmi ako kalendáre, plagáty a podobne.

V provincii Verona funguje jediný závod na spracovanie použitých plienok v Európe.

ECO stanice rozmiestnené v niektorých mestách slúžia pre občanov v prípade, ak vyprodukujú väčšie množstvo odpadu. Za poplatok môžu dodatočne odovzdať zmesový komunálny odpad a tiež  vrecia s papierom, plastom a kuchynským odpadom.

Veríme, že efektívne fungujúci systém triedenia kuchynského odpadu a moderné odpadové hospodárstvo s pozitívnym dopadom na občanov aj samosprávu je možné vytvoriť aj u nás.

Zaujalo vás takéto riešenie? Ako na to vám poradia naši regionálny manažéri. Odbornú radu nájdete aj vo vašom kraji.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.