JRK | ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY - Pre menej odpadu

Zhodnotenie odpadu za 24 hodín na kvalitný kompost

ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY

Elektrické kompostéry (fermentory) sú modernou technológiou, ktorú využívajú jedálne v školách, zariadeniach sociálnych služieb, hoteloch a reštauráciách. Ďalšie využitie nachádzajú aj pri spracovaní potravinového odpadu z rôznych podujatí alebo zvyškového odpadu v obchodných reťazcoch.

Dnes kuchynský odpad, zajtra kvalitný substrát

Využite jedinečnú alternatívu k povinným zvozom kuchynského odpadu. V elektrickom kompostéri sa kuchynský odpad v priebehu 24 hodí premení na kvalitný a nezávadný substrát.

Neplaťte už žiadne mesačné faktúry za zvozy kuchynského odpadu a pridajte sa k inovatívnym prevádzkam, ktoré svoj odpad kompostujú v elektrických kompostéroch.

Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania je v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz kuchynských pomyjí je finančne náročný. Navyše vyžaduje uskladňovanie a chladenie takéhoto odpadu s čím sú spojené ďalšie náklady. My dôverujeme inováciám a ekologickým riešeniam – fermentorom resp. elektrickým kompostérom.

Výhody elektrických kompostérov:

  • spracujú surové a varené zvyšky všetkých druhov jedál v množstve 0,1kg – 1370kg na ekologický a výživný substrát – kompost, už do 24 hodín (kompost možno priamo zapracovať do pôdy)
  • redukujú objem kuchynského odpadu až o 90% (z 1kg odpadu vznikne 10dkg kompostu)
  • sú jedinou legálnou alternatívou k povinným zvozom odpadu (sú schválené ŠVPS SR)
  • umiestňujú sa priamo do vnútorných priestorov prevádzky (stačí zabezpečiť prívod elektrickej energie a možnosť napojenia kompostéra do kanalizácie či ventilácie kvôli odvádzaniu pár)
  • neprodukujú zapáchajúce a škodlivé plyny (sú vybavené nanotechnlogickými filtrami)
  • pracujú plne automaticky (po základom školení zvládne ich obsluhu každý pracovník od prevádzkara po kuchárku)
  • nevyžadujú žiadne priebežné dopĺňanie mikroorganizmov ACIDULO (jednorazové nasadenie pri prvotnom spustení prevádzky elektrického kompostéra)
  • ide o fermentačné zariadenie, je možné ho využiť na hygienizáciu a zhodnotenie kuchynského odpadu

Elektrický kompostér GG 02

Spracujte všetky surové a varené zvyšky jedál (až 6 kg denne) do 24 hodín v elektrickom kompostéri. Výsledným produktom kompostovania je kvalitný a nezávadný substrát. Zredukuje hmotnosť odpadu až o 90 %.

Zobraziť viac

Elektrický kompostér GG 10

Fermentačné a hygienizačné zariadenie. Spracujte všetky surové a varené zvyšky jedál (až 27 kg denne) do 24 hodín v elektrickom kompostéri.

Zobraziť viac

Elektrický kompostér GG 30

Fermentačné a hygienizačné zariadenie. Spracujte všetky surové a varené zvyšky jedál (až 82 kg denne) do 24 hodín v elektrickom kompostéri.

Zobraziť viac

Elektrický kompostér GG 50

Fermentačné a hygienizačné zariadenie. Spracujte všetky surové a varené zvyšky jedál (až 137 kg denne) do 24 hodín v elektrickom kompostéri.

Zobraziť viac

Nájdeme riešenie, ktoré budú fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Radoslav Velk

Regionálny manažér - Prešovský kraj

MartinFoltán

Regionálny manažér - Bratislavský kraj, okresy: Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Topoľčany a Zlaté Moravce

Michal Repta

Regionálny manažér - okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta a Dunajská Streda

Andrea Hrušovská

Regionálna manažérka - Banskobystrický kraj

Lukáš Šimor

Regionálny manažér - Žilinský a Trenčiansky kraj

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.