JRK | Čo robiť, ak je zber kuchynského odpadu drahý a nefunkčný? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čo robiť, ak je zber kuchynského odpadu drahý a nefunkčný?

Všetky | 10.07.2023

Zdá sa vám zber kuchynského odpadu náročný, nefunkčný či drahý? Získali ste príspevok za jeho triedenie, no potrebovali by ste viac zdrojov? Občania sa sťažujú a netriedia ho správne? Máme pre vás riešenie.

Mnohé mestá a obce zápasia s nespokojnosťou občanov kvôli nízkemu komfortu zberu, trápia ich vysoké náklady na tonu vytriedeného odpadu. Zároveň od nich zariadenia zhodnocujúce bioodpad vyžadujú vysokú kvalitu a čistotu odpadu bez prímesí.

Ak je však zberová infraštruktúra nastavená nesprávne, resp. nepohodlne pre občanov, tí nemajú dostatok informácií a nie je im komunikované, prečo je triedenie kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov (K-BRO) dôležitejšie, očakávaný výsledok sa nedostaví.

4 znamenia, že váš zber kuchynského odpadu nefunguje správne:

 • malé množstvo vytriedeného odpadu,
 • vysoké náklady na prevádzku zberu a zhodnotenie odpadu,
 • nespokojnosť občanov – znečistené a zapáchajúce nádoby,
 • nespokojnosť občanov – nezáujem o triedenie, nedostatok informácií a podpory.

Na Slovensku je veľa samospráv, ktoré s týmito problémami zápasia. Sú však aj také, ktoré dosahujú výborné výsledky – vysoké zapojenie domácností, veľké množstvá vytriedeného K-BRO s minimálnym znečistením.

Čo všetko sa pri zbere kuchynského odpadu môže pokaziť si prečítajte v staršom článku

test nádob na BRKO

Aký je rozdiel medzi obsahom košíka a vedierka po 7 dňoch?

Viac o 7-dňovom teste 

Ako to však vyzerá v praxi?

Potvrdzuje sa, že ak občania nemajú potrebné vybavenie a dostatočné informácie o zbere kuchynského odpadu:

 • nádoby sú poloprázdne,
 • končí v nich aj iný odpad,
 • používajú sa plastové vrecká,
 • nepoužívajú sa žiadne vrecká => nádoby sú oveľa viac znečistené => zapáchajú a vytekajú z nich výluhy,
 • znižuje sa záujem občanov => znižuje sa množstvo vytriedeného odpadu => zvyšujú sa náklady na prevádzkovanie.
nefunkcny zber kuchynskeho odpadu

Častá realita Slovenských stojísk Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ

Dobré príklady zo Slovenska

Za fungujúcim triedením kuchynského odpadu už nemusíme chodiť len do zahraničia. Máme samosprávy, ktoré sú schopné od skládkovania odkloniť veľké množstvá K-BRO. Nastavili infraštruktúru zberu tak, aby bola pre občanov dostupná, pohodlná a hygienická a dbajú aj na dôslednú osvetu. Na ďalší rozvoj (osvetu, rozvoj systému, nákup nádob, košíkov či kompostovateľných vriec) využívajú príspevok z Environmentálneho fondu, ktorého výška zohľadňuje práve množstvo vytriedeného KBRO.

Beluša

V Beluši sa na triedenie kuchynského odpadu pripravili s predstihom, aj preto dnes dosahujú výborné výsledky. V porovnaní s rokom 2020 sa znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu o 50 ton. Ročná produkcia ZKO v roku 2021 bolo 902,34 ton – priemerný Belušan teda vytvoril 145,49 kg čo je v porovnaní so slovenským priemerom, 199,95 kg veľmi dobrý výsledok. Stále sa však chcú zlepšovať.

Do zberu sa na začiatku zapojilo takmer 80 % domácností a vytriedili 51,56 ton – tj. 42,97 kg na zapojeného občana za rok. Obec patrí v tejto oblasti k lídrom na Slovensku.

