JRK | Samosprávy na ceste k minimálnemu odpadu - prvý tohtoročný seminár - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Samosprávy na ceste k minimálnemu odpadu – prvý tohtoročný seminár

Príklady z praxe | 23.04.2018

Téma odpadového hospodárstva sa v mestách a obciach po celom Slovensku stáva čoraz dôležitejšia. Priemerná rodina vyprodukuje až tonu odpadu ročne a väčšina tohto odpadu končí na skládke.

Pripravovaná novela zákona o odpadoch navrhuje výrazné zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládky a samosprávy sa na to musia pripraviť. Preto sme v  spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky organizovali stretnutie so zástupcami samospráv na východnom Slovensku a snažili sme sa spolu hľadať reálne riešenia zlepšenia odpadového hospodárstva.

Slovenské obce a mestá zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov v rozpočtoch. Jednu z najvyšších položiek rozpočtu tvorí aj odpadové hospodárstvo. Ako môže samospráva ušetriť? V obci Dlhé nad Cirochou sme prezentovali možnosti ako zlepšiť situáciu a výsledky, ktoré obec  doteraz dosiahla.

Chcete s kolegami diskutovať na podobnom seminári aj vo vašej samospráve? Kontaktujte nás…

Pri rozhodovaní o zmenách v odpadovom hospodárstve pomôže analýza odpadov. V Dlhom nad Cirochou sa realizovala pred zavedením systému záhradného kompostovania. Na základe prvých výsledkov bolo zrejmé, že až 43,72% ZKO tvorí bioodpad. Analýza, ktorú obec realizovala po rozdaní kompostérov preukázala zníženie podielu bioodpadu o 79,59 %. Prvým krokom zníženia nákladov na odvoz ZKO – je odstránenie najťažšej zložky v nádobách, ktorým je bioodpad. Starosta obce Dlhé nad Cirochou obstaral kompostéry JRK SMART, pretože chce zabezpečiť vysokú kvalitu kompostovacieho procesu. Bioodpad má dostatok vzduchu a vlhkosti pre rýchlejšie rozloženie a následné využitie kvalitného hnojiva v záhradách.

Okrem záhradného bioodpadu je obec povinná zabezpečiť aj spracovanie kuchynských odpadov. Mnohé obce a mestá nahradili drahý a náročný zvoz kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu spracovaním na mieste jeho vzniku v elektrickom kompostéri. Ak chce samospráva zbierať odpady aj z domácností môže zriadiť kompostáreň a vybaviť ju hygienizačnou jednotkou, v ktorej sa budú odpady spracovávať.

Na skládkach však končí aj odpad, ktorý sa dá vytriediť.  Podporou triedenia môže samospráva ušetriť ďalšie prostriedky. V mnohých  funguje zber triedeného odpadu, no občania často nevedia, čo a ako správne triediť alebo tento návyk nemajú. Preto je vhodné ak sú pravidelne informovaní a motivovaní k lepšiemu triedeniu odpadov. Zástupcovia samospráv sa zhodli, že najviac sa osvedčila pozitívna motivácia pri zavádzaní noviniek. Veľký potenciál vidia v žiakoch a študentoch, ktorí získané vedomosti o predchádzaní tvorby odpadu šíria aj vo svojich rodinách.

Ďalším problémom, ktorý obce a mestá riešia je nedostatok komplexných informácií o stave vyvážaných odpadov. Chýba im reálna evidencia odpadov, ktorá by umožnila zlepšiť kontrolu a následne motivovať občanov k zodpovednejšiemu správaniu. Preto sme na seminári prezentovali efektívny nástroj – Elektronický evidenčný systém ELVIS. Samosprávam prinesie reálne dáta, umožní nastaviť efektívnu frekvenciu odvozu ZKO a triedených zložiek.  Zástupcovia miest a obcí vidia prínos evidencie v zvýšenej miere spravodlivosti a motiváciu pre obyvateľov.

Zaujíma vás koncept elektronickej evidencie odpadu? Kontaktuje nás a získajte efektívny nástroj pre odpadové hospodárstvo. 

 

Ďalší seminár sa uskutoční 27.04.2018 vo Veľkom Ďure na západe Slovenska. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.