JRK | Evidenciu odpadu v Tomášovciach odštartovali analýzou odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Evidenciu odpadu v Tomášovciach odštartovali analýzou odpadu

Príklady z praxe | 22.11.2022

V Tomášovciach v okrese Lučenec evidujú odpad už niekoľko rokov. Chcú však ušetriť čas, mať dáta automaticky spracované, digitalizované a dostupné pre zavedenie motivačného systému. Preto sa rozhodli pre systém ELWIS.

Riadiť odpadové hospodárstvo na základe reálny dát, mať prehľad, nestrácať sa v neprehľadných tabuľkách a tiež mať prehľad o produkcii odpadu z každej domácnosti. To sú motivátory, ktoré presvedčili vedenie obce Tomášovce, aby vymenili starú evidenciu za moderný softvér ELWIS. Pred tým ako ho spustia, zrealizovali aj analýzu odpadu. Tá obci ukázala, kde je priestor na zlepšenie, ktoré odpady sa stále netriedia správne a na aké témy zamerať aj osvetu a motivovať občanov k lepšiemu triedeniu.

Viac o fungovaní systému ELWIS v slovenských obciach

Ako sú na tom koše v Tomášovciach?

V stredu (9. novembra 2022) bol v Tomášovciach zber zmesového komunálneho odpadu. Obsah náhodne vybraných nádob však neskončil v zberovom aute. Stal sa podkladom pre fyzickú analýzu odpadu. Vzorku odpadu z rodinných domov, bytových domov a od podnikateľov sme analyzovali spolu so zamestnancami. Vedenie obce sa rozhodlo pred zavedením evidencie zistiť, čo občania vyhadzujú na skládku, aby mohli efektívnejšie zamerať osvetu na predchádzanie vzniku odpadu a lepšie triedenie.

analyza odpadu, Tomášovce

V Tomášovciach sa analyzoval odpad z rodinných a bytových domov aj vzorka z podnikateľských subjektov

Analýza potvrdila, že je potrebné zamerať pozornosť na triedenie bioodpadu a plastov, tieto zložky mali najväčšie zastúpenie. V nádobách na zmesový odpad sa nachádzal aj drobný stavebný odpad, ktorý bude možné odovzdať na pripravovanom zbernom dvore. Problémovou zložkou je aj staré šatstvo. Pri vzorke z podnikateľských subjektov tvorili veľký podiel ZKO kávové kapsule, ktoré môžu byť nahradené opakovane použiteľnými alebo inou formou prípravy kávy.

Analýza odpadu, Tomášovce

Celkové výsledky vzorky analýzy odpadu v Tomášovciach

Na základe dát z analýzy pripravíme obci odporúčania, ktoré by mohli pomôcť presunúť vytriediteľné odpady zo zmesového komunálneho odpadu. Tieto výsledky pomôžu tiež adresnejšie smerovať osvetové a informačné aktivity na jednotlivé subjekty alebo vekové skupiny obyvateľov.

analýza - rodinné domy, Tomášovce

Výsledky vzorky odpadu z rodinných domov

Aj najmenší vedia, ako triediť. Motivovať však treba dospelých…

Obec sa rozhodla už pri analýze pracovať na osvete. Ako to v smetných košoch vyzerá sa prišli pozrieť aj deti z materskej a základnej školy. Overili sme, či vedia čo je kompostovanie a ako triedia v škole aj doma. Výborné je, že mladá generácia v Tomášovciach v tom má jasno a deti presne vedia určiť, aký odpad patrí do ktorej nádoby. Veríme, že vďaka analýze aj evidencii ELWIS sa podarí zlepšiť povedomie a správanie všetkých občanov.

analýza odpadu - KBV, Tomášovce

Výsledky analýzy odpadu z bytových domov

Komplexná evidencia aj nové služby pre občanov

Obec plánuje vybudovať aj zberný dvor, kde by mohli občania odovzdať práve problematické odpady (DSO, nadrozmerný odpad, elektroodpad a iné), ktoré boli počas analýzy nájdené v nádobách na zmesový komunálny odpad. Ten bude tiež prepojený na elektronickú evidenciu odpadu. Zároveň majú v Tomášovciach v príprave aj malú komposptáreň do 100 ton. V nej budú spracovávať biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene alebo nadrozmerný bioodpad od občanov.

Modernizujte svoj zberný dvor – inšpirujte sa samosprávami, ktoré evidujú odpad aj na zbernom dvore

zberny dvor, digitalizácia ZD, ELWIS

Cieľom obce je aby boli evidenciou zastrešené všetky druh odpadu od všetkých domácností a podnikateľských a verejných subjektov. Na základe týchto dát budú môcť nastaviť systém poplatkov, motivačné modely a adresne cieliť aj osvetové aktivity.

Začnite s modernizáciou a digitalizáciou svojich odpadov. Naši regionálni manažéri vám s tým radi pomôžu. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.