JRK | Inšpirácia z Talianska: 81 % miera triedenia a 108 kilogramov zmesového odpadu na občana za rok - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Inšpirácia z Talianska: 81 % miera triedenia a 108 kilogramov zmesového odpadu na občana za rok

Príklady z praxe | 29.07.2019

Inšpirácie ako zlepšiť odpadové hospodárstvo hľadáme neustále. Tento raz sme za vybrali vo väčšom zložení do Talianska. Naše tímy regionálnych manažérov absolvovali niekoľko dní v pätách miestnych smetiarov a sledovali ako systém triedenia, zberu a evidovania odpadu v mestách funguje. V prvej časti zhrnutia našej výpravy sa dozviete o tom ako prebieha zber a evidovanie zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. V ďalšej časti . . .

Inšpirácie ako zlepšiť odpadové hospodárstvo hľadáme neustále. Tento raz sme za vybrali vo väčšom zložení do Talianska. Naše tímy regionálnych manažérov absolvovali niekoľko dní v pätách miestnych smetiarov a sledovali ako systém triedenia, zberu a evidovania odpadu v mestách funguje.

V prvej časti zhrnutia našej výpravy sa dozviete o tom ako prebieha zber a evidovanie zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. V ďalšej časti priblížime systém zberu kuchynského odpadu z miest a ďalšie zaujímavosti o fungovaní odpadového hospodárstva.

Navštívili sme mesto Parma a Nogara v provincii Verona. Táto oblasť je známa tým, že mesto Parma, ale aj mnohé okolité obce dosahujú až 81 % mieru triedenia odpadu.

Vysokú mieru triedenia dosahujú vďaka intenzívnemu a premyslenému zberu kuchynského odpadu v kombinácií s pohodlným systémom zberu odpadu od dverí k dverám. Tento systém je navyše prepojený s konceptom PAYT (pay as you trhow) – plať za to čo vyhodíš. Obyvatelia majú zabezpečený vysoký komfort zberu odpadu. Zber triedeného a kuchynského odpadu je častejší ako zber ZKO.

Len 108 kg zmesového odpadu ročne na obyvateľa

Domácnosti (aj v bytových domoch s 30 domácnosťami) zbierajú ZKO do nádob s objemom 40 litrov. Nádoby sú označené RFID identifikátorom. Každá nádoba je pri vyprázdnení zaznamenaná zariadením na zberovom aute. V Parme je ročná produkcia ZKO len 108 kg na obyvateľa. V provincii Verona je to dokonca len 64,6 kg a to vďaka efektívne nastavenému zberu a triedeniu. Frekvencia zberu odpadu je v niektorých mestá raz za týždeň, v niektorých obciach dokonca len jeden krát za mesiac. K lepšiemu triedeniu sú motivovaný aj vďaka fungovaniu konceptu – Plať za to čo vyhodíš.  Aby zamedzili vyhadzovaniu odpadu do verejných košov, upravili ich tak, aby do nich nebolo možné vrece s odpadom.

Smetné nádoby na verejných pristranstvách sú zabezpečené proti vhadzovaniu vriec z domácností.

Triedené zložky

Jednotlivé druhy triedeného odpadu majú nastavený rôzny systém. Sklo je zbierané do samostatných kontajnerov na uliciach. Papier a plasty, spolu s kovom a tetrapakmi sa zbierajú do vriec alebo nádob. V menších obciach využívajú menšie 40 litrové nádoby na triedený odpad, ktoré tiež obsahujú RFID identifikátor pre zabezpečenie lepšej čistoty zberu. V prípade, ak nádoba obsahuje odpad, ktorý tam nepatrí, domácnosť dostane upozornenie. Ak sa nesprávne triedenie opakuje dostáva pokutu.

V Parme je vybudovaných niekoľko eko staníc, ktoré slúžia ako zberné miesta na odovzdanie nadbytočného zmesového odpadu alebo triedeného odpadu (kuchynský odpad, plasty, papier). Množstvo ZKO však nie je neobmedzené. Je možné odovzdať len vrecia s objemom 30 litrov a každé je spoplatnené, keďže občan produkuje odpad „nad limit“ bežnej produkcie.

V ďalšej časti sa dozviete o zbere kuchynského odpadu z miest a tiež originálnych nápadoch, ktoré zlepšujú fungovanie systému.

Eko stanica na odovzdanie nadbytočného odpadu

 

Efektívnejšie triedenie, adresný systém a prehľad v odpadovom hospodárstve prináša pre samosprávy prináša slovenský evidenčný systém ELWIS.

 

Chcete vedieť ako by mohol pomôcť aj vašej samospráve? Opýtajte sa našich regionálnych manažérov – Kontakt nájdete TU…

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.