Prečítajte si viac o príklade z Beluše

Ak samosprávy sami alebo v spolupráci s odborníkmi nastavia zber, infraštruktúru a dlhodobé vzdelávanie občanov správne, výsledky na seba nenechajú čakať. Okrem príkladu z Beluše môže byť pre vás inšpirácia mesto Partizánske alebo Bratislava, ktoré na zavedení zberu K-BRO spolupracovali s Priateľmi Zeme – SPZ alebo OZ Zenzo.

Zdroj: OZ Zenzo, Priatelia Zeme – SPZ Zdroj foto: OLO Bratislava, Mesto Partizánske, Priatelia Zeme – SPZ  *1.: stav k 19.9.2022: distribúcia nástrojov zberu k tomuto dátumu prebehla zatiaľ v 11 zo 17 mestských častí v meste Bratislava, model triedeného zberu K-BRO navrhlo OZ Zenzo *2.: tento model triedeného zberu K-BRO navrhlo OZ Priatelia Zeme – SPZ *3.: použité boli reálne dáta

5 rád ako napraviť chyby

Ak ste usúdili, že stav vášho odpadového hospodárstva v súvislosti s triedením kuchynských odpadov je nevyhovujúci, je to prvý krok na ceste k jeho zlepšeniu. Poradíme vám na čo sa ďalej zamerať:

 • zabezpečte vysokú čistou zberu už v kuchyni – ak je občan znechutený zo zápachu, znečistenej nádoby či mušiek už vo svojej kuchyni, veľmi rýchlo ho omrzí ďalej K-BRO triediť. Preto siahnite po košíkoch a vreckách, ktoré sú vytvorené práve na tento účel.
 • z igelitiek kompost nebude – ak občanom nedáte kompostovateľné vrecká no v letákoch im používanie nejakých vreciek odporúčate, veľmi rýchlo budú v hnedých nádobách igelitky plné bioodpadu, z ktorých však kvalitný kompost nebude. Práve príspevok z Environmentálneho fondu môžete využiť na priebežné dopĺňanie ich zásob. Inšpirovať sa môžete aj samosprávami, ktoré dávajú vrecká občanom za odovzdaný olej alebo ich ponúkajú v rôznych súťažiach ako odmenu.
 • krátka donášková vzdialenosť – ochota človeka vytriediť odpad sa s každými 25 prejdenými metrami znižuje. Ak chcete viac triedeného K-BRO, nádoby na jeho zber musia byť minimálne pri tých na ZKO.

 • vysoká čistota stojísk – ak občan zleje všetok odpad z kuchyne do vedra alebo misky a potom ho vyleje do hnedej prevetrávanej nádoby na stojisku je jednoznačné, že zápach, špina či výluhy nebudú motivovať ľudí k tomu, aby ich využívali. Ak sa používajú prevetrávané košíky s kompostovateľnými vreckami, odpad preschne už v kuchyni a v nádobách na stojisku nebude spôsobovať nepríjemnosti.
 • osveta rozdaním letákov iba začína – triedenie K-BRO ovplyvňujú občania. Ak nevidia, že táto téma je pre samosprávu dôležitá a zároveň nedostanú potrebné vybavenie a informácie, zapojených zostane len málo. Ukážte občanom, že zber a triedenie kuchynského odpadu je dôležitá téma. Na začiatku nezapojíte všetkých. Len ak o tom budú počúvať dlhodobo, budú sa postupne zapájať. Zamerajte sa na rôzne komunikačné kanály a na všetky vekové skupiny. To, že je triedenie kuchynského odpadu nová súčasť ich života na nich musí „vyskočiť aj z chladničky.“ Pomôžeme vám s komunikačnou a vzdelávacou kampaňou.

Reštartujte zber kuchynského odpadu tak, aby sa vám oplatilo ho robiť a boli s ním spokojní aj obyvatelia vašej samosprávy. Radi vám s tým pomôžeme.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.