JRK | Triedite v samospráve dobre? Analýza odpadu vám ukáže, na čo sa zamerať - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Triedite v samospráve dobre? Analýza odpadu vám ukáže, na čo sa zamerať

Všetky | 26.01.2023

Ste spokojní s tým, ako triedia vaši občania? Neviete čo urobiť, pre to aby ste dosiahli v odpadovom hospodárstve lepšie výsledky, menej skládkovaného odpadu či lepšiu mieru triedenia? Analýza odpadu vám dá odpoveď, čo presne vás „tlačí v topánke.“

ilustracny obrazok

V spolupráci s mestami a obcami na Slovensku sme realizovali už množstvo fyzických analýz odpadov. Scenár je často rovnaký. Samospráva verí, že občania triedia dobre a nevie nájsť to, čo ju brzdí v dosiahnutí lepších výsledkov. Rozhodne sa však pre fyzickú analýzu odpadu, aby si svoje domnienky potvrdila alebo vyvrátila.

V spolupráci s odborným tímom JRK pripravia vhodnú vzorku nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Vysypú ju a za pomoci pracovníkov obce alebo dobrovoľníkov ručne pretrieďujú obsah čiernych nádob. Aké sú výsledky?

Analýza odpadu

Výsledok štedrých Vianoc sme našli v čiernych nádobách…

Šokujúca povianočná analýza…

Väčšina účastníkov z radov dobrovoľníkov aj zástupcov obcí či miest je prekvapená, čo všetko v čiernych nádobách ešte stále končí. Plasty, papier, sklo… Záhradný bioodpad z rodinných domov, hoci majú kompostéry alebo hnedé nádoby. Najčastejšie sa vyskytujúcim odpadom vo väčšine fyzických analýz je však kuchynský odpad. Nejde však len o zvyšky z varenia. Počas každej analýzy nachádzame množstvo neotvorených potravín, ktoré sa nestihli spotrebovať, alebo vyhodili aj keď im ešte neskončila expirácia.

13 magických rád ako neplytvať potravinami a peniazmi

Triedený zber kuchynského odpadu sú obce povinné zabezpečovať už dva roky. Hoci majú občania vytvorené podmienky na triedenie tohto odpadu, analýzy potvrdzujú, že sa s jeho triedením občania úplne nezžili alebo im podmienky nevyhovujú.

Leták a košík nestačí, občania musia vedieť, prečo je triedenie kuchynského odpadu dôležitejšie ako triedenie plastov

Analýza odpadu, Handlová

Smeti sme vysypali na námestí aj v Handlovej

Aké analýzy odpadu poskytujeme?

Chcete vedieť čo sa skrýva vo vašich čiernych nádobách? Objednajte si:

  • analýzu ZKO z IBV, KBV, podnikateľských subjektov, obecných inštitúcií,
  • analýzu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu,
  • analýzu iných druhov odpadov na základe konzultácie s regionálnym manažérom.
Analýza odpadu Galanta

Výsledky analýzy odpadu v Galante

Čo s výsledkami analýzy?

Zástupcovia samospráv sú často prekvapení, že výsledky analýzy nie sú až tak potešujúce, akoby očakávali. Prínosom analýzy však je, že na vlastné oči vidia, čo (a za aké peniaze) posielajú na skládky, hoci by nemuseli. Benefitom našej spolupráce je návrh opatrení, ktoré by mohli mestu či obci pomôcť zlepšiť výsledky a tiež vizuálny dôkaz v podobe fotiek a infografík, ktoré môžu prezentovať občanom. Výborné je tiež, do analýzy zapojiť miestnych poslancov, dobrovoľníkov, pozvať školy a využiť túto udalosť na vzdelávanie a osvetu.

Smeti už vysypali na námestí  v Galante

V niektorých samosprávach sa odvážili vysypať odpad priamo na námestí a tam ho pred očami okoloidúcich analyzovať. Zástupcovia miest sa môžu priamo s občanmi rozprávať o analýze a využiť ju aj na svoje zviditeľnenie.

Analýza odpadu je výbornou vzdelávacou a osvetovou aktivitou

V Tomášovciach sa na analýzu prišli pozrieť aj deti zo škôl

Analýza odpadu je prvým krokom na ceste k dosiahnutiu lepšieho riadenia odpadov. Na jej základe môžete vylepšiť infraštruktúru zberu, nastaviť evidenciu odpadu či vzdelávanie občanov. Odporúčame ju realizovať v ročných intervaloch, aby ste mohli sledovať a porovnávať vývoj zavedených aktivít.

Naštartujte svoje odpadové hospodárstvo na základe skutočných dát, objednajte si analýzu odpadu

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.