JRK | V Hontianskej Vrbici majú po roku kompostovania menej odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Hontianskej Vrbici majú po roku kompostovania menej odpadu

Príklady z praxe | 25.06.2020

Obec sa v roku 2018 rozhodla obstarať záhradné kompostéry. Medziročné výsledky ukazujú, že urobila dobre.

V roku 2018 prebehla v obci Hontianska Vrbica v okrese Levice, analýza odpadu. Výsledky z nej ukázali, že BRKO tvoril až 43% podiel v nádobách na ZKO. Analyzovaná vzorka obsahovala ešte 10% plastového odpadu, vyše 4% skla a necelé 4% papiera a kovových odpadov, ktoré by sa dali vytriediť na recykláciu.

Analýza odpadu v obci Hontianska Vrbica (2018)

Prečítajte si viac o analýze odpadu v Hontianskej Vrbici

V Hontianskej Vrbici sa vzhľadom na výsledky analýzy odpadu rozhodli zaviesť kompostovanie v domácnostiach. Hlavným cieľom obce je zvýšiť mieru triedenia a znížiť objem skládkovaného odpadu. Prvé medziročné výsledky naznačujú, že občania začali k odpadu pristupovať zodpovednejšie. Množstvo zmesového a objemného odpadu kleslo v roku 2019 oproti r. 2018 celkovo o 4,44 tony. 

Hlavné kroky, ktorými obec zlepšila svoje čísla v odpadovom hospodárstve: 

Starosta obce, Karol Pilinský, chce na tieto opatrenia nadviazať aj v roku 2021. Plánuje prejsť od paušálneho poplatku za odpady na množstvový zber. Vďaka tomu budú občania platiť podľa toho, koľko odpadu vytvoria.

Ak vás inšpiroval príklad tejto obce, neváhajte kontaktovať regionálneho manažéra vo vašom kraji a získajte cenovú ponuku pre vašu obec.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.