Komplexné riešenie BRKO na kľúč

Naša ponuka produktov a technológií

Ako na biologicky rozložiteľné odpady a zvýšenie miery triedenia?

Odpadové hospodárstvo tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), ktorý do nich nepatrí. Zbytočne tak platíte za niečo, za čo nemusíte.

kompostovanie bioodpadu

AKO PRVÉ SPOLOČNE VYTRIEDIME BIOODPADY

Podľa zákona o odpadoch je každá samospráva povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov (BRKO). Ako ale vyriešiť bioodpady v obci či meste komplexne? Inšpirujte sa našim praktickým návodom ako na to:

1. V rodinných domoch zavedieme kompostovanie BRO

Občania vďaka záhradným kompostérom jednoducho spracovávajú svoj biologicky rozložiteľný záhradný odpad priamo vo svojich záhradách, zatiaľ čo vaša samospráva postupne znižuje celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu.

2. Pre byty a paneláky navrhneme triedenie BRKO systémom Door to door

Na zber biologicky rozložiteľný kuchynských a reštauračných odpadov (BRKO) z kuchýň spoločne zabezpečíme do každej domácnosti košíky a kompostovateľné sáčky. Pred bytovky umiestníme hnedé kontajnery a tento odpad budete zvážať na obecnú kompostáreň, kde ho môžete priamo zhygienizovať v hygienizačnej jednotke: CSC kontajneri.

kuchynsky odpad v bytoch JRK kompostovanie hygienizacia

3. Na spracovávanie bioodpadu z verejnej zelene navrhneme mobilnú kompostáreň

Trávu, lístie, konáre či cintorínsku zeleň z verejných priestranstiev môžete zhromažďovať v obecnej kompostárni a tam ju priamo spracovávávať v modernom zariadení – Mobilná kompostáreň, ktoré bioodpad podrví, premieša, prepraví a priamo vyskladní na kompostovaciu základku (alebo priamo do vaku).

JRK mobilna kompostaren na verejnu zelen bioodpady

4. Kuchynské a reštauračné odpady spracuje elektrický kompostér

Vaša samospráva, ako zriaďovateľ škôl, škôlok či zariadení sociálnych služieb (ktoré prevádzkujú služby spoločného stravovania), môže celkom jednoducho optimalizovať aj náklady za kuchynské odpady. Elektrické kompostéry postupne nahrádzajú povinné zvozy pomyjí a prinášajú nezanedbateľné výhody. Skúste to tiež.

kompostovanie kucjynskych a restauracnych odpadov elektricke kompostery

AKO DRUHÉ SPOLOČNE ZNÍŽIME MNOŽSTVO SKLÁDKOVANÉHO ODPADU

Fungujúce odpadové hospodárstvo potrebuje 3 kľúčové elemety: funkčný systém, motiváciu a vzdelávanie. Keď sú už biologicky rozložiteľné odpady vyriešené, je priestor na zvyšovanie miery triedenia ostatných zložiek odpadu. Ako ale motivovať občanov, aby viac triedili? Efektívnym nástrojom ako to dosiahnuť je zavedenie Elektronickej evidencie odpadov (systém PAYT: Plať za to, čo vyhodíš)Bonusový systém na jednej strane motivuje občanov k poctivému triedeniu a samospráva na druhej strane získava kvalitnú evidenciu o stave svojich odpadov.

JRK elektronicka evidencia odpadov

 

Vyriešte biologicky rozložiteľný odpad vo vašej samospráve podľa nového zákona o odpadoch. Predchádzajte vzniku odpadov ekologicky a ušetrite, tak ako obec Lietavská Lúčka:

 

 

Zlepšime spoločne vaše odpadové hospodárstvo

 • Analýza odpadu

  Pozrieme sa na aktuálny stav odpadu v obci a navrhneme komplexné riešenia na jeho triedenie.

 • Funkčný systém

  Nastavíme a zrealizujeme kroky k efektívnemu fungovaniu.

 • Produkty a technológie

  Dodáme vhodné produkty a správne technológie.

 • Informačná kampaň

  Vzdelávame občanov a sledujeme znižovanie odpadov.

 • Financovanie

  Individuálne pomôžeme s financovaním zvoleného riešenia.

Zavrieť video