JRK | Na námestí v Handlovej sme vysypali smeti... - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Na námestí v Handlovej sme vysypali smeti…

Príklady z praxe | 08.07.2021

Analýza odpadu aká tu ešte nebola. Priamo na námestí, s osvetovými aktivitami, infostánkom a súťažami pre okoloidúcich, to všetko sa dialo 29. júna 2021 v Handlovej.

Je 7:00 a v Handlovej sa začínajú prípravy na špeciálnu analýzu odpadu. Pracovníci spoločnosti Hater – Handlová spol s r. o. pripravujú priestory na námestí, dobrovoľníci dohodujú posledné detaily osvety a stratégie, ako budú informovať okoloidúcich o tom, čo sa na námestí deje.

Približne o ôsmej sa všetci stretávame na námestí a prichádza smetiarske auto s prvou vzorkou odpadu. Zmesový odpad z 15-tich náhodne vybratých nádob s objemom 110 litrov z rodinných domov z rôznych častí Handlovej sa už sype na veľkú plachtu uprostred námestia. Prvú vzorku tvorí takmer 220 kilogramov odpadu.

Objednajte si analýzu odpadu aj pre vašu samosprávu

analyza odpadu, Handlova, analyza odpadov, jrk

V kope odpadu je viditeľne veľa takého, ktorý by mohol skončiť na recyklácii

Občania Handlovej, ktorí prechádzajú okolo sa len neveriacky čudujú, čo sa to v centre ich mesta deje. Rozkladáme aj informačný stánok s obrázkami z analýz z iných miest a obcí a zažíname občanov pozývať bližšie, aby sa prišli pozrieť čo všetko posielajú na skládu. Väčšina sa však prizerá len z diaľky. Dobrovoľníci tých odvážnejších informujú o cieli analýzy a plánoch mesta na zlepšenie a modernizovanie odpadového hospodárstva.

Každá analýza prináša prekvapenia a originálne kúsky, ktoré by sa mohli vytriediť alebo by mali skončiť na zbernom dvore. Výstavka kuriozít každým novým kúskom púta viac pozornosti.

Handlova, analyza odpadu, triedenie odpadu

Cieľom analýzy je zistiť, aký odpad sa v kontajneroch nachádza a využiť tieto údaje pri tvorbe plánu nakladania s odpadmi v meste. Kopu odpadu analyzujeme spolu s pracovníkmi spoločnosti Hater Handlová spol s r. o. a s plynúcim časom sa pristavuje viac Handlovčanom dokonca aj deti z materských a základných škôl. Netradičná analýza odpadu prilákala aj médiá.

analyza odpadu Handlova, analyza odpadov,

Výsledky analýzy odpadov boli prezentované aj vo večerných správach na všetkých televíziách

Prvá kopa je roztriedená, prichádza druhé auto s odpadom z piatich náhodne vybraných 1100 litrových nádob z bytových domov. Druhú vzorku tvorí takmer 400 kilogramov handlovského odpadu. Triedenie nám však ide od ruky a na obed už handlovské námestie vyzerá, akoby na ňom žiadny odpad vysypaný nebol.

Aké boli výsledky?

Zo vzorky z rodinných domov bolo až 59,61% odpadu, ktorý Handlovčania mohli vytriediť. Najviac bolo samozrejme biologicky rozložiteľného odpadu až 27,60%, čo je však menej ako bežný priemer. Prisudzovať to môžeme aj tomu, že v meste prebieha zber zeleného bioodpadu z rodinných domov do nádob. V nádobách bolo aj veľa PET fliaš, plechoviek a drobného stavebného odpadu.

analyza odpadu, Handlova, triedenie, analyza odpadov Handlova

Výsledky analýzy odpadu z rodinných domov

Obsah nádob z bytových domov bol na tom podobne. Až 66,40% odpadu však nemuseli skončiť na skládke a Handlovčania ich mohli vytriediť, alebo zaniesť na zberný dvor. Aj v tejto vzorke mal najväčšie zastúpenie kuchynský biologicky rozložiteľný odpad – našli sme ho tam až 27,90%. Druhou najpočetnejšou skupinou boli plasty nasledované sklom a textilom.

analyza odpadu, Handlova, analyza odpadov,

Výsledky analýzy odpadu z bytových domov

Výsledky mesto použije ako vstup do celkovej analýzy odpadového hospodárstva, ktorú bude pripravovať Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Objednajte si analýzu odpadu aj pre vaše mesto či obec. Získate dôležité dáta a pripravíme zaujímavé aktivity aj pre vašich občanov. Kontaktuje svojho regionálneho manažéra

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.