JRK | Prečo je zvýšenie poplatkov za skládkovanie nevyhnutné? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo je zvýšenie poplatkov za skládkovanie nevyhnutné?

Všetky | 29.01.2018

Miera recyklácie na Slovensku dosahuje úroveň 15 – 20 %, kým v iných krajinách EÚ je to priemerne 46 %. Cieľ, ktorý chceme v rámci EÚ dosiahnuť je, že do roku 2020 budeme triediť a recyklovať minimálne 50 % odpadov.

Z pera Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Priemerná cena za uloženie jednej tony odpadu na skládku je na Slovensku 25 eur. V porovnaní s okolitými krajinami, kde je sadzba na úrovni 60 – 120 eur, je slovenský naozaj nízky. Ministerstvo životného prostredia už dalo návrh na vyhlášku, kde je zahrnuté zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Poplatky sú stanovené na základe reálneho prieskumu potrieb odpadového hospodárstva.

Väčšina organizácií verí v zmenu, ktorá nastane po tom, ako sa zvýšia poplatky za ukladanie odpadov na skládky.  Zvýšenie poplatku za skládkovanie vítajú aj obce, ktoré majú skládky vo svojom katastri . Vedia, že ak sa životnosť skládky predĺži o 10 – 15 rokov, príspevky za prevádzkovanie skládky  budú dostávať oveľa dlhšie  ako v prípade, keby životnosť skládky skončila.

V celkovom prepočte pôjde o zvýšenie len o niekoľko eur na obyvateľa, nakoľko tí už neplatia poplatky za triedený zber.  V krajinách EÚ je poplatok za odpady 120 – 150 eur/osobu/rok. Častým protiargumentom je vyššia priemerná mzda v týchto krajinách. Pri prepočte nákladov na osobu ročne v porovnaní k priemernej mzde, platia Slováci len 0,22 %. Ostatní obyvatelia EÚ, kde je priemerná mzda 2-3 krát vyššia, platia až 4,7 % z priemernej mzdy.

Máloktorá obec má presne stanovené ciele v oblasti odpadov a plán ako ich plniť v priebehu rokov. Obce na Slovensku majú za cieľ plniť určité povinnosti v zmysle zákona o odpadoch. Vo veľkej väčšine prípadov sa zmeny na samosprávach dejú po tom, ako sa zmení legislatíva. Je však dobré na zmeny sa pripravovať vopred.

Obce sú si vedomé, že je potrebné vybudovať pohodlnú infraštruktúru pre obyvateľov, vytvoriť určitý komfort a triedenie sa zlepší. To je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje zvýšenie miery recyklácie.

Dôležité je nastaviť aj správny motivačný systém, napr. PAYT (Pay As You Throw – zaplať, koľko vyhodíš), kde sa poplatky za zmesový komunálny odpad stanovujú na vysokú úroveň (neoplatí sa byť nezodpovedný). Tých obyvateľov, ktorí triedia, odmeňuje znížením poplatku za odvoz odpadov.

Veľmi dôležitá podmienka, ktorá výrazne ovplyvňuje celú situáciu, je úroveň informovanosti obyvateľov. Oni sú pôvodcovia odpadov. Kvalita výrobkov, ktoré kupujú a následné triedenie ich odpadov, výrazne ovplyvňuje, ako sa na Slovensku s odpadmi ďalej zaobchádza.

Prečítajte si celý článok  Ivany Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Chcete zlepšiť situáciu v odpadovom hospodárstva vo vašej obci? Kontaktujte nás 🙂 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